Warsztaty i spotkania w ramach Klubu Absolwentów SGH

Drodzy Absolwenci,

6 marca zapraszamy Państwa na webinar "W górę, czy w dół? Gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości.".

Porozmawiamy m.in. o:

 • krótko- i średnioterminowej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie (w kontekście rynku nieruchomości),

 • krótko- i średnioterminowej sytuacji na rynku nieruchomości mieszkalnych (popyt, kredyty, podaż, ceny, najem), 

 • krótko- i średnioterminowych scenariuszach rozwoju dotyczących powyższych czynników.

Spróbujemy również uzyskać odpowiedź na pytanie, w którą stronę może zmierzać rynek i jak na nim aktualnie działać. 

Naszym przewodnikiem po powyższych tematach będzie p. Jan Dziekoński.

tekst z informacjami o webinarze oraz portret prowadzącego
Sylwetka prowadzącego

Jan Dziekoński - absolwent SGH, studiował na kierunku MIESI (2004-2009). Niezależny analityk rynku nieruchomości, założyciel firmy doradczej i portalu analitycznego FLTR.pl, konsultant biznesowy (Roland Berger, PwC) dla polskich i międzynarodowych firm, prywatny inwestor, były członek zarządu grupy nieruchomościowej Mzuri. Prowadzi blog, kanał YouTube i podcast poświęcone nieruchomościom. Z rynkiem nieruchomości związany od ponad 10 lat.

Formularz rejestracyjny

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie 

a także o zapoznanie się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2.    Inspektor Ochrony Danych
SGH wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.

3.    Cel i podstawa prawna przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a)    rejestracji uczestnictwa w Warsztatach dla absolwentów SGH, komunikowania się z uczestnikami w związku z ich organizacją, udokumentowania ich przebiegu. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 743). Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

b)    przesyłania informacji związanych ze statutową działalnością uczelni wybiegającą zakresem poza proces kształcenia (oferta edukacyjna, informacje o konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach, biuletyny, udział w badaniach, kontakty absolwenckie) oraz przesyłania, wyłącznie poprzez jednostki SGH, informacji i ofert pochodzących od partnerów i instytucji współpracujących (konferencje, wydarzenia, biuletyny, udział w badaniach) – jeżeli została wyrażona zgoda.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje. Wyrażenie zgody lub brak jej wyrażenia nie ma żadnego wpływu na możliwość rejestracji i uczestnictwa w Warsztatach.

4.    Dobrowolność podania danych
W celu udziału w Warsztatach dla absolwentów SGH, niezbędne jest podanie danych osobowych. W przypadku niepodania danych osobowych, udział w tym wydarzeniu nie będzie możliwy.

5.    Odbiorcy danych
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6.    Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.    Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia w przypadkach przewidzianych przez prawo. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodę na przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8.    Czas przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 2 lata po realizacji wydarzenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego dotyczy zgoda, do czasu jej wycofania. 

9.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Zachęcamy do udziału w cyklicznych warsztatach/webinarach, których tematykę wybieramy w oparciu o przekazane nam przez Państwa preferencje. Odbywają się one mniej więcej raz w miesiącu, a informacji o nich można szukać m.in. na profilu: 

–— 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką wcześniejszych wydarzeń w ramach Klubu Absolwentów SGH oraz z opiniami uczestników.

Rok 2024

9 stycznia

Spotkanie stacjonarne: Z klasą i wdziękiem, czyli savoir-vivre podczas spotkań okazjonalnych.

Pierwsze w 2024 r. spotkanie zostało zorganizowane w murach Szkoły, a rozpoczęto je od wspólnego toastu i życzeń noworocznych.

Szkolenie poprowadziła Ewa Brok - certyfikowany szkoleniowiec z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej. Zobacz profil w LinkedIn.

Rok 2023

28 listopada

Webinar: Czy sztuczna inteligencja jest sprawiedliwa i jakie ma to znaczenie dla biznesu?

Prowadzący, prof. dr. hab. Bogumił Kamiński oraz Daniel Kaszyński, przybliżyli nam zagadnienia związane ze sprawiedliwością modeli sztucznej inteligencji, wyjaśniając, co znaczy pojęcie stronniczości algorytmicznej, w jaki sposób wpływa ona na działanie modeli sztucznej inteligencji i jakie ma znaczenie dla ich wdrażania biznesowego.

 • Zagadnienia z zakresu nauk ścisłych przedstawione w formie przystępnej dla humanisty :) Gratuluję!
 • Bardzo ciekawy i merytoryczny wykład wygłoszony językiem zrozumiałym chyba dla każdego nawet laika w temacie sztucznej inteligencji.
 • Duża dawka rzetelnej wiedzy, która pozwala zaktualizować tę zdobytą podczas studiów. 
 • Webinarium na najwyższym poziomie. Zagadnienie zostało dokładnie wyjaśnione w profesjonalny sposób i w przystępnej dla każdego formie. To była zdecydowanie wartościowa inwestycja czasu. Dziękuję.
 • Z przyjemnością i zaciekawieniem uczestniczyłem w wydarzeniu dotyczącym zastosowania AI w wybranych obszarach dotyczącym równości społecznej stosowania AI, a także uczestniczyłem w bardzo interesującej prezentacji oraz wykładzie wskazującej rocznicę pomiędzy użyciem AI z zastosowaniem łączeń neuronowych. 

18 października

Webinar: Etykieta w komunikacji zawodowej.

Spotkanie, który poprowadziła Ewa Brok, certyfikowany szkoleniowiec z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej, wzbudziło ogromne zainteresowanie.

 • Jestem zachwycona głosem, dykcją, urokiem, klasą, elegancją, uśmiechem, autentycznością, ale przede wszystkim treścią, merytoryką wydarzenia „Etykieta w komunikacji zawodowej”, które poprowadziła pani Ewa Brok. 1,5 h przed laptopem minęło niezauważalnie, notatki zrobione, które bez dyskusyjnie będą procentowały w świecie realnym. To był bardzo cenny i wartościowy czas. Polecam!
 • Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami zawsze zaprasza wybitne ekspertki i ekspertów w swoich dziedzinach na cykliczne absolwenckie wydarzenia. Na ostatnim spotkaniu Ewa Brok dzieliła się zasadami dotyczącymi etykiety biznesowej.
 • Spotkanie z etykiety w komunikacji biznesowej było bardzo wartościowe, a udział w nim może pomóc w rozwijaniu umiejętności słuchania, wyrażania swoich myśli i emocji oraz skutecznego komunikowania się z innymi. Poprawia to jakość komunikowania się zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Polecam to spotkanie, zważywszy iż w dzisiejszym świecie biznesu profesjonalizm w komunikacji jest niezwykle ważny. 
 • Podczas wykładów organizowanych dla absolwentów SGH w szczególny sposób czuję że jestem częścią środowiska SGH. Wykłady zwłaszcza z nowinek technologiczno-gospodarczych pomagają mi zrozumieć obecne trendy rynkowe. Polecam każdemu absolwentowi udział w tych wykładach. 
 • Serdecznie polecam szkolenie z zakresu etyki w biznesie, prowadzone przez Panią Ewę Brok. Pani Ewa w niezwykle zgrabny sposób przekazuje tajniki tego zagadnienia, a przy okazji będąc bardzo pozytywną osobą, nadaje spotkaniu bardzo miły charakter. Na pewno powrócę do tej tematyki, byłoby cudownie gdyby prowadzącą była ponownie Pani Ewa. 
 • Bardzo dziękuję za możliwość udziału w spotkaniu o etykiecie w komunikacji biznesowej. Prowadząca zwróciła uwagę na wiele aspektów z pozoru oczywistych ale często zaniedbywanych w kontaktach biznesowych lub osobistych. 

28 września

Webinar: Fakty i mity finansów publicznych.

Dr Sławomir Dudek, założyciel i główny ekonomista think-tanku Instytut Finansów Publicznych, działający na rzecz przejrzystości w zarządzaniu finansami publicznymi, przedstawił znaczenie przejrzystości finansów publicznych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i procesów demokratycznych. 
Podczas spotkania omawiano proces projektowania i wykonywania ustawy budżetowej oraz udzielania absolutorium za wykonanie ustawy budżetowej. Mówiono również o realizacji wydatków państwa poza budżetem oraz metodach obliczania deficytu (było to porównanie zapisów ustawy budżetowej i danych Eurostatu).

 • Dr Dudek rzeczowo ale i dowcipnie przedstawił ten teoretycznie nudny temat, tak że słuchało się jego wykładu jak niezłej powieści kryminalnej. Fajny webinar, ale straszna rzeczywistość. 
 • Takie wydarzenia pozwalają poszerzyć wiedzę na interesujące tematy.
 • Ciekawe i wartościowe spotkanie.

15 czerwca

Webinar: Bezprecedensowe czy cyklicznie powtarzalne? O wyzwaniach sektora bankowego w Polsce i na świecie.

Głównym tematem spotkania prowadzonego przez dr hab. Kamila Liberadzkiego, prof. SGH, dyrektora Departamentu Rozwoju Regulacji w KNF oraz Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority -EBA) była analiza sytuacji finansowej sektora bankowego z naciskiem na kraje Unii Europejskiej, w tym Polski. Nasz ekspert zaprezentował główne ryzyka w sektorze bankowym, omawiając przyczyny i przebieg wydarzeń związanych z bankami w USA (SVB, Signature, Western Pacific) oraz Credit Suisse w kontekście odpisu instrumentów CoCos.

Rozmawialiśmy także o aktualnych wyzwaniach stojących przed sektorem bankowym w Polsce: problematyka kredytów CHF, ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej oraz kredyty o stałym oprocentowaniu, najnowsze wymogi KNF w zakresie finasowania hipotek listem zastawnym, wprowadzenie obligacji kapitałowych (CoCos) do polskiej jurysdykcji, wymóg MREL. 

 • Świetnie spotkanie. W bardzo przystępny sposób wytłumaczone ostatnie wydarzenia w bankowym świecie. Chociaż też pracuję od 10 lat w bankowości, to nie miałam okazji od nikogo usłyszeć takich informacji. Dziękuję, że mogłam „tak po prostu” uczestniczyć w tak bezcennych warsztatach. Spotkanie było bardzo inspirujące, pomogło ukształtować wiedzę na temat pozyskania środków finansowania start up’u, oraz zrozumieć jakie są możliwości finasowania działalności. Polecam! 
 • Spotkanie było bardzo merytoryczne i wszystko było przedstawione bardzo przystępnie. Dzielenie się wiedzą w formie przystępnych krótkich prezentacji, popularne w ostatnim czasie, jest jednak sztuką. Tym samym możliwość wysłuchania praktyków, którzy rozumieją zawiłości teoretyczne i praktyczne jest spijaniem najlepszej śmietanki jaka jest dostępna na rynku. 
 • Wystąpienie prof. Liberadzkiego na najwyższym poziomie, zarówno jeśli chodzi o zakres przedstawionych zagadnień, jak i poziom, przygotowanie i sposób przekazania wiedzy przez Pana Profesora.
 • Kontakt z uczelnią w postaci wykładów dla absolwentów pozwala realnie mi się czuć jako członek społeczności SGH. 
 • Zachęcam do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Absolwentów SGH - dają możliwość poznania wiedzy w nowych obszarach, w przystępnej, bezpośredniej formie. 

18 maja

Spotkanie: „Stawiam na naturę” – co to znaczy w branży beauty? 

Na spotkanie z Grażyną Tomalą-Tylman, redaktor naczelną miesięcznika „Natura” oraz z ekspertami Natury, dr Martą Pawłowską oraz Danielem Sobieśniewskim, zaprosiliśmy Państwa, aby porozmawiać, m.in. o kosmetycznych faktach i mitach. Czy konserwanty to zło, którego trzeba unikać? Co jest „must have” współczesnej pielęgnacji? Czego szukają w drogeriach mężczyźni? Czy ekologiczne opakowania potrafią skłonić klientów do zakupu?

Po przerwie zaś wizażysta drogerii Natura wprowadził nas w makijażowe trendy, na które warto zwrócić uwagę w sezonie wiosna-lato 2023.

5 kwietnia

Webinar: „Kiedy Sztuczna Inteligencja zapuka do Twoich drzwi na chorobowym?”

Po cieszącym się ogromnym zainteresowaniem marcowym webinarze zaprosiliśmy absolwentów na kolejny, podczas którego ekspert Assecco Poland, dr Michał Świtnicki opowiedział o tym, jak wykorzystuje się oraz jak działa SI w polskiej administracji publicznej. Przedstawione zostały wyniki kwerendy, jaką przeprowadziła Fundacja Moje Państwo w opracowanym raporcie nt. SI oraz automatycznego podejmowania decyzji w zamówieniach publicznych. Rozmawialiśmy także o systemach antyfraudowych opartych o modele SI, a typujących tzw. „lewe” zwolnienia lekarskie do różnego rodzaju kontroli prawidłowości.

 • Spotkanie dostarczyło ciekawych informacji, przebiegło w sympatycznej i kulturalnej atmosferze, nie nudziło. W moim przypadku praktyczna przydatność merytoryczna (w sensie wpływu na jakieś moje decyzje) nie wystąpiła, ale zatrudnieni oraz przedsiębiorcy zapewne byli mocno zainteresowani. 
 • Wartościowy webinar - skomplikowany temat dotyczący zaawansowanych technologii AI zobrazowany możliwościami zastosowań, zaprezentowany przez praktyka. Lepiej się nie da! 
 • Bardzo ciekawe i profesjonalnie poprowadzone. Mnóstwo pasjonujących zagadnień zostało poruszonych w przystępny sposób. 
 • Świat się zmienia. To, nad czym od pół wieku pracowali różni „jajogłowi”, wchodzi „pod strzechy”. Taki webinar to świetne rozwiązanie, aby zaktualizować wiedzę w godzinę (dużo szybciej, niż samodzielne szukając w sieci). 

6 marca

Webinar: „Jak wygląda dziś AI? Algorytmy, statystyka i prawdziwa sztuczna inteligencja w życiu i w biznesie”.

O ChatGPT, Dall-E i innych modelach AI, które zrewolucjonizowały świat opowiadał Adam Wiśniewski, współzałożyciel firmy AI Clearing - lidera automatyzacji procesów nadzoru dużych projektów budowlanych poprzez zaawansowane technologie AI computer vision. 

Zaproponowana tematyka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co można było zaobserwować po liczbie uczestników webinaru, a przede wszystkim po pytaniach, które padały od samego początku spotkania.

 • Polecam udział w tych spotkaniach. Rozszerzają nasze horyzonty oraz inspirują absolwentów do wyborów lub modyfikacji w zakresie ich życia zawodowego. 
 • Spotkania z praktykami to świetna okazja do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami, spotkania wyjątkowych osób, które dzielą się swoim bogatym doświadczeniem biznesowym, są otwarci na dyskusję, przedstawiają ciekawe case studies. To okazja na poszerzenie swojej wiedzy. Otwarcie się na nowe pomysły. 
 • Super spotkanie - zrozumiałe wytłumaczenie nowej technologii, również dla osoby dopiero poznającej możliwości i zastosowania SI. 
 • Świetnie dobierana tematyka spotkań; nader aktualna i dotykająca różnorodnych zagadnień z zakresu kultury, technologii, jak i nauk ekonomicznych i społecznych, z przyjemnością regularnie biorę w nich udział.

19 stycznia

Spotkanie: „Stylowo, modnie i odpowiedzialnie - współczesne trendy i wyzwania w ubiorze”.

W ostatnich latach wiele mówimy o negatywnym wpływie branży mody na środowisko, a jak branża ta wpływa na nas? Czy nie jesteśmy przypadkiem przysłowiowym „pionkiem w grze” globalnych marek i kolorowych czasopism? Zastanawialiśmy się nad tym wspólnie z dr Martą Karwacką, od 17 lat zawodowo związaną z tematem zrównoważonego rozwoju, wspierającą duże firmy w transformacji ESG m.in. w budowaniu strategii ESG (environmental, social i governance), raportowaniu i wdrażaniu cyrkularnych rozwiązań.
Z kolei o dobieraniu stylizacji, o mitach i stereotypach modowych, kolorystyce, fasonach, cięciach i szyciu na miarę, opowiadała Marta Banaszek -  kobieta łącząca karierę w biznesie, kreowanie mody i działalność społeczną. Z wykształcenia ekonomistka, z pasji projektantka mody, z misji kobieta, która chce pomagać innym kobietom poczuć się idealnymi dla samych siebie.

 • To był mój pierwszy udział w spotkaniu dla absolwentów Uczelni. Bardzo mi się podobało i cieszyłam się, że udało mi się zarezerwować miejsce. Temat, prowadzące oraz prezentacje bardzo ciekawe. 
 • Bardzo pozytywnie oceniam spotkanie. Dziękuję za przestrzeń na dyskusję, możliwość integracji uczestników i ciekawy i potrzebny temat. 
 • Spotkanie było bardzo interesujące. Dotyczyło wyzwań przed jakimi stoi nasza planeta w kontekście ochrony środowiska i ich przełożenia na prowadzenie biznesu w najbliższej przyszłości. Poruszana również była tematyka stricte dot. mody i zasad stylizacji. Ciekawie i na temat!
 • Profesjonalnie przygotowane i prowadzone z pełną energią. Polecam.
 • Warsztaty ciekawe, interesująco poprowadzone, w pierwszej ich części, np. z radami do wykorzystania na co dzień dot. pułapek i mitów modowych. Druga część dot. społecznej odpowiedzialności branży modowej poruszająca problemy, których być może wielu użytkowników mody nie jest nawet świadomych (np. bulwersującego procederu niszczenia niesprzedanych rzeczy za wiele milionów dolarów luksusowej marki). Godne polecenia. 
Rok 2022

12 grudnia

Webinar: „Czy grozi nam credit crunch?”

O tym, czy grozi nam credit crunch i czy należy oczekiwać istotnego zacieśnienia polityki kredytowej sektora bankowego, rozmawiał z nami dr Mariusz Lipski, specjalizujący sie na co dzień w analizie sektorowej i finansowej, ocenie ryzyka, ocenie projektów inwestycyjnych oraz zagadnieniach związanych z koncepcją ESG.  

 • Webinar bardzo ciekawy dzięki fachowej i merytorycznej wiedzy prowadzącego opartej na praktycznym doświadczeniu zawodowym! Bardzo polecam.
 • To było bardzo dobre popołudnie, merytoryczne i na wysokim poziomie organizacyjnym. Dziękuję za Państwa pracę i uważam, że jest to wartość dodana dla SGH.
 • Bardzo ciekawy wykład, który zaadresował kluczowe zagadnienia z obszaru credit crunch. Dr Mariusz Lipski łącząc aspekty merytoryczne z doświadczeniami zawodowymi sprawił, że omawiamy temat był jeszcze bardziej interesujący. 
 • Webinar prowadzony przez Pana Lipskiego pozwolił spojrzeć na obecny i pogłębiający się kryzys z innej strony. Przedstawienie problemów, które dotykają banki pozwoliło nabrać szerszej perspektywy. Dodatkowo prowadzący z otwartością odpowiadał na każde zadane pytanie, dzięki czemu wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. 

28 listopada

Webinar: „Luksus w czasach recesji? O (nie)oczekiwanych zachowaniach na rynku dóbr luksusowych.”

Prowadząca, Justyna M. Adamczyk wprowadziła nas w świat luksusowych marek w biznesie. W trudnych czasach branża luksusu jest bowiem szczególnie pociągająca zarówno zarządczo, jak i inwestycyjnie.

 • Świetne merytorycznie wystąpienie, otrzymałem potężną dawkę wiedzy i dużo motywacji do dalszych działań!
 • Bardzo ciekawe, inspirujące spotkanie z praktykiem rynku dóbr luksusowych. Zaletą spotkania były interesujące przykłady marek luksusowych, wiedza i doświadczenie ekspertki.
 • Tematy spotkań i osoby prowadzące są bardzo interesujące. Biorę udział od kilku lat i tylko raz nie zarezerwowałem miejsca ze względu na temat nie pasujący do moich chęci podniesienia poziomu wiedzy lub zaspokojenia ciekawości.
 • Polecam, kopalnia wiedzy i inspiracji. 
 • Spotkanie było wartościowe, merytoryczne, a p. Justyna jest wysoko kwalifikowanym specjalistą w dziedzinie dóbr luksusowych. Warto brać udział w tego typu spotkaniach, gdyż często prowadzący dzieli się wiedzą lub informacjami, których nie znajdziemy w mediach.

20 października

Warsztaty: ”3S - Struktura, Selekcja, Satysfakcja - czyli jak mówić, by chcieli więcej!”

Pierwsze po wielu miesiącach warsztaty przeprowadzone w murach Uczelni były spotkaniem demonstracyjnym klubu przemówień publicznych Toastmasters Centrum. Gwoździem programu było szkolenie Mistrza Polski w Wystąpieniach Publicznych, Przemysława Kutnyja, podczas którego zademonstrował on, jak mówić tyle, ile potrzeba, ale też tak, by pozostawić publiczność głodną mówcy. Przedstawiliśmy też dwójkę mówców, którzy zaprezentowali sposoby na pokonanie stres na scenie, roziwjające przy okazji umiejętności mówcze (przy pomocy programu edukacyjnego Pathways).

29 września

Webinar „Finanse osobiste – jak nimi zarządzać w warunkach wysokiej inflacji?”

Pierwsze powakacyjne spotkanie rozpoczęliśmy webinarem z dr Anną Grygiel-Tomaszewską, rozmawiając o przełamywaniu niechęci do tworzenia domowego budżetu, o rozsądnym zarządzać pieniędzmi, a także o tym,  jak nie dać się ponosić emocjom w trudnych ekonomicznie czasach.

21 czerwca

Webinar „Wielka Rezygnacja – jak nadążyć za zmianami w oczekiwaniach pracowników i pracodawców?​”

Podczas ostatniego spotkania w roku akademickim 2021/2022 gościliśmy p. Kingę Makowską, konsultantkę i badaczkę w obszarze komunikacji organizacyjnej i transformacji kulturowej. Rozmawialiśmy m.in. o tym, czym jest Wielka Rezygnacja i jak wygląda na polskim rynku pracy oraz o tym,  jak obecnie zmieniają się oczekiwania kandydatów i pracowników, i jak pracodawcy próbują na nie odpowiadać.

 • Ciekawy temat i konkretnie przedstawiony - tezy poparte danymi.
 • Spotkania i wydarzenia Klubu Absolwentów to interesujące tematy z bieżącego życia gospodarczego, społecznego, politycznego. To także wspaniali ludzie, przedstawiciele różnorodnych branż, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to również możliwość zagłębienia się w sprawy i tematy, które nas interesują, ale którymi nie zajmujemy się bezpośrednio w naszym życiu zawodowym. Polecam każdemu, bo na pewno każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. 
 • Koleżanki/koledzy absolwenci polecam cykliczne spotkania organizowane przez Klub Absolwentów SGH. Jest to platforma pozwalająca poszerzyć swoje horyzonty i uaktualnić wiedzę z tak zwanych „hot topics” oraz regularnie spotkać się z ludźmi o podobnym backgroundzie. 

18 maja

Webinar „Inwestowanie z trendem - ale jakim?”

Majowy webinar poświęcony był inwestowaniu w warunkach wysokiej niepewności, wynikającej z sytuacji geopolitycznej i pandemicznej. 

Eksperci - Mikołaj Raczyński oraz dr.hab. Waldemar Rogowski - rozmawiali na temat skutecznej budowy portfela inwestycyjnego w obecnych warunkach wysokiego ryzyka.

 • Polecam, aby zaktualizować swoją wiedzę. W krótkim czasie spotkania poruszone były najważniejsze zagadnienia - zdobycie samemu tej samej wiedzy zajęłoby dużo więcej czasu. 
 • W spotkaniach organizowanych przez SGH zawsze cenię sobie trafny dobór tematu oraz ekspertów, a także ich merytoryczną zawartość, dzięki której zawsze mogę nauczyć się czegoś nowego. ​

20 kwietnia

Webinar: „Візьму на роботу”, jak zatrudniać obywateli Ukrainy.

Tematem kwietniowego webinaru była sytuacja uchodźców z Ukrainy w kontekście możliwości podejmowania przez nich pracy w Polsce. Doskonała ekspertka, Anna Matsiyeuskaya, specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze statusem prawnym cudzoziemców, w przystępny sposób omówiła zagadnienia dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy oraz członków ich rodzin przez polskich przedsiębiorców.

23 marca

Webinar: „Inwestycje w nieruchomości w Polsce w 2022 r.”

Mając na uwadze duże zainteresowanie tematem rynku nieruchomości, (zwłaszcza w dobie skomplikowanej sytuacji gospodarcza, i politycznej) zaprasiliśmy na spotkanie online z Mariuszem Kurzacem z firmy Cenatorium, absolwentem SGH, który przedstawił trendy i prognozy dla inwestycji w nieruchomości.

 • Bardzo interesująca prezentacja, ciekawostki od eksperta, super sprawa, polecam.
 • Wartościowy warsztat z rzetelnymi statystykami i informacjami o obecnych trendach w zakresie zakupu nieruchomości.
 • Pigułka wiedzy w przystępnej formie serwowana przez najlepszych w branży, wysokiej klasy specjalistów. I
 • Interesująca prezentacja, merytoryczna zawartość, kompetentny prowadzący.

7 marca

Webinar: „As they see you, so they pay you - how to build a professional personal image online.”

Na prośbę absolwentów anglojęzycznych powtórzyliśmy grudniowy webinar nt. budowania marki osobistej.

24 lutego

Webinar: „Polski Ład czy Nieład? Najważniejsze zmiany podatkowe 2022.”

Największa od trzydziestu lat reforma systemu podatkowego stała się nie lada wyzwaniem dla obywateli naszego kraju. Na spotkaniu z Anną Turską-Tomczykowską staraliśmy się wyjaśnić najważniejsze zmiany wprowadzane przez Polski Ład.  

 • Zawartość merytoryczna spotkania była dla mnie bardzo użyteczna. Pozwoliła też usystematyzować wiedzę. Prowadząca spotkanie ekspertka, przekazała duży zakres wiedzy. Rzeczowo i z przykładami, zawierając w bardzo krótkim czasie dużo przydatnych informacji. Z przyjemnością się słuchało tej wypowiedzi. 
 • Spotkania pod egidą SGH dla absolwentów to najlepsze miejsce do dzielenia się mądrą wiedzą. Warto tu być. 
 • Rekomenduję udział w wydarzeniach organizowanych przez SGH Alumni.
 • Spotkanie było bardzo interesujące i wzbogacające wiedzę.  Spotkanie odbyło się w bardzo wygodnej i przyjaznej formie online. Jakość techniczna była bardzo dobra. Prezenterka jasno i ciekawie omówiła tematykę spotkania. 
 • Serdecznie polecam wydarzenia organizowane dla Absolwentów SGH. Zapraszani prelegenci mają dużą wiedzę merytoryczną i przekazują ją w atrakcyjny sposób. ​

20 stycznia

Webinar: „Praktyka pozyskiwania środków na startup – gdzie szukać finansowania i na co uważać?”

Spotkanie współorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na pytania jak założyć startup i gdzie szukać finansowania odpowiadali Luiza Nowacka-Samczuk i Filip Samczuk, którzy na co dzień zajmują się obsługą prawną i biznesową nowo zakładanych przedsięwzięć biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w pozyskiwaniu finansowania w pierwszej fazie rozwojowej. 

 • Było to jedno z lepszych spotkań w jakich brałam udział. Same konkrety. Możliwy kontakt i co ważne możliwość zadawania pytań. 
 • Webinar był bardzo konkretny i specjalistyczny. Znalazłem tam więcej informacji, niż w wielu innych źródłach i seminariach na podobny temat razem wziętych. Zdecydowanie polecam! 
 • Cieszę się, że mogłem brać udział w tak merytorycznej dyskusji, która przyniosła mi odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań i wątpliwości dotyczących finansowania startupów. Fakt, że wiedza została przekazana przez osoby mające doświadczenie i aktywnie działające w branży jest dodatkowym czynnikiem motywującym w kontekście rozpoczęcia przygody z biznesem. 
 • Nie wychodząc z domu można poszerzać swoją wiedzę w rożnych dziedzinach oraz nawiązywać kontakty i prowadzić dyskusje z „całym światem ”prezentując swój punkt widzenia.
 • Spotkanie było bardzo inspirujące, pomogło ukształtować wiedzę na temat pozyskania środków finansowania start up’u, oraz zrozumieć jakie są możliwości finasowania działalności. Polecam! 
 • To było moje pierwsze wydarzenie i z pewnością będę obserwować Klub, aby brać udział w kolejnych. Fantastyczna wiedza przekazana w przystępny sposób. 11/10 Polecam.
Rok 2021

13 grudnia

Webinar: „Jak Cię widzą, tak Ci płacą. Jak budować profesjonalny wizerunek osobisty online”.

O roli marki osobistej w biznesie, o tym, jak budować tę markę i komunikować ją na profilu LinkedIn opowiedziała Małgorzata Warda, praktyk biznesu, akredytowany coach i mentor liderów z międzynarodową certyfikacją EMCC. 

 • Spotkanie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Slajdy bardzo czytelne o odpowiedniej zawartości. Z przyjemnością skorzystam z kolejnego webinaru.
 • Bardzo dobrze spędzony czas. Praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób.
 • Było świetnie, merytoryczna prezentacja, wraz z przykładami z życia. Tematyka spotkania bardzo interesująca. Webinar w wyczerpujący wyjaśnił co to jest marka osobista dzisiaj i jak nią zarządzać. Forma spotkania on-line pozwoliła mi bez problemu uczestniczyć w spotkaniu. Myślę, że w przyszłości również forma łączona wykładu – stacjonarna, jak i on-line byłyby dobrym rozwiązaniem. 
 • Wydarzenie było świetnie merytorycznie, jak i forma prezentacji bardzo interesująca!​​

25 listopada

Webinar: „Jak sobie oszczędzisz i zainwestujesz, taką będziesz miał emeryturę”.

Kontynuacja serii vademecum informacji o systemie emerytalnym z Grzegorzem Chłopkiem.

 • Bardzo duża dawka praktycznej wiedzy w przystępnej formie - polecam! 
 • Na spotkaniu została przekazana bardzo wartościowa wiedza w sposób bardzo odpowiedni dla Absolwenta SGH :) Bez zbędnych uproszczeń, ale też w bardzo przystępny sposób.
 • Cieszę się, że miałem okazję wziąć udział w tym spotkaniu, pojawiło się dużo ciekawych treści do przemyślenia.

21 października

Webinar: „Emeryt kuty na IV filary – jak zrozumieć system i zadbać o swoje świadczenia”.

O systemach emerytalnych, sposobach na zwiększenie emerytury, czynnikach, od których zależeć będzie nasza przyszła emerytura opowiadał Grzegorz Chłopek, CFA – ekspert w dziedzinie emerytur i długoterminowego inwestowania.

 • Wiedzy nigdy za wiele, szczególnie w czasie, gdy zalewani jesteśmy falą nic nieznaczącej propagandy, tematyka „gorąca’’ życiowa, w znakomitym wydaniu, o odpowiedniej godzinie, miło i sympatycznie, podziękowania organizatorom. 
 • Kolejne bardzo ciekawe spotkanie. Ekspert z dziedziny świetnie przedstawił zakres produktów emerytalnych. Polecam. Świetnie spędzony czas. Na pewno będę uczestniczyć w kolejnych spotkaniach. 
 • Bardzo merytoryczne spotkanie z odrobiną humoru. 

10 czerwca

Webinar „Crowdfunding - jak zyskać uznanie i finanse od społeczności?”

Czy to w ogóle możliwe, by sfinansować coś, co jeszcze nie powstało, a jest jedynie pomysłem? Jak zachęcić obcych ludzi do zaangażowania finansowego w projekt? Jakie kroki wykonać, by skutecznie pozyskać finansowanie? Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Płoska, specjalista ds. realizacji kampanii crowdfundingowych.


27 maja

Webinar „Ewolucja na rynku aktywów inwestycyjnych - przyszłość kryptowalut”.

​Świadome inwestowanie zawsze wiąże się ze znajomością i rozumieniem mechanizmów, na jakich opiera się dany rodzaj aktywów. Dr Tomasz R. Smus (CEO Blockchain Alliance) przybliżył  nam m.in. historię rynku kryptowalut, a przede wszystkim opowiedział o szansach i zagrożeniach związanych z inwestowaniem w kryptowaluty.Tematyka spotkania bardzo na czasie (duże zainteresowanie społeczne, z powodu strat ponoszonych na lokatach bankowych).

 • Tematyka spotkania bardzo na czasie (duże zainteresowanie społeczne, z powodu strat ponoszonych na lokatach bankowych).
 • Bardzo dobra inicjatywa, temat bardzo interesujący i ważny dla środowiska.
 • ​Kryptowaluty to skomplikowany temat, ale dzięki prezentacji zrobiłem kolejny krok.
 • Spotkania prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym, z dużą liczbą przykładów, analiz oraz praktycznych zastosowań, wynikających zarówno z doświadczenia naukowego, jak i praktycznego prowadzącego​.

15 kwietnia

Webinar „Jak polubić pracę zdalną i zbudować skuteczną organizację online?”

Kontynuacja tematu pracy zdalnej, który został zapoczątkowany podczas marcowego webinaru. Dzięki dr. Bartoszowi Malinowskiemu spojrzeliśmy nań od strony narzędziowej/aplikacyjnej. Prowadzący zaprezentował wiele użytecznych narzędzi do efektywnego zarządzania zespołem rozproszonym. Podzielił się również sprawdzonymi metodami i nawykami, które pomagają w codziennej organizacji pracy i zachowaniu wysokiej produktywności w przypadku pracy z domu. 

 • Otoczenie, w którym żyjemy ulega cały czas zmianie, powstają nowe formy, systemy, narzędzia, które wchodzą na stałe do naszego życia, im szybciej i łatwiej je zaakceptujemy, nauczymy się z nich korzystać i w nich poruszać, tym łatwiejsze będzie nasze życie. Dużą pomocą w tym są organizowane spotkania w Klubie Absolwenta, z osobami, które już potrafią funkcjonować w tej innej rzeczywistości i mają na ten temat wiedzę, dzieląc się nią uczą i pomagają przejść tą swoistą „transformacje”.
 • Bardzo ciekawe spotkanie, podczas którego otrzymałam dużą ilość informacji, wskazówek oraz przykładów, które będę w stanie wykorzystać i zastosować w mojej codziennej pracy.
 • Dla każdego organizatora (lidera) pracy zdalnej było to bardzo przydatne. Sądzę, że także ludzie doświadczeni wiele mogli skorzystać ze względu na możliwość uporządkowanego i zdecydowanie treściwego „ogarnięcia” problemu organizacji pracy zdalnej. 
 • Wartościowa inspiracja do zarządzania w nowoczesny sposób.

24 marca

Webinar „Jak efektywnie pracować zdalnie i nie zwariować”.

Część pierwsza webinarium dot. problematyki zdalnej. Prowadzący, Patryk Wójcik, mówił o tym, jak świadomie i metodycznie zaprojektować swoją przestrzeń do pracy i życia, aby wpływała i inspirowała pozytywnie oraz dodawała nam energii.

 • Webinar poprowadził ekspert mający bardzo dużą wiedzę w temacie, powoływał się na swoje doświadczenia praktyczne, jak i wyniki badań. Stroną praktyczną webinaru było zaproponowanie gotowych narzędzi do radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami wynikającymi z pracy zdalnej. Organizatorzy webinaru na koniec zaproponowali formę interaktywnego spotkania, które umożliwiło zadawanie pytań oraz wymianę myśli. 
 • Temat bardzo ciekawy i bieżący. Brawa za inicjatywę i organizację, Z chęcią będę śledzić kolejne propozycje spotkań dla absolwentów SGH.
 • Spotkanie bardzo dobrze zbilansowane pod względem ilości teorii i praktyki. Przystępnie przekazane i praktyczne (wiele użytecznych porad). Pan Patryk Wójcik zaprezentował holistyczne podejście do zagadnienia pracy zdalnej, tj. we wszystkich sferach życia, «well-being» nie był tylko sloganem. Czekam na drugie spotkanie w kwietniu :-)
 • ​Tematyka webinarium bardzo pomocna w obecnych realiach pracy zdalnej. Bardzo cenne podpowiedzi, wskazówki, techniki, jak sobie radzić z trudnościami pracy zdalnej w pandemii, które już dosyć długo trwają i powodują coraz większe zmęczenie i frustracje.

22 lutego 

Webinar „Wpływ pandemii na ryzyko branżowe - analiza przypadków”.

Wnioski z przeprowadzonych analiz wpływu pandemii na wybrane branże zaprezentowali studenci kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa oraz dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH.

 • Z czystym sumieniem rekomenduję Absolwentom SGH (jak i obecnym studentom) udział w tego typu wydarzeniach. Wysoki poziom merytoryczny oraz bardzo dobre przygotowanie prezentacji przez prelegentów wzbogaca słuchaczy o dodatkową wiedzę i nowe przemyślenia.
 • Prezentacja była wartościowa i merytoryczna, a co najważniejsze dotyczyła aktualnych problemów gospodarczych.
 • Najnowsze trendy, najświeższe informacje i największa dawka rzetelnych informacji w jakości SGH.
 • Bardzo interesujące oraz niosące dużą dawkę informacji spotkanie. Bardzo dobre przygotowanie prowadzących, ciekawie zaprezentowane zagadnienie zwycięzców oraz przegranych.

20 stycznia

Spotkanie online z dr. hab. Rafałem Mrówką „Jak być  odpowiedzialnym liderem  w czasach pandemicznej transformacji?”

Interaktywny wykład poświęcony był transformacji w kierunku partnerstwa z otoczeniem przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych. Transformacji widzianej z pozycji lidera organizacji. Wykład zilustrowano licznymi przykładami firm z różnych branż, które wykorzystały pandemię, aby dokonać zmian w swoim działaniu.

 • Każda osoba zarządzająca organizacją powinna mieć przynajmniej 2 razy w roku takie spotkanie w kalendarzu. Dynamika „codzienności” mocno tonuje ideały, którymi powinni się kierować przywódcy. Spojrzenie przez pryzmat globalnej gospodarki poprawia optykę menadżera. Dziękuję!​
 • ​Kolejne świetne spotkanie ze specjalistą. Uczestniczyłam w kilku spotkaniach. Zachęcam do uczestnictwa. Można rozwijać się w wielu obszarach. Osoby prowadzące to eksperci z danej dziedziny.
Rok 2020

25 listopada

Spotkanie online z Anną-Marią Wiśniewską „LinkedIn – jak wykorzystać jego możliwości do wsparcia swojej kariery?”

Zgodnie z oczekiwaniami absolwentów webinar poświęciliśmy roię mediów społecznościowych w dzisiejszych czasach. Anna-Maria Wiśniewska, kładąc nacisk na najważniejsze elementy serwisu, pokazała, jak wielkie znaczenie ma rzetelne uzupełnienie profilu, jak należy go tworzyć, by efekt finalny pomógł spełnić oczekiwane cele.

 • Oceniam spotkanie jako ciekawe i bardzo przydatne. Zawartość merytoryczna wysoce wskazana do wykorzystania przy nawiązywaniu kontaktów i relacji z członkami społeczności LinkedIn. Polecam udział w podobnych wydarzeniach.
 • ​Spotkanie zainspirowało mnie do lepszego planowania mojego profilu na LinkedIn i dało mi motywację do aktywnego tworzenia społeczności, bo wiem, że może to pomóc mi znaleźć dobrą pracę.
 • Byłam uczestnikiem już kilku spotkań zorganizowanych w ramach Klubu Absolwentów SGH. Wszystkie oceniam bardzo dobrze. Polecam wszystkim.​

14 października

Webinar Marcina Kwiecińskiego, autora projektu „Ogarnij Chaos®” – „Jak osiągnąć balans i efektywność w pracy hybrydowej”.

Spotkanie poświęcone umiejętnościom efektywnej organizacji pracy, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii, która wywróciła znany nam świat do góry nogami.​


22 września

Spotkanie online z dr. Kamilem Gemrą „Inwestycje na NewConnect – hit czy kit?”

Podczas pierwszego powakacyjnego spotkania omawialiśmy podstawowe zasady związane z budową portfela inwestycyjnego, poruszając kwestie specyfiki rynku NewConnect oraz jego budowy.


16 czerwca

Spotkanie online z ekspertami „Rynek nieruchomości w czasach niepewności”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentów, zaprosiliśmy dwóch specjalistów, prof. Marka Bryxa oraz Kubę Karlińskiego, absolwenta SGH, do minidebaty na temat kondycji rynku nieruchomości.


12 maja

Spotkanie online z ekspertami „Inwestowanie w kryzysie, czyli co powinieneś wiedzieć o gospodarce po pandemii”.

Dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH oraz Rafał Lerski, absolwent SGH i Członek Zarządu BNP Paribas TFI rozmawiali o strategiach inwestycyjnych możliwych do zastosowania w warunkach pandemii.


15 kwietnia

Pierwsze warsztaty online: „Stres w obliczu niepewności”.

Swój autorski program pracy nad stresem, oparty na konkretnych, mierzalnych narzędziach i technikach przedstawił dr Krzysztof Skubis. O temacie i formie tych warsztatów zdecydował rozwój sytuacji epidemicznej.


5 lutego

Warsztaty „Walenty: byk czy niedźwiedź? Jak skutecznie inwestować na giełdzie, żeby zachwycić walentynkowym prezentem.”

Spotkanie poprowadził Rafał Lerski, absolwent SGH, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, od 2013 r. Dyrektor Inwestycyjny w BNP Paribas TFI. Uczestnicy zaś zgłębili swoją wiedzę na temat zasad oraz reguł skutecznego inwestowania, dobrego zarządzania portfelem, analizy rynków, wyboru funduszy.


14 stycznia

Warsztaty „Noworoczna lista osobista, czyli plan samorozwoju w 2020”. 

Prowadzące, Ewa Werstak-Mościcka i Magdalena Ossowska (psycholożki, psychotraumatolożki, terapeutki EMDR) , starały się zachęcić uczestników do szukania w sobie marzeń i siły do zmian. Omówiły tajemnice motywacji oraz siłę powinności, która nie zawsze chce słuchać rozsądku. Pomogły rozpoznawać emocje jakie towarzyszą człowiekowi w procesie planowania oraz przeżywania sukcesów i porażek.

Rok 2019

11 grudnia

Warsztaty „Namaluj swój biznes – czyli Model Business Canvas w praktyce”.

Celem spotkania, które poprowadził prof. Waldemar Rogowski, było pokazanie uczestnikom w jaki sposób zilustrować, opisać, zaprojektować, zmapować, stworzyć lub zmodyfikować swoją wizję na zarabianie pieniędzy poprzez działalność gospodarczą – czyli swój model biznesowy.


28 listopada

Warsztaty „Gwiazdka na kredyt? Co powinieneś wiedzieć o własnym Scoringu”.

Prowadząca, Mariola Kapla (absolwentka kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne, ekspertka w dziedzinie oceny wiarygodności konsumentów, budowania historii kredytowej oraz scoringu kredytowego) wyjaśniała, kiedy i w jaki sposób kredytodawcy oceniają naszą wiarygodność kredytową, jaka jest w tym rola BIK oraz jak ocena scoringowa biura kredytowego wpływa na nasze szanse na kredyt.


23 października

Warsztaty „Sztuka szybkiego i efektywnego przyswajania informacji”.

Spotkanie to przeznaczone było dla osób, których praca wiąże się z przetwarzaniem niezliczonej ilości materiałów tekstowych i informacji. Dominik Ludwiczyński (absolwent i doktorant SGH, trener, doradca i konsultant) zaprezentował praktyczne zastosowanie technik, które pomagają w szybszej i bardziej efektywnej pracy.


21 maja

Spotkanie z Arturem Banachem – „10 najważniejszych kroków do polskich jednorożców – perspektywa VC i przedsiębiorcy”.


17 kwietnia

Warsztaty „5 kroków managera do zaangażowanego zespołu”.


26 lutego

Warsztaty „Krótko, zwięźle i ciekawie – czyli jak mówić, by zaintrygować i porwać publiczność”.


22 stycznia

Warsztaty „3xZ = SUKCES”

Spotkanie prowadziły: Kinga Strzelecka, Doradca Kariery SGH, psycholog, trener biznesu oraz Paulina Mechło, psycholog, neurokognitywista, trener biznesu (tbc).