Kwalifikacja do programów wymiany

Kwalifikacja główna do programów wymiany na rok akademicki 2024/2025:

11 - 29 stycznia 2024

W kwalifikacjach do programów wymiany mogą brać udział studenci wszystkich poziomów studiów wg poniższych informacji:

  • studiów licencjackich:  Erasmus+, umowy bilateralne, PIM oraz CIVICA „Engage Track”
  • studiów magisterskich:  Erasmus+, umowy bilateralne oraz PIM
  • studiów doktoranckich: Erasmus+.

Studenci studiów licencjackich i magisterskich składają aplikacje online poprzez system kwalifikacyjny. 

Doktoranci składają aplikacje w formie papierowej zgodnie z instrukcjami zawartymi w harmonogramie kwalifikacji dla doktorantów.

Informujemy, że studenci mogą aplikować o miejsca w uczelniach, w których dostępne są miejsca tylko na ich faktycznym poziomie studiów i zgodnie z posiadanymi kompetencjami językowymi.

Prosimy o rozsądny wybór uczelni, ponieważ zamiana kolejności czy preferencji nie będzie możliwa na żadnym z kolejnych etapów kwalifikacji. Radzimy również, aby wykorzystać możliwość wyboru 16 uczelni, ponieważ zwiększa to szansę otrzymania przydziału.

UWAGA – przed dokonaniem wyboru uczelni (oprócz sprawdzenia oferty danej uczelni) prosimy zapoznać się z bieżącą informacją dot. bezpieczeństwa w danym kraju korzystając z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Regulamin kwalifikacji na r.a. 2024/2025

W ramach kwalifikacji brane są pod uwagę 3 elementy oceny:

  • średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (do semestru letniego 2022/23 włącznie)
    LUB
    wynik postępowania rekrutacyjnego na studia I lub II stopnia w przypadku studentów 1 semestru SL lub SM
  • znajomość języków obcych na poziomie min. B2 (chyba, że uczelnia partnerska wymaga poziomu wyższego)

oraz:

  • działalność organizacyjna [element nieobowiązkowy] – punkty za działalność organizacyjną, ocenianą przez Samorząd Studentów na podstawie Regulaminu Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji.
Harmonogram kwalifikacji główne na r.a. 2024/2025

 Harmonogramy kwalifikacji dla studentów I i II stopnia

Harmonogram kwalifikacji studentów doktorantów

Listy uczelni partnerskich dostępnych w kwalifikacji głównej 2024/2025

Studenci będą mogli aplikować wyłącznie o miejsca dostępne w ramach poziomu studiów, na którym będą wyjeżdżać na wymianę i wyłącznie do uczelni, do których będą spełniać wymogi językowe.

Listy [wstępne] uczelni dostępnych w kwalifikacji na r. a. 2024/25 - ostateczna lista dostępnych uczelni wraz z miejscami zostanie opublikowana do 9.01.2024:

Spotkania informacyjne – prezentacje na r.a. 2024/205

Spotkanie informacyjne Mobility Days 15-16 listopada 2023

CIVICA Engage Track - spotkanie informacyjne 20.12.2022

Koordynator akademicki programu: Dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka, e-mail: mznoyk@sgh.waw.pl

Logowanie do systemu „Rekrutacja”

Aplikacja online w kwalifikacji głównej 2024/2055 [otwarta do 29 stycznia 2024 do godz. 23.59.59]

Informacje dodatkowe

Wyniki poszczególnych etapów kwalifikacji wraz z informacjami o kolejnych etapach są przesyłane emailowo (na adresy w domenie sgh.waw.pl) do uczestników kwalifikacji.

Przypominamy, że kontakt email z pracownikami CWM powinien się odbywać tylko za pośrednictwem poczty w domenie sgh.waw.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z wymiany, które umieszczone zostały w Niezbędniku SGH. Dostęp do raportów możliwy jest po zalogowaniu się:​

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Marta TYMIŃSKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia Płn., Niemcy, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 78 23
e-mail: mtymin(at)sgh.waw.pl

Karolina KULCZYCKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja)
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 98 44
e-mail: kkulcz(at)sgh.waw.pl

Mikołaj STAWICKI
PIM i umowy bilateralne
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: mstawick@sgh.waw.pl

Godziny obsługi interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00
WTOREK: 9.30 – 13.00
ŚRODA: 12.30 - 14.30
CZWARTEK: 9.30 – 13.00
PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).