Warsztaty i spotkania w ramach Klubu Absolwentów SGH

Drodzy Absolwenci,

12 grudnia zapraszamy na ostatni w tym roku webinar: "Czy grozi nam credit crunch?"

O czym będziemy rozmawiać?

 • Jak rosnąca skala obciążeń wpływa na zdolność sektora bankowego do udzielania kredytów?
 • W jaki sposób niestabilne otoczenie determinuje chęć banków do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych?
 • Czy w świetle obserwowanych wysokich stóp procentowych oraz spodziewanego spowolnienia gospodarczego należy oczekiwać istotnego zacieśnienia polityki kredytowej sektora bankowego?
 • Jak wygląda podejście banków do finansowania wybranych branż? 
 • Jakie wyzwania dla banków i ich klientów niesie za sobą koncepcja ESG?
   

12 grudnia, godz. 16:30 - 18:00.

Link do spotkania w MS Teams otrzymają osoby, które wypełnią poniższy  formularz.

Formularz rejestracyjny na wydarzenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• rejestracji uczestnictwa w webinarze dla absolwentów SGH 12.12.2022, komunikowania się z uczestnikami w związku z ich organizacją, udokumentowania ich przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668). Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
• Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu wysyłania informacji związanych ze statutową działalnością Uczelni (oferta edukacyjna, informacje o wydarzeniach i konferencjach, zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach Klubu Absolwentów SGH, badanie przebiegu kariery zawodowej absolwentów), wysyłania – za pośrednictwem jednostek SGH – informacji i ofert pochodzących od partnerów i instytucji współpracujących – jeśli taka zgoda została wyrażona.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

4. W celu udziału w Warsztatach dla absolwentów SGH 18/05/2022, niezbędne jest podanie danych osobowych. W przypadku niepodania danych osobowych, udział w tym wydarzeniu nie będzie możliwy.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 2 lata po realizacji wydarzenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego dotyczy zgoda, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

6. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – o czym mowa w pkt 3a tej informacji – przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Sylwetka prowadzącego

dr Mariusz Lipski

––-

Zachęcamy również do zapoznania się z tematyką wcześniejszych spotkań w ramach Klubu Absolwentów SGH oraz z opiniami uczestników.

Rok 2022

28 listopada

Webinar: ”Luksus w czasach recesji? O (nie)oczekiwanych zachowaniach na rynku dóbr luksusowych.”

Prowadząca, Justyna M. Adamczyk wprowadziła nas w świat luksusowych marek w biznesie. W trudnych czasach branża luksusu jest bowiem szczególnie pociągająca zarówno zarządczo, jak i inwestycyjnie.

20 października

Warsztaty: ”3S - Struktura, Selekcja, Satysfakcja - czyli jak mówić, by chcieli więcej!”

Pierwsze po wielu miesiącach warsztaty przeprowadzone w murach Uczelni były spotkaniem demonstracyjnym klubu przemówień publicznych Toastmasters Centrum. Gwoździem programu było szkolenie Mistrza Polski w Wystąpieniach Publicznych, Przemysława Kutnyja, podczas którego zademonstrował on, jak mówić tyle, ile potrzeba, ale też tak, by pozostawić publiczność głodną mówcy. Przedstawiliśmy też dwójkę mówców, którzy zaprezentowali sposoby na pokonanie stres na scenie, roziwjające przy okazji umiejętności mówcze (przy pomocy programu edukacyjnego Pathways).

29 września

Webinar „Finanse osobiste – jak nimi zarządzać w warunkach wysokiej inflacji?”

Pierwsze powakacyjne spotkanie rozpoczęliśmy webinarem z dr Anną Grygiel-Tomaszewską, rozmawiając o przełamywaniu niechęci do tworzenia domowego budżetu, o rozsądnym zarządzać pieniędzmi, a także o tym,  jak nie dać się ponosić emocjom w trudnych ekonomicznie czasach.

21 czerwca

Webinar „Wielka Rezygnacja – jak nadążyć za zmianami w oczekiwaniach pracowników i pracodawców?​”

Podczas ostatniego spotkania w roku akademickim 2021/2022 gościliśmy p. Kingę Makowską, konsultantkę i badaczkę w obszarze komunikacji organizacyjnej i transformacji kulturowej. Rozmawialiśmy m.in. o tym, czym jest Wielka Rezygnacja i jak wygląda na polskim rynku pracy oraz o tym,  jak obecnie zmieniają się oczekiwania kandydatów i pracowników, i jak pracodawcy próbują na nie odpowiadać.

 • Ciekawy temat i konkretnie przedstawiony - tezy poparte danymi.
 • Spotkania i wydarzenia Klubu Absolwentów to interesujące tematy z bieżącego życia gospodarczego, społecznego, politycznego. To także wspaniali ludzie, przedstawiciele różnorodnych branż, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to również możliwość zagłębienia się w sprawy i tematy, które nas interesują, ale którymi nie zajmujemy się bezpośrednio w naszym życiu zawodowym. Polecam każdemu, bo na pewno każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. 
 • Koleżanki/koledzy absolwenci polecam cykliczne spotkania organizowane przez Klub Absolwentów SGH. Jest to platforma pozwalająca poszerzyć swoje horyzonty i uaktualnić wiedzę z tak zwanych „hot topics” oraz regularnie spotkać się z ludźmi o podobnym backgroundzie. 

18 maja

Webinar „Inwestowanie z trendem - ale jakim?”

Majowy webinar poświęcony był inwestowaniu w warunkach wysokiej niepewności, wynikającej z sytuacji geopolitycznej i pandemicznej. 

Eksperci - Mikołaj Raczyński oraz dr.hab. Waldemar Rogowski - rozmawiali na temat skutecznej budowy portfela inwestycyjnego w obecnych warunkach wysokiego ryzyka.

 • Polecam, aby zaktualizować swoją wiedzę. W krótkim czasie spotkania poruszone były najważniejsze zagadnienia - zdobycie samemu tej samej wiedzy zajęłoby dużo więcej czasu. 
 • W spotkaniach organizowanych przez SGH zawsze cenię sobie trafny dobór tematu oraz ekspertów, a także ich merytoryczną zawartość, dzięki której zawsze mogę nauczyć się czegoś nowego. ​

20 kwietnia

Webinar: ”Візьму на роботу”, jak zatrudniać obywateli Ukrainy.

Tematem kwietniowego webinaru była sytuacja uchodźców z Ukrainy w kontekście możliwości podejmowania przez nich pracy w Polsce. Doskonała ekspertka, Anna Matsiyeuskaya, specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze statusem prawnym cudzoziemców, w przystępny sposób omówiła zagadnienia dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy oraz członków ich rodzin przez polskich przedsiębiorców.

23 marca

Webinar: ”Inwestycje w nieruchomości w Polsce w 2022 r.”

Mając na uwadze duże zainteresowanie tematem rynku nieruchomości, (zwłaszcza w dobie skomplikowanej sytuacji gospodarcza, i politycznej) zaprasiliśmy na spotkanie online z Mariuszem Kurzacem z firmy Cenatorium, absolwentem SGH, który przedstawił trendy i prognozy dla inwestycji w nieruchomości.

 • Bardzo interesująca prezentacja, ciekawostki od eksperta, super sprawa, polecam.
 • Wartościowy warsztat z rzetelnymi statystykami i informacjami o obecnych trendach w zakresie zakupu nieruchomości.
 • Pigułka wiedzy w przystępnej formie serwowana przez najlepszych w branży, wysokiej klasy specjalistów. I
 • Interesująca prezentacja, merytoryczna zawartość, kompetentny prowadzący.

7 marca

Webinar: ”As they see you, so they pay you - how to build a professional personal image online.”

Na prośbę absolwentów anglojęzycznych powtórzyliśmy grudniowy webinar nt. budowania marki osobistej.

24 lutego

Webinar: „Polski Ład czy Nieład? Najważniejsze zmiany podatkowe 2022.”

Największa od trzydziestu lat reforma systemu podatkowego stała się nie lada wyzwaniem dla obywateli naszego kraju. Na spotkaniu z Anną Turską-Tomczykowską staraliśmy się wyjaśnić najważniejsze zmiany wprowadzane przez Polski Ład.  

 • Zawartość merytoryczna spotkania była dla mnie bardzo użyteczna. Pozwoliła też usystematyzować wiedzę. Prowadząca spotkanie ekspertka, przekazała duży zakres wiedzy. Rzeczowo i z przykładami, zawierając w bardzo krótkim czasie dużo przydatnych informacji. Z przyjemnością się słuchało tej wypowiedzi. 
 • Spotkania pod egidą SGH dla absolwentów to najlepsze miejsce do dzielenia się mądrą wiedzą. Warto tu być. 
 • Rekomenduję udział w wydarzeniach organizowanych przez SGH Alumni.
 • Spotkanie było bardzo interesujące i wzbogacające wiedzę.  Spotkanie odbyło się w bardzo wygodnej i przyjaznej formie online. Jakość techniczna była bardzo dobra. Prezenterka jasno i ciekawie omówiła tematykę spotkania. 
 • Serdecznie polecam wydarzenia organizowane dla Absolwentów SGH. Zapraszani prelegenci mają dużą wiedzę merytoryczną i przekazują ją w atrakcyjny sposób. ​

20 stycznia

Webinar: „Praktyka pozyskiwania środków na startup – gdzie szukać finansowania i na co uważać?”

Spotkanie współorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na pytania jak założyć startup i gdzie szukać finansowania odpowiadali Luiza Nowacka-Samczuk i Filip Samczuk, którzy na co dzień zajmują się obsługą prawną i biznesową nowo zakładanych przedsięwzięć biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w pozyskiwaniu finansowania w pierwszej fazie rozwojowej. 

 • Było to jedno z lepszych spotkań w jakich brałam udział. Same konkrety. Możliwy kontakt i co ważne możliwość zadawania pytań. 
 • Webinar był bardzo konkretny i specjalistyczny. Znalazłem tam więcej informacji, niż w wielu innych źródłach i seminariach na podobny temat razem wziętych. Zdecydowanie polecam! 
 • Cieszę się, że mogłem brać udział w tak merytorycznej dyskusji, która przyniosła mi odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań i wątpliwości dotyczących finansowania startupów. Fakt, że wiedza została przekazana przez osoby mające doświadczenie i aktywnie działające w branży jest dodatkowym czynnikiem motywującym w kontekście rozpoczęcia przygody z biznesem. 
 • Nie wychodząc z domu można poszerzać swoją wiedzę w rożnych dziedzinach oraz nawiązywać kontakty i prowadzić dyskusje z „całym światem ”prezentując swój punkt widzenia.
 • Spotkanie było bardzo inspirujące, pomogło ukształtować wiedzę na temat pozyskania środków finansowania start up’u, oraz zrozumieć jakie są możliwości finasowania działalności. Polecam! 
 • To było moje pierwsze wydarzenie i z pewnością będę obserwować Klub, aby brać udział w kolejnych. Fantastyczna wiedza przekazana w przystępny sposób. 11/10 Polecam.
Rok 2021

13 grudnia

Webinar: „Jak Cię widzą, tak Ci płacą. Jak budować profesjonalny wizerunek osobisty online”.

O roli marki osobistej w biznesie, o tym, jak budować tę markę i komunikować ją na profilu LinkedIn opowiedziała Małgorzata Warda, praktyk biznesu, akredytowany coach i mentor liderów z międzynarodową certyfikacją EMCC. 

 • Spotkanie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Slajdy bardzo czytelne o odpowiedniej zawartości. Z przyjemnością skorzystam z kolejnego webinaru.
 • Bardzo dobrze spędzony czas. Praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób.
 • Było świetnie, merytoryczna prezentacja, wraz z przykładami z życia. Tematyka spotkania bardzo interesująca. Webinar w wyczerpujący wyjaśnił co to jest marka osobista dzisiaj i jak nią zarządzać. Forma spotkania on-line pozwoliła mi bez problemu uczestniczyć w spotkaniu. Myślę, że w przyszłości również forma łączona wykładu – stacjonarna, jak i on-line byłyby dobrym rozwiązaniem. 
 • Wydarzenie było świetnie merytorycznie, jak i forma prezentacji bardzo interesująca!​​

25 listopada

Webinar: „Jak sobie oszczędzisz i zainwestujesz, taką będziesz miał emeryturę”.

Kontynuacja serii vademecum informacji o systemie emerytalnym z Grzegorzem Chłopkiem.

 • Bardzo duża dawka praktycznej wiedzy w przystępnej formie - polecam! 
 • Na spotkaniu została przekazana bardzo wartościowa wiedza w sposób bardzo odpowiedni dla Absolwenta SGH :) Bez zbędnych uproszczeń, ale też w bardzo przystępny sposób.
 • Cieszę się, że miałem okazję wziąć udział w tym spotkaniu, pojawiło się dużo ciekawych treści do przemyślenia.

21 października

Webinar: „Emeryt kuty na IV filary – jak zrozumieć system i zadbać o swoje świadczenia”.

O systemach emerytalnych, sposobach na zwiększenie emerytury, czynnikach, od których zależeć będzie nasza przyszła emerytura opowiadał Grzegorz Chłopek, CFA – ekspert w dziedzinie emerytur i długoterminowego inwestowania.

 • Wiedzy nigdy za wiele, szczególnie w czasie, gdy zalewani jesteśmy falą nic nieznaczącej propagandy, tematyka „gorąca’’ życiowa, w znakomitym wydaniu, o odpowiedniej godzinie, miło i sympatycznie, podziękowania organizatorom. 
 • Kolejne bardzo ciekawe spotkanie. Ekspert z dziedziny świetnie przedstawił zakres produktów emerytalnych. Polecam. Świetnie spędzony czas. Na pewno będę uczestniczyć w kolejnych spotkaniach. 
 • Bardzo merytoryczne spotkanie z odrobiną humoru. 

10 czerwca

Webinar „Crowdfunding - jak zyskać uznanie i finanse od społeczności?”

Czy to w ogóle możliwe, by sfinansować coś, co jeszcze nie powstało, a jest jedynie pomysłem? Jak zachęcić obcych ludzi do zaangażowania finansowego w projekt? Jakie kroki wykonać, by skutecznie pozyskać finansowanie? Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Płoska, specjalista ds. realizacji kampanii crowdfundingowych.


27 maja

Webinar „Ewolucja na rynku aktywów inwestycyjnych - przyszłość kryptowalut”.

​Świadome inwestowanie zawsze wiąże się ze znajomością i rozumieniem mechanizmów, na jakich opiera się dany rodzaj aktywów. Dr Tomasz R. Smus (CEO Blockchain Alliance) przybliżył  nam m.in. historię rynku kryptowalut, a przede wszystkim opowiedział o szansach i zagrożeniach związanych z inwestowaniem w kryptowaluty.Tematyka spotkania bardzo na czasie (duże zainteresowanie społeczne, z powodu strat ponoszonych na lokatach bankowych).

 • Tematyka spotkania bardzo na czasie (duże zainteresowanie społeczne, z powodu strat ponoszonych na lokatach bankowych).
 • Bardzo dobra inicjatywa, temat bardzo interesujący i ważny dla środowiska.
 • ​Kryptowaluty to skomplikowany temat, ale dzięki prezentacji zrobiłem kolejny krok.
 • Spotkania prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym, z dużą liczbą przykładów, analiz oraz praktycznych zastosowań, wynikających zarówno z doświadczenia naukowego, jak i praktycznego prowadzącego​.

15 kwietnia

Webinar „Jak polubić pracę zdalną i zbudować skuteczną organizację online?”

Kontynuacja tematu pracy zdalnej, który został zapoczątkowany podczas marcowego webinaru. Dzięki dr. Bartoszowi Malinowskiemu spojrzeliśmy nań od strony narzędziowej/aplikacyjnej. Prowadzący zaprezentował wiele użytecznych narzędzi do efektywnego zarządzania zespołem rozproszonym. Podzielił się również sprawdzonymi metodami i nawykami, które pomagają w codziennej organizacji pracy i zachowaniu wysokiej produktywności w przypadku pracy z domu. 

 • Otoczenie, w którym żyjemy ulega cały czas zmianie, powstają nowe formy, systemy, narzędzia, które wchodzą na stałe do naszego życia, im szybciej i łatwiej je zaakceptujemy, nauczymy się z nich korzystać i w nich poruszać, tym łatwiejsze będzie nasze życie. Dużą pomocą w tym są organizowane spotkania w Klubie Absolwenta, z osobami, które już potrafią funkcjonować w tej innej rzeczywistości i mają na ten temat wiedzę, dzieląc się nią uczą i pomagają przejść tą swoistą „transformacje”.
 • Bardzo ciekawe spotkanie, podczas którego otrzymałam dużą ilość informacji, wskazówek oraz przykładów, które będę w stanie wykorzystać i zastosować w mojej codziennej pracy.
 • Dla każdego organizatora (lidera) pracy zdalnej było to bardzo przydatne. Sądzę, że także ludzie doświadczeni wiele mogli skorzystać ze względu na możliwość uporządkowanego i zdecydowanie treściwego „ogarnięcia” problemu organizacji pracy zdalnej. 
 • Wartościowa inspiracja do zarządzania w nowoczesny sposób.

24 marca

Webinar „Jak efektywnie pracować zdalnie i nie zwariować”.

Część pierwsza webinarium dot. problematyki zdalnej. Prowadzący, Patryk Wójcik, mówił o tym, jak świadomie i metodycznie zaprojektować swoją przestrzeń do pracy i życia, aby wpływała i inspirowała pozytywnie oraz dodawała nam energii.

 • Webinar poprowadził ekspert mający bardzo dużą wiedzę w temacie, powoływał się na swoje doświadczenia praktyczne, jak i wyniki badań. Stroną praktyczną webinaru było zaproponowanie gotowych narzędzi do radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami wynikającymi z pracy zdalnej. Organizatorzy webinaru na koniec zaproponowali formę interaktywnego spotkania, które umożliwiło zadawanie pytań oraz wymianę myśli. 
 • Temat bardzo ciekawy i bieżący. Brawa za inicjatywę i organizację, Z chęcią będę śledzić kolejne propozycje spotkań dla absolwentów SGH.
 • Spotkanie bardzo dobrze zbilansowane pod względem ilości teorii i praktyki. Przystępnie przekazane i praktyczne (wiele użytecznych porad). Pan Patryk Wójcik zaprezentował holistyczne podejście do zagadnienia pracy zdalnej, tj. we wszystkich sferach życia, «well-being» nie był tylko sloganem. Czekam na drugie spotkanie w kwietniu :-)
 • ​Tematyka webinarium bardzo pomocna w obecnych realiach pracy zdalnej. Bardzo cenne podpowiedzi, wskazówki, techniki, jak sobie radzić z trudnościami pracy zdalnej w pandemii, które już dosyć długo trwają i powodują coraz większe zmęczenie i frustracje.

22 lutego 

Webinar „Wpływ pandemii na ryzyko branżowe - analiza przypadków”.

Wnioski z przeprowadzonych analiz wpływu pandemii na wybrane branże zaprezentowali studenci kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa oraz dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH.

 • Z czystym sumieniem rekomenduję Absolwentom SGH (jak i obecnym studentom) udział w tego typu wydarzeniach. Wysoki poziom merytoryczny oraz bardzo dobre przygotowanie prezentacji przez prelegentów wzbogaca słuchaczy o dodatkową wiedzę i nowe przemyślenia.
 • Prezentacja była wartościowa i merytoryczna, a co najważniejsze dotyczyła aktualnych problemów gospodarczych.
 • Najnowsze trendy, najświeższe informacje i największa dawka rzetelnych informacji w jakości SGH.
 • Bardzo interesujące oraz niosące dużą dawkę informacji spotkanie. Bardzo dobre przygotowanie prowadzących, ciekawie zaprezentowane zagadnienie zwycięzców oraz przegranych.

20 stycznia

Spotkanie online z dr. hab. Rafałem Mrówką „Jak być  odpowiedzialnym liderem  w czasach pandemicznej transformacji?”

Interaktywny wykład poświęcony był transformacji w kierunku partnerstwa z otoczeniem przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych. Transformacji widzianej z pozycji lidera organizacji. Wykład zilustrowano licznymi przykładami firm z różnych branż, które wykorzystały pandemię, aby dokonać zmian w swoim działaniu.

 • Każda osoba zarządzająca organizacją powinna mieć przynajmniej 2 razy w roku takie spotkanie w kalendarzu. Dynamika „codzienności” mocno tonuje ideały, którymi powinni się kierować przywódcy. Spojrzenie przez pryzmat globalnej gospodarki poprawia optykę menadżera. Dziękuję!​
 • ​Kolejne świetne spotkanie ze specjalistą. Uczestniczyłam w kilku spotkaniach. Zachęcam do uczestnictwa. Można rozwijać się w wielu obszarach. Osoby prowadzące to eksperci z danej dziedziny.
Rok 2020

25 listopada

Spotkanie online z Anną-Marią Wiśniewską „LinkedIn – jak wykorzystać jego możliwości do wsparcia swojej kariery?”

Zgodnie z oczekiwaniami absolwentów webinar poświęciliśmy roię mediów społecznościowych w dzisiejszych czasach. Anna-Maria Wiśniewska, kładąc nacisk na najważniejsze elementy serwisu, pokazała, jak wielkie znaczenie ma rzetelne uzupełnienie profilu, jak należy go tworzyć, by efekt finalny pomógł spełnić oczekiwane cele.

 • Oceniam spotkanie jako ciekawe i bardzo przydatne. Zawartość merytoryczna wysoce wskazana do wykorzystania przy nawiązywaniu kontaktów i relacji z członkami społeczności LinkedIn. Polecam udział w podobnych wydarzeniach.
 • ​Spotkanie zainspirowało mnie do lepszego planowania mojego profilu na LinkedIn i dało mi motywację do aktywnego tworzenia społeczności, bo wiem, że może to pomóc mi znaleźć dobrą pracę.
 • Byłam uczestnikiem już kilku spotkań zorganizowanych w ramach Klubu Absolwentów SGH. Wszystkie oceniam bardzo dobrze. Polecam wszystkim.​

14 października

Webinar Marcina Kwiecińskiego, autora projektu „Ogarnij Chaos®” – „Jak osiągnąć balans i efektywność w pracy hybrydowej”.

Spotkanie poświęcone umiejętnościom efektywnej organizacji pracy, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii, która wywróciła znany nam świat do góry nogami.​


22 września

Spotkanie online z dr. Kamilem Gemrą „Inwestycje na NewConnect – hit czy kit?”

Podczas pierwszego powakacyjnego spotkania omawialiśmy podstawowe zasady związane z budową portfela inwestycyjnego, poruszając kwestie specyfiki rynku NewConnect oraz jego budowy.


16 czerwca

Spotkanie online z ekspertami „Rynek nieruchomości w czasach niepewności”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentów, zaprosiliśmy dwóch specjalistów, prof. Marka Bryxa oraz Kubę Karlińskiego, absolwenta SGH, do minidebaty na temat kondycji rynku nieruchomości.


12 maja

Spotkanie online z ekspertami „Inwestowanie w kryzysie, czyli co powinieneś wiedzieć o gospodarce po pandemii”.

Dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH oraz Rafał Lerski, absolwent SGH i Członek Zarządu BNP Paribas TFI rozmawiali o strategiach inwestycyjnych możliwych do zastosowania w warunkach pandemii.


15 kwietnia

Pierwsze warsztaty online: „Stres w obliczu niepewności”.

Swój autorski program pracy nad stresem, oparty na konkretnych, mierzalnych narzędziach i technikach przedstawił dr Krzysztof Skubis. O temacie i formie tych warsztatów zdecydował rozwój sytuacji epidemicznej.


5 lutego

Warsztaty „Walenty: byk czy niedźwiedź? Jak skutecznie inwestować na giełdzie, żeby zachwycić walentynkowym prezentem.”

Spotkanie poprowadził Rafał Lerski, absolwent SGH, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, od 2013 r. Dyrektor Inwestycyjny w BNP Paribas TFI. Uczestnicy zaś zgłębili swoją wiedzę na temat zasad oraz reguł skutecznego inwestowania, dobrego zarządzania portfelem, analizy rynków, wyboru funduszy.


14 stycznia

Warsztaty „Noworoczna lista osobista, czyli plan samorozwoju w 2020”. 

Prowadzące, Ewa Werstak-Mościcka i Magdalena Ossowska (psycholożki, psychotraumatolożki, terapeutki EMDR) , starały się zachęcić uczestników do szukania w sobie marzeń i siły do zmian. Omówiły tajemnice motywacji oraz siłę powinności, która nie zawsze chce słuchać rozsądku. Pomogły rozpoznawać emocje jakie towarzyszą człowiekowi w procesie planowania oraz przeżywania sukcesów i porażek.

Rok 2019

11 grudnia

Warsztaty „Namaluj swój biznes – czyli Model Business Canvas w praktyce”.

Celem spotkania, które poprowadził prof. Waldemar Rogowski, było pokazanie uczestnikom w jaki sposób zilustrować, opisać, zaprojektować, zmapować, stworzyć lub zmodyfikować swoją wizję na zarabianie pieniędzy poprzez działalność gospodarczą – czyli swój model biznesowy.


28 listopada

Warsztaty „Gwiazdka na kredyt? Co powinieneś wiedzieć o własnym Scoringu”.

Prowadząca, Mariola Kapla (absolwentka kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne, ekspertka w dziedzinie oceny wiarygodności konsumentów, budowania historii kredytowej oraz scoringu kredytowego) wyjaśniała, kiedy i w jaki sposób kredytodawcy oceniają naszą wiarygodność kredytową, jaka jest w tym rola BIK oraz jak ocena scoringowa biura kredytowego wpływa na nasze szanse na kredyt.


23 października

Warsztaty „Sztuka szybkiego i efektywnego przyswajania informacji”.

Spotkanie to przeznaczone było dla osób, których praca wiąże się z przetwarzaniem niezliczonej ilości materiałów tekstowych i informacji. Dominik Ludwiczyński (absolwent i doktorant SGH, trener, doradca i konsultant) zaprezentował praktyczne zastosowanie technik, które pomagają w szybszej i bardziej efektywnej pracy.


21 maja

Spotkanie z Arturem Banachem – „10 najważniejszych kroków do polskich jednorożców – perspektywa VC i przedsiębiorcy”.


17 kwietnia

Warsztaty „5 kroków managera do zaangażowanego zespołu”.


26 lutego

Warsztaty „Krótko, zwięźle i ciekawie – czyli jak mówić, by zaintrygować i porwać publiczność”.


22 stycznia

Warsztaty „3xZ = SUKCES”

Spotkanie prowadziły: Kinga Strzelecka, Doradca Kariery SGH, psycholog, trener biznesu oraz Paulina Mechło, psycholog, neurokognitywista, trener biznesu (tbc).