Czy grozi nam credit crunch?

Data wydarzenia:
12.12.2022, 16:30 - 18:00
Zapraszamy absolwentów na ostatni w tym roku webinar poświęcony credit crunch.
grafika promująca wydarzenie

Poruszane zagadnienia:

  • Jak rosnąca skala obciążeń wpływa na zdolność sektora bankowego do udzielania kredytów?
  • W jaki sposób niestabilne otoczenie determinuje chęć banków do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych?
  • Czy w świetle obserwowanych wysokich stóp procentowych oraz spodziewanego spowolnienia gospodarczego należy oczekiwać istotnego zacieśnienia polityki kredytowej sektora bankowego?
  • Jak wygląda podejście banków do finansowania wybranych branż?
  • Jakie wyzwania dla banków i ich klientów niesie za sobą koncepcja ESG?

Prowadzący: dr Mariusz Lipski – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Link do spotkania w MS Teams otrzymają osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny.

Rodzaj wydarzenia:
webinarium
Kategoria wydarzenia:
absolwenckie
Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH