dr Joanna Korpus

Prodziekan
Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. W pracy naukowej i badawczej koncentruje się na problematyce zarządzania strategicznego, w tym głównie na strategiach wzrostu i rozwoju, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Autorka ponad 80 publikacji, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, m.in. „Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym”, „Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości”.

Wykształcenie

 • 1992 – 1997 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, magister inżynier w zakresie organizacji i zarządzania,
 • 2000 – 2002 – Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Seminarium Doktoranckie dla Zaawansowanych,
 • wrzesień 2004 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu.

Kariera zawodowa

 • 1997 – Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Wykromet” w Częstochowie, inżynier ds. zarządzania,
 • 1997 – 2004 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Podstaw Zarządzania, Asystent,
 • 2004 – 2007 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Technicznych i Zarządzania, Adiunkt,
 • 2004 – 2006 – Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją, Wykładowca,
 • 2007 – aktualnie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji, Adiunkt.

Specjalizacja

Zarządzanie strategiczne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, źródła przewagi konkurencyjnej.

Funkcje i godności

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw od 2009 r.,
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w latach 2012-2019,
 • Członek Senatu SGH w Warszawie w latach 2012-2020,
 • Elektor uczelniany na kadencję 2016-2020 i 2020-2024,
 • Koordynator przedmiotu Strategie funkcjonalne w przedsiębiorstwach od 2019 r.

Prowadzone zajęcia

 • 110590-1002 Zarządzanie (w)
 • 110600-1002 Zarządzanie (k)
 • 222620-1002 Zarządzanie strategiczne
 • 232650-1002 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • 421000 Teoria zarządzania

Najważniejsze publikacje

 • Korpus J.: Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013
 • Korpus J. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2014
 • Korpus J.: Mergers and Acquisitions Versus Businesses Strategic Flexibility, in: Tools in Business Management, Towards in New Strategic Thinking, ed. M. Poniatowska-Jaksch, SGH Publisching House, SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2016
 • Korpus J., Strategie rebrandingu w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3(368)
 • Korpus J., Banach Ł., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw technologicznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3 (806) 2017
 • Korpus J., Kontrola fuzji i przejęć w Polsce a fazy cyklu koniunkturalnego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, 2018

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody JM Rektora SGH I, II i III stopnia indywidualne i zbiorowe w Warszawie za działalność naukową w latach 2012, 2013, 2014 i 2018

 

Joanna Korpus