Kwalifikacja do programów wymiany

Aplikacja online do programów wymiany na rok akademicki 2022/2023 została zakończona

Kwalifikacja do programów wymiany na r.a. 2023/2024 planowana jest na styczeń 2023.

Kwalifikacja do programów wymiany: Erasmus+, PIM oraz umowy bilateralne przeznaczona jest dla studentów wszystkich poziomów studiów tj.:

  • studiów licencjackich,
  • studiów magisterskich,
  • studiów doktoranckich.

Studenci studiów licencjackich i magisterskich składają aplikacje online. 

Doktoranci składają aplikacje w formie papierowej zgodnie z instrukcjami zawartymi w harmonogramie kwalifikacji dla  doktorantów.

Informujemy, że studenci mogą aplikować o miejsca w uczelniach, w których dostępne są miejsca tylko na ich faktycznym poziomie studiów i zgodnie z posiadanymi kompetencjami językowymi.

Prosimy o rozsądny wybór uczelni, ponieważ zamiana kolejności czy preferencji nie będzie możliwa na żadnym z kolejnych etapów kwalifikacji. Radzimy również, aby wykorzystać możliwość wyboru 16 uczelni, ponieważ zwiększa to szansę otrzymania przydziału.

UWAGA – przed dokonaniem wyboru uczelni (oprócz sprawdzenia oferty danej uczelni) prosimy zapoznać się z bieżącą informacją dot. bezpieczeństwa w danym kraju korzystając z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Regulamin kwalifikacji na r.a. 2022/2023

W ramach kwalifikacji brane są pod uwagę 3 elementy oceny:

  • średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów / liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia licencjackie lub magisterskie (w momencie braku takich punktów - wyliczana jest średnia arytmetyczna punktów uzyskanych za to kryterium przez pozostałych studentów danego poziomu studiów, biorących udział w kwalifikacji i spełniających jej formalne kryteria)
  • znajomość języków obcych na poziomie min. B2 (chyba, że uczelnia partnerska wymaga poziomu wyższego)
  • działalność organizacyjna (punkty za działalność organizacyjną, ocenianą przez Samorząd Studentów na podstawie Regulaminu Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji)
Harmonogram kwalifikacji na r.a. 2022/2023
Listy uczelni partnerskich dostępnych w kwalifikacji na r.a. 2022/2023

W związku z trwającym procesem podpisywania umów na obecną perspektywę programu Erasmus+ oraz spływającymi potwierdzeniami od uczelni partnerskich listy dostępnych miejsc będą na bieżąco aktualizowane do momentu rozpoczęcia kwalifikacji

Spotkanie informacyjne – prezentacja na r.a. 2022/2023
Logowanie do systemu „Rekrutacja”
Informacje dodatkowe

Wyniki poszczególnych etapów kwalifikacji wraz z informacjami o kolejnych etapach są przesyłane emailowo (na adresy w domenie sgh.waw.pl) do uczestników kwalifikacji

Przypominamy, że kontakt email z pracownikami CWM powinien się odbywać tylko za pośrednictwem poczty w domenie sgh.waw.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z wymiany, które umieszczone zostały w Niezbędniku SGH. Dostęp do raportów możliwy jest po zalogowaniu się:​

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Marta Tymińska
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki do: Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Turcji, Węgier, Włoch, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Portugalii, Słowenii i Szwecji
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 78 23
e-mail: mtymin@sgh.waw.pl

Nadiya Skyba
PIM i umowy bilateralne
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: nskyba@sgh.waw.pl

Godziny obsługi interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00
WTOREK: 9.30 – 13.00
ŚRODA: 12.30 - 14.30
CZWARTEK: 9.30 – 13.00
PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).