Studia Podyplomowe Zarządzanie w Sporcie

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Sporcie dostarczają unikatowej wiedzy na temat zarządzania organizacjami sportowymi różnych szczebli i możliwości wykorzystania koncepcji biznesu przez sport przez firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Atuty kierunku
Lista z zaznaczonymi wyborami ikona

Praktyczny program – systematycznie aktualizowana wiedza dla menedżerów sportu i nie tylko

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wykładowcy to praktycy z organizacji sportowych i firm konsultingowych

dwie osoby ikona

Cenne relacje – interakcja z wykładowcami i wymiana doświadczeń między między słuchaczami

Dlaczego warto?

 • Studia wraz z komplementarnymi studiami podyplomowymi „Marketing sportu” pozwalają pozyskać pełną wiedzę dla menedżerów sportu, pracowników jednostek samorządu terytorialnego czy pracowników organizacji realizujących działania biznesowe przez sport.
 • Większość zajęć prowadzą praktycy z organizacji sportowych i firm konsultingowych, w tym także absolwenci tych studiów, którzy są doświadczonymi menedżerami.
 • Ważne są nie tylko same zajęcia, ale także wymiana doświadczeń między słuchaczami, dlatego dzięki mediom społecznościowym jest zapewniona interakcja między słuchaczami i z wykładowcami.
 • Warto dodać, że wielu absolwentów pełni funkcje kierownicze w organizacjach sportowych, klubach, związkach i ligach sportowych, a także w strukturach samorządów lokalnych zajmujących się sportem oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działania przez sport.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Sporcie są skierowane do wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat skutecznego zarządzania w sporcie, w szczególności do:

 • menedżerów klubów sportowych, 
 • menedżerów innych organizacji sportowych - związków sportowych, lig sportowych, obiektów sportowych,
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes nawiązując do sportu, czyli przede wszystkim sponsorów sportu,
 • sportowców w ramach tzw. dwutorowej kariery, którzy chcą połączyć karierę sportową z nauką akademicką,
 • sportowców kończących karierę, którzy są zainteresowani pracą w organizacjach sportowych jako menedżerowie,
 • osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się sportem w swoich środowiskach lokalnych,
 • przedstawicieli mediów tradycyjnych i nowoczesnych, którzy współpracują z organizacjami sportowymi,
 • wszystkich osób, które wiążą swoją karierę zawodową z biznesem sportu.

Program

 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Podstawy finansów przedsiębiorstwa
 • Podstawy zarządzania projektami Project management
 • Zarządzanie projektami w sporcie
 • Europejskie systemy zarządzania w sporcie na tle systemu zarządzania sportem w Polsce
 • Modele biznesowe – koncepcja i rodzaje
 • Modele biznesowe organizacji sportowych
 • Zasady dobrego rządzenia Good Governance w sporcie
 • Internacjonalizacja organizacji sportowych
 • Zarządzanie klubem sportowym 2.0.
 • Współpraca organizacji sportowych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
 • Organizacja i zarządzanie zawodowymi klubami sportowymi
 • Zarządzanie związkiem sportowym
 • Zarządzanie ligą zawodową
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową sporcie
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi w sporcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w zawodowym klubie sportowym
 • Wstęp do coachingu
 • Coaching w sporcie
 • Zarządzanie organizacją sportową w warunkach dynamiki rynkowej​​
 • Agenci sportowi w systemie zarządzania klubem
 • Finansowanie sportu w Polsce
 • Zarządzanie finansami zawodowych klubów sportowych
 • Podatki w sporcie
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie imprezami sportowymi
 • Zarządzanie sportem amatorskim
 • Analiza danych w zarządzaniu organizacjami sportowymi
 • Wolontariat w zarządzaniu imprezami sportowymi
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa imprez sportowych
 • Podstawy zarządzania nieruchomościami
 • Zarządzanie obiektami sportowymi
 • Analiza przypadków zarządzania obiektami sportowymi

Razem: 164 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Andrzej Sznajder
współpracownik
Katedra Biznesu Międzynarodowego

Twórca studiów podyplomowych: „Marketing sportu” i „Zarządzanie w sporcie”. W działalności naukowej i dydaktyczno-szkoleniowej zajmuje się problematyką zarządzania i marketingu. Koncentruje się na takich aktualnych trendach w zarządzaniu i marketingu, jak euromarketing, alianse marketingowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu, marketing i zarządzanie w sporcie.

Autor i współautor ponad 20 książek na te tematy, w tym pionierskich książek o marketingu sportu, sponsoringu i tzw. nowych technologii w marketingu. Współpracuje z różnymi organizacjami sportowymi, był członkiem Zespołu Analiz PZPN – pierwszego w polskim sporcie banku informacji, uczestniczył w pracach Komisji Marketingu PKOl oraz Wydziału Marketingu Polskiego Związku Siatkówki. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu sportu, był członkiem zespołu ekspertów przy pozyskaniu sponsora tytularnego Stadionu Narodowego. Jest członkiem kapituły rankingu 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie.  

Wykładowcy

Marek Bryx zdjęcie
prof. dr hab. Marek Bryx

Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego (dawniej - Katedra Inwestycji i Nieruchomości) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wcześniej SGPiS) od 1999. Profesor tytularny od 2007. Wybitny znawca polityki mieszkaniowej, rynku nieruchomości i metod finansowania inwestycji, w tym zwłaszcza mieszkaniowych. Autor książek i artykułów z tej tematyki, m.in. Rynek nieruchomości – system i finansowanie, Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, ale także z zakresu rewitalizacji i innowacji w miastach.

Za swoje publikacje otrzymał 3 nagrody Ministra Budownictwa. W latach 2000–2012 kierownik serii wydawniczej Nieruchomości (Poltext). Członek zarządu INTA (International Network of Town Development) od 2003. Członek Komitetu Doradczego PFR Nieruchomości (dawniej BGKN) od 2013. W latach 2001–2003 Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, wiceminister infrastruktury.
Tomasz Gołębiowski zdjęcie
prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

prof. dr hab. nauk ekonomicznych, b. kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej (od jesieni 2018 emerytowany współpracownik SGH), członek European International Business Association (EIBA) oraz Academy of International Business (AIB). Stypendysta Fundacji Fulbrighta w The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (r. akad. 1989–1990), visiting professor w University of Wisconsin, Madison, USA (1990–1991).

Autor i współautor blisko 200 opracowań naukowych (w tym 20 monografii i blisko 100 rozdziałów w książkach oraz artykułów) z zakresu zarządzania w biznesie międzynarodowym, zarządzania strategicznego, modeli biznesu przedsiębiorstw, marketingu międzynarodowego, marketingu B2B, kooperacji przedsiębiorstw oraz zarządzania innowacjami, publikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (m.in. Gospodarka Narodowa, Journal of Business Research, Journal of East European Management Studies, IGI Global). Ma doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa prywatyzacyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, oraz w projektowaniu strategii rozwoju i strategii marketingowych; był członkiem rad nadzorczych kilku polskich przedsiębiorstw. Zainteresowania: historia sztuki, podróże, turystyka górska.
Andrzej Sznajder zdjęcie
prof. dr hab. Andrzej Sznajder

Twórca studiów podyplomowych „Marketing sportu” i „Zarządzanie w sporcie”. W działalności naukowej i dydaktyczno-szkoleniowej zajmuje się problematyką zarządzania i marketingu. Koncentruje się na takich aktualnych trendach w zarządzaniu i marketingu, jak euromarketing, alianse marketingowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu., marketing i zarządzanie w sporcie. Autor i współautor ponad 20 książek na te tematy, w tym pionierskich książek o marketingu sportu, sponsoringu i tzw. nowych technologii w marketingu.

Współpracuje z różnymi organizacjami sportowymi, był członkiem Zespołu Analiz PZPN – pierwszego w polskim sporcie banku informacji, uczestniczył w pracach Komisji Marketingu PKOl oraz Wydziału Marketingu Polskiego Związku Siatkówki. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu sportu, był członkiem zespołu ekspertów przy pozyskaniu sponsora tytularnego Stadionu Narodowego. Jest członkiem kapituły rankingu 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie.
Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk zdjęcie
prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk

Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Od wielu lat juror/członek Rady Marek Superbrands Polska.

Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych, w tym finansowanych przez NCN, dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci–detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. na temat zarządzania marką, modeli biznesu i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Modele biznesu polskich przedsiębiorstw”, „Alianse marketingowe Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności”, „Relacje między producentami a detalistami Kontekst modeli biznesu”, „Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw”, „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”. Laureatka licznych nagród, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, TNOiZ – za monografię habilitacyjna oraz nagród Rektora SGH.
Bartosz Grucza zdjęcie
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. Członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013–2016 kanclerz SGH, w latach 2006–2008 kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Praktyk. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.
Zygmunt Waśkowski zdjęcie
dr hab. Zygmunt Waśkowski, UEP

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Marketingu i jednocześnie Kierownik Katedry Strategii Marketingowych. Współzałożyciel, a obecnie Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Problematyka naukowo-badawcza: marketing sportowy, zarządzanie w sporcie, strategie marketingowe przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Autor około 100 publikacji z tego zakresu. Organizator cyklicznych, ogólnopolskich konferencji poświęconych problematyce organizacji i zarządzania imprezami biegowymi (dotychczas 7 edycji). Od 6 lat prowadzi badania na polskim rynku biegowym pt. „Profil polskiego biegacza”. Biegacz z 35-cio letnim doświadczeniem, pasjonat biegania, do tej pory ukończył 22 maratony. Kontakty z praktyką gospodarczą: szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, m.in.: komunikacja międzyludzka, wystąpienia publiczne, kształtowanie wizerunku własnego, zarządzanie zespołem, przywództwo i liderowanie. Doradztwo: opracowywanie strategii marketingowych (przede wszystkim MŚP), programów partnerskich, planów marketingowych, zarządzanie relacjami z interesariuszami, zarządzanie wizerunkiem firmy.
 Joanna Żukowska zdjęcie
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH

Profesor SGH w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha oraz Studiów Podyplomowych Technologie i Procesy Przyszłości. Koordynator merytoryczny programu Global Biznes Practicum w ramach SGH–MBA. Ekspert w IMMOQEE. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications.

Wieloletni coach. Członek ICF. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Jej główny obszar zainteresowań badawczych stanowi strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i koncepcji dotyczących pomiaru form rozwoju kompetencji pracowników. Ponadto prowadzi badania w obszarze kapitału relacyjnego. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Prowadziła wykłady w Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, Budapest Business School, Chulalongkorn University, Universita Bicocca di Milano, Universita di Firence. Autorka licznych publikacji naukowych z wyżej wymienionych tematów. Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR między innymi w Totalizatorze Sportowym, Leroy Merlin, Raiffeisen Leasing, Santander, Eurocash, Novartis, Bosch Siemens, EBM Polska, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Future Processing, SNG, Enkev Polska i innych.
Bartłomiej Chełmecki zdjęcie
dr Bartłomiej Chełmecki

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (2006) oraz studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej w warszawskiej AWF. Ukończył studia Executive Masters in Sports Organisation Management w Université catholique de Louvain w ramach stypendium Solidarności Olimpijskiej MKOl (2021).

W latach 2009–2010 pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Od lipca 2010 roku sekretarz generalny Polskiego Związku Golfa.
Arkadiusz Bebel zdjęcie
dr Arkadiusz Bebel

Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W rozprawie doktorskiej analizował determinanty stóp zwrotu z lewarowanych funduszy ETF. Część studiów zrealizował w City University of Hong Kong w ramach umowy bilateralnej. Od stycznia 2014 r. jest pracownikiem Quercus TFI S.A, gdzie zajmuje się m.in. wyceną spółek technologicznych i biotechnologicznych, przede wszystkim na rynkach zagranicznych, ale również w Polsce.

Dodatkowo zarządza czterema funduszami pasywnymi. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. W 2016 roku zdał trzeci etap w programie CFA. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Szachach.
Adam Giersz zdjęcie
dr Adam Giersz

Doktor nauk ekonomicznych, minister sportu i turystyki 2009–2011, od 2012 członek organów sądowniczych UEFA. Główne zainteresowania i kompetencje: rządzenie sportem i organizacja wielkich wydarzeń sportowych związane z karierą w rządowej administracji sportowej.

Przygotowanie i wdrożenie „Ustawy o sporcie” z 2010 r., w tym zwłaszcza sprawy good governance i finansowania sportu, udział w Komitecie Sterującym UEFA EURO 2012, przewodniczenie pracom ministrów sportu w ramach polskiej prezydencji w UE 2011 – przygotowanie konkluzji Rady UE w sprawie match-fixingu, rachunek satelitarny sportu, członek eksperckiej grupy wysokiego szczebla Komisji Europejskiej d/s dyplomacji sportowej. 1993–2001 – prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 1998–2000 – członek zarządu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego, 2005–2007 – wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 2010–2011 – członek Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej, 2012 – członek Izby Orzekającej UEFA w sprawach finansowego fair play ( UEFA AC CFCB).
Bartosz Krawczyński zdjęcie
dr Bartosz Krawczyński

Nauczyciel akademicki, menedżer sportowy. Specjalista z zakresu zarządzania w sporcie i marketingu sportowego. Łączy działalność naukową i akademicką z praktyką zarządczą – od 2000 r. związany m.in. gdańską AWFiS, aktualnie jako prodziekan ds. kierunku Sport i Studiów Obcojęzycznych oraz kierownik Zakładu Zarządzania i Marketingu. Pracuje także w jednym z największych staowarzyszeń sportowych na Pomorzu – Pomorskiej Federacji Sportu.

W latach 2014–2017 z–ca dyrektora, a następnie dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, a wcześniej szef Zespołu Sportu Młodzieżowego IS (2013–2014). Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent studiów MBA: Zarządzanie w Sporcie prowadzonych przez Politechnikę Gdańską, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, autor kilkunastu publikacji naukowych i raportów badawczych w obszarze sportu, a także autor i współautor projektów sportowych o zasięgu ogólnopolskim (m.in. Multisport – Juniorsport Program Aktywności Fizycznej dla uczniów klas IV–VI) i regionalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów sportowych i edukacyjnych. Absolwent licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania w sporcie. Posiada także uprawnienia menadżera sportu, trener II klasy w narciarstwie alpejskim, instruktor sportu w żeglarstwie i żeglarstwie deskowym. Prywatnie – żonaty, ma 3 dorastające córki, koty i psa, pasjonat felinologii.
Zbigniew Pawlak zdjęcie
dr Zbigniew Pawlak

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej oraz profesor w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Autor i współautor ponad 200 publikacji (w tym około 30 książek, podręczników, monografii) z zakresu organizacji i zarządzania. Zainteresowania naukowo-badawcze: organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, projektowanie organizacyjne, konsulting w zarządzaniu, zawodowe kluby sportowe, zarządzanie w sporcie i turystyce.

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się doradztwem z zakresu zarządzania dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, w tym sportowych. Prezes zarządu firmy konsultingowej Management Consulting Centre PARTNER sp. z o.o. Doradzał zarządom wielu przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym: PKN Orlen S.A., Grupa Lotos S.A., Poczta Polska S.A., TP S.A., PKP S.A., PGE S.A., TAURON S.A., ENEA S.A. i in. Autor i współautor kilku tysięcy opracowań doradczych: ekspertyz, analiz, ocen, opinii, projektów inwestycyjnych, strategii rozwojowych, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i nieruchomości. Biegły sądowy ds. wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla konsultantów i kadr kierowniczych, w tym dla managerów sportu.
Tomasz Półgrabski zdjęcie
dr Tomasz Półgrabski

Członek zarządu MAKiS Sp. z o.o., w latach 2014–2016 prezes zarządu PL. 2012+ Sp. z o.o. – operator Stadionu Narodowego a w 2007–2014 sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W latach 2001–2007 sekretarz generalny Polskiego Związku Tenisowego. Wieloletni doradca zarządu Stadionu Śląskiego sp. z o. o. Współpracował z UEFA, Ekstraklasa SA, Polską Ligą Footballu Amerykańskiego i Polskim Związkiem Motorowym.

Absolwent studiów MBA z zakresu Zarządzania Sportem Politechniki Gdańskiej, studiów doktoranckich i magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Andrzej Smoleń zdjęcie
dr Andrzej Smoleń

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie oraz studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się: teorią organizacji i zarządzania, zachowaniami organizacyjnymi, projektowaniem organizacji, zarządzaniem w organizacjach sportowych.

Autor lub współautor ponad 250 publikacji naukowych (w tym 5 książek z zakresu zarządzania). Od wielu lat współpracuje z Management Consulting Centre PARTNER sp. z o.o. Ważniejsze prace (autor lub współautor): Organizacja firmy. Projektowanie, budowa usprawnianie, Poltext 2008; Zarządzanie finansami spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym, AWF, Warszawa 2007; Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji komercyjnych w sporcie, AWF, Warszawa 2004; Organizacja i zarządzanie, WSEiZ, Warszawa 2012; Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, SGH, 2015.
Karolina Tetłak zdjęcie
dr Karolina Tetłak

Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia LL.M. o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym, w tym procedurą oraz podatkami lokalnymi. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i problematyki otoczenia prawnego dla międzynarodowych wydarzeń sportowych. Członek International Taxation of Entertainers Group oraz International Fiscal Association. Stypendystka FIFA. W latach 2014–2016 Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Uczy międzynarodowego prawa podatkowego na wielu uniwersytetach na całym świecie i posiada szeroką praktyczną wiedzę w zakresie podatku dochodowego, międzynarodowego opodatkowania, podatku VAT i procedury podatkowej. Brała udział jako ekspert w postępowaniach arbitrażowych związanych z podatkami w ramach dwustronnych umów inwestycyjnych podpisanych przez Polskę oraz przed Trybunałem Arbitrażowym ds Sportu (CAS) w Lozannie.
Marcin Animucki zdjęcie
mgr Marcin Animucki

Prezes zarządu Ekstraklasa SA. Menedżer sportowy i ekspert w zakresie praw mediowych, w wymiarze krajowym i międzynarodowym.Od blisko 20 lat zarządza organizacjami sportowymi na najwyższym szczeblu w kraju. Jest też zaangażowany w rozwój europejskiego futbolu na najwyższym szczeblu poprzez aktywność w międzynarodowych organizacjach piłkarskich. W zarządzie Ekstraklasy od 2012 roku, a od 2017 wfunkcji prezesa zarządu.

Odpowiada za procesy strategiczne, w tym sprzedaż scentralizowanych praw mediowych i marketingowych oraz rozwój technologiczny ligi (wdrożenia m.in. technologii 4K UHD, własny serwis OTT Ekstraklasa.TV). Ekstraklasa pod jego kierunkiem bije rekordy przychodów i jest postrzegana jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się lig w Europie. Od 2018 r. jest członkiem zarządu European Leagues – organizacji zrzeszającej blisko 30 lig piłkarskich z całego kontynentu (w 2021 wybrany na kolejną kadencję). Od 2019 r. działa w Komitecie UEFA ds. Fair Play i Społecznej Odpowiedzialności, zaś od 2020 w GrupieRoboczej UEFA/European Leauges ds. Rozwoju Biznesowego.W latach 2009–2016 był członkiem zarządu PZPN, zaś w latach 2008–2012 sprawował funkcję prezesa zarządu klubu piłkarskiego RTS Widzew Łódź. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W sport angażuje się także w czasie wolnym. Aktywnie uprawia m.in. koszykówkę, judo i kitesurfing.
Tadeusz Brach zdjęcie
mgr Tadeusz Brach

Wieloletni zarządca nieruchomości i wykładowca akademicki. Posiada państwową licencję zarządcy nieruchomości, a także należy do grona osób certyfikowanych w dwóch amerykańskich federacjach: CCIM Institute oraz IREM, związanych z rynkiem nieruchomości. W 2008 otrzymał nagrodę ministra za książkę „Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi”. W latach 2012–2017 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Oddziału Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM.

Od kilku lat specjalizuje się w tematyce zarządzania nieruchomościami sportowymi, m.in. prowadził szkolenia dla kadry zarządzającej ośrodkami sportowymi w Wielkopolsce i na Mazowszu. Przeprowadził także kilkanaście audytów obiektów sportowych na terenie całego kraju. Uczestnik projektów badawczych, m.in. projektu w zakresie optymalizacji procesów zarządzania nieruchomościami w Stołecznym Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz projektu innowacyjnego symulatora do nauki zarządzania nieruchomościami Virtual Building Simulator.
Marta Dermańska zdjęcie
mgr Marta Dermańska

Na co dzień pracuje w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialna między innymi za działania związane z rozwojem wolontariatu i wzmacnianiem wspólnot lokalnych w Warszawie. W latach 2010–2012 kierownik projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™” w Warszawie. Koordynowała wolontariat podczas licznych warszawskich i międzynarodowych wydarzeń, w tym różnorodnych imprez sportowych (mecze, imprezy biegowe, koncerty, konferencje).

Współtwórca projektu rozwoju wolontariatu w Warszawie „Ochotnicy warszawscy”. Po pracy biega, jeździ na rowerze i wspina się, co pozwala patrzeć na sport i organizację imprez sportowych w różnych perspektyw. 
Damian Drobik zdjęcie
mgr Damian Drobik

Absolwent MBA SGH, Podyplomowych studiów Marketing sportu SGH oraz Zarządzania i Organizacji w Sporcie AWFiS Gdańsk (licencja Menagera Sportu). Od stycznia 2019 r. Dyrektor Sportowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, od roku 2018 Członek Komisji ds. Marketingu w Polskim Komitecie Olimpijskim, wcześniej Delegat ZPRP na Wyborczy Kongres IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej) w Antaly – wybrany na Członka Komisji IHF ds. Rozwoju Piłki Ręcznej oraz Delegat na Wyborczy Kongres EHF [Europejska Federacja Piłki Ręcznej] w 2021 r. W latach 2017/18 Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych ZPRP odpowiedzialny za sponsoring, komercjalizację, marketing i organizację imprez sportowych w ZPRP.

W latach 2015–17 [PM] Doradca Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce [ZPRP] ds. Ligi Zawodowej zakończone powstaniem ligi zawodowej w piłce ręcznej. W latach 2012–15 Menadżer ds. Nieruchomości, Administracji i Logistyki w Polskim Holdingu Nieruchomości SA [wejście na GPW SA/IPO] oraz później w Poczta Polska SA w zakresie nieruchomości spółek skarbu państwa [zarządzanie, komercjalizacja, przygotowanie portfela wg MSSF do wejścia na GPW SA]. W latach 2010–12 Dyrektor Naczelny Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. [W okresie tym firma została zreformowana i zreorganizowana do obecnej formy prawnej i ekonomicznej jaką jest COS Instytucja Gospodarki Budżetowej]. Od zakończenia kariery sportowej, tj. od 2008 Agent Sportowy zawodników piłki ręcznej oraz jednocześnie Kierownik „Działu Organizacji Zgrupowań, Imprez sportowych i Sportu” zarządzający nieruchomościami o profilu sportowym, zgrupowaniami sportowymi olimpijskich kadr narodowych i imprezami sportowymi w COS Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w „Cetniewie”. Organizacja wielu imprez masowych, min. w 2011 r. MŚ Seniorów Drużyn w Short Track COS Torwar, 2010 r. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów U-21 czy ME Judo U-20 w OPO Cetniewo czy 2018 r. Mistrzostwa Świata Kobiet U-18. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej wszystkich kategorii wiekowych; wielokrotny Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski; uczestnik MŚ w Argentynie ‘95 i Portugalii ’03; zawodnik klubów mistrza Polski, min. „Wisły ORLEN” Płock i mistrza Hiszpanii „San Antonio Portland” z Pampeluny. Zainteresowania: model biznesowe w sporcie w tym źródła jego finansowania; zarządzanie w sporcie; zarządzanie nieruchomościami o profilu sportowym; projekty sportowe jak ligi zawodowe czy eventy; finansowanie sportu przez JST.
Grzegorz Kita zdjęcie
mgr Grzegorz Kita

Ekonomista, inwestor, menadżer. Prezes i założyciel Sport Management Polska (zał. 2002r.). Najczęściej cytowany, polski ekspert z zakresu marketingu i konsultingu sportowego oraz prekursor i pionier rozwoju tego rynku w Polsce. Były Dyrektor Generalny Legii Warszawa i Wiceprezes Polonii Warszawa. W swojej karierze zrealizował ponad 250 projektów marketingu sportowego.

Zasłynął m.in. realizacją projektu T–Mobile Ekstraklasa dla T–Mobile (2011–2014), przygotowaniem strategii i wypromowaniem polskiego pływania w latach 2005–2008, wielkimi transakcjami futbolowymi (ITI – Legia Warszawa [2003], Allianz – Górnik Zabrze [2007]) czy rozwojem słynnego cyklu biegów przeszkodowych Runmageddon (2016–2018). Realizował także szereg projektów doradczych i wykonawczych. Pracował m.in. dla Allianz, Bioton, T–Mobile, FoodCare, McDonald’s, JSW, Tag Heuer, Energa, Reebok, Haier, BASF, Tatry Mountain Resorts, Campus, Foods by Ann, Michelin, Coca Cola, Tauron, CH Manufaktura, Salomon, Renault i wielu innych. Jako wyłączny przedstawiciel reprezentował narodowe reprezentacje Polski w pływaniu, lekkiej atletyce, kajakarstwie czy taekwondo ITF. Jako Przewodniczący Rady Głównej współtworzył też i rozwijał Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich (PKSN) – pierwszy na świecie komitet sportów nieolimpijskich. PKSN obecnie skupia 54 polskie związki sportowe i stowarzyszenia. Współorganizował również Ekspedycję Campus Syberia Mongolia i współpracował przy rajdzie pustynnym RMF Morocco Chalenge. Posiada także szereg doświadczeń w działaniach dla władz samorządowych w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki aktywnej. Realizował projekty m.in. dla Warszawy, Gdańska czy Białegostoku. Współpracował także ze Szczyrkiem, Toruniem, Ostródą czy Ełkiem. Jest także cenionym prelegentem na wielu kongresach i seminariach poświęconych marketingowi i konsultingowi sportowemu. Wykłada na uczelniach oraz kursach sportowych i marketingowych. Przed założeniem SMP, Grzegorz Kita pracował w latach 2003–2004 jako Dyrektor Generalny klubu piłkarskiego Legia Warszawa a później Wiceprezes klubu piłkarskiego Polonia Warszawa. W latach 2000–2002 był głównym strategiem koncernu przemysłowo-budowlanego Mostostal-Export S.A. (30 spółek zależnych i skonsolidowane przychody roczne 1,3 mld zł.) W ramach swoich obowiązków odpowiadał za politykę strategiczną koncernu, nadzór korporacyjny nad spółkami zależnymi oraz relacje inwestorskie. W latach 1993–1999 był zawodowym inwestorem giełdowym.
Łukasz Klenczon zdjęcie
mgr Łukasz Klenczon

Licencjonowany agent FIFA a obecnie Pośrednik Transakcyjny PZPN i współzałożyciel agencji PRO Calcio. W październiku 2010 r. zdał egzamin licencyjny w Polskim Związku Piłki Nożnej. Wcześniej ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. został absolwentem Podyplomowych Studiów Marketing sportu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalista prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów FIFA i PZPN. Brał udział w finalizowaniu transferów krajowych i międzynarodowych. Dziś okazjonalnie tworzy teksty dla czołowych piłkarskich portali internetowych oraz wykłada teorię managementu sportowego na szkoleniach i konferencjach sportowych.
Tomasz Koprowski zdjęcie
mgr Tomasz Koprowski

Ekspert marketingu sportowego. Doradca dla organizacji oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w świecie sportu oraz biznesu. Posiada ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu marketingu sportowego, sponsoringu oraz organizacji wydarzeń sportowych. Pracując dla jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce – Skry Bełchatów, zrealizował wiele projektów o randze krajowej oraz międzynarodowej.

Swoim know–how chętnie dzieli się z innymi podczas wykładów, kongresów oraz konferencji. Aktywnie zaangażowany oraz realizujący liczne projekty w siatkówce. Od dekady odpowiedzialny za budowanie marki PGE Skry Bełchatów, realizację umowy sponsorskiej z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz kreowanie wizerunku zawodników Klubu. Od 2016 roku w składzie Wydziału Strategii Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W 2020 roku rozpoczął swoją działalność w Prezydium Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, gdzie przewodniczy Departamentowi Marketingu. Reprezentując bełchatowską Skrę brał udział w spotkaniach Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV), gdzie dzielił się swoim doświadczeniem w organizacji meczów Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. Zauważając dynamicznie zmieniający się świat sportu oraz rozwój marketingu w tym zakresie, jako prelegent oraz ekspert brał udział w konferencjach, m.in. Dni Marketingu Sportowego, Dni Biznesu w Sporcie, Sportworking, Prowadzi również wykłady na Podyplomowych Studiach Marketingu Sportu oraz Zarządzania w Sporcie na SGH, Podyplomowych Studiach Managera Sportu na Uniwersytecie Jagielońskim, WSZiA w Opolu. Autor artykułów z zakresu marketingu sportowego, beneficjent projektów Barca Innovation Hub. Działając z ramienia agencji marketingu sportowego Sport4Brands współpracuje z klubami sportowymi (piłka nożna, piłka ręczna, futsal), sportowcami (siatkówka, boks, piłka nożna) oraz przedsiębiorstwami zaangażowanymi w wybrane projekty sponsoringowe. Członek Zarządu Stowarzyszenia Sport Biznes Polska, współzałożyciel grupy tematycznej na Facebook – Marketing Sportu i Media Sportowe.
Andrzej Kruczyński zdjęcie
mgr Andrzej Kruczyński

Były oficer GROM, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Niezależny ekspert, trener, doradca, edukator do spraw bezpieczeństwa. Uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych.

Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi. Kierował dużymi grupami ludzi podczas bardzo poważnych i ryzykownych przedsięwzięć. Od kilku lat w biznesie jako: trener, kierownik szkoleń, konsultant, instruktor. Przygotowane przez niego programy szkoleniowe tworzą nowe standardy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Uczestnik (mówca) TEDx Warsaw 2017. Wielokrotnie zapraszany jako ekspert, komentator do programów telewizyjnych oraz radiowych. Współpracujący z nim Klienci mogą spojrzeć na swoją pracę z nowej perspektywy i realizować cele biznesowe wykorzystując najlepsze wzorce z różnych dziedzin życia. Wieloletni szef bezpieczeństwa Stadionu Narodowego. Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Współautor podręczników dla szkół „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz książki „Imprezy Masowe Organizacja Bezpieczeństwo dobre Praktyki”. Autor książki 72 godziny (2019) oraz Zielona Droga (2020). Więcej na: www.csat.pl, www.fundacjaibs.pl
Tomasz Kurach zdjęcie
mgr Tomasz Kurach

Psycholog sportu pracujący w biznesie, wykładowca akademicki, współpracuje ze sportowcami, rodzicami i trenerami rożnych dyscyplin, m.in. w tenisie, piłce nożnej i pływaniu. Wiedzę i praktykę z zakresu psychologii sportu wykorzystuje we współpracy z klientami biznesowymi – prowadząc szkolenia i warsztaty przyczyniające się m.in. do zwiększania efektywności pracowników i skuteczności firm.

Specjalizuje się w psychoedukacji oraz treningu mentalnym obejmującym takie tematy jak: wdrażanie pozytywnych nawyków, autorski trening przygotowania na trudne sytuacje, trening koncentracji, budowanie pewności siebie, proces formułowania celów oraz skuteczne budowanie zespołu. Swoją filozofię pracy opiera na trzech głównych filarach: sprawdzonej wiedzy, innowacyjności oraz nienagannej etyce pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Association for Applied Sport Psychology (AASP) oraz Fundacji Sportu Pozytywnego. Współautor książek „Pod Presją. Jak wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać” oraz „Uwierzyć w wygraną. Raz jeszcze.”.
Artur Łobanowski zdjęcie
mgr Artur Łobanowski

Prezes Zarządu Sponsoring Expert Sp. z o.o. założonej w roku 2001. Wykładowca i współtwórca programu studiów podyplomowych „Marketing sportu” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Gospodarki Światowej). Współtwórca metody oceny skuteczności dotarcia marki Sponsor Brand Index.

Współautor kompleksowego badania rynku Sponsoring Monitor (ARC Rynek i Opinia). Współtwórca systemu monitoringu i wyceny kontentowej wartości marki opartego na rozwiązaniach informatycznych Brand Signals. Zajmując się na co dzień ogólnie pojętym rozwijaniem rynku sponsoringu w Polsce, współtworzył politykę komunikacji marketingowej oraz wprowadzał standardy ewaluacji sponsoringu m.in. dla takich marek jak PKN Orlen, PKO BP, PGE Polska Grupa Energetyczna, Totalizator Sportowy, ENERGA, Sony, PZU, etc. Brał udział w realizacji najważniejszych projektów sponsoringowych w Polsce np.: XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (lata 2014-2016), PGE Stadion Narodowy w Warszawie, Stadion Energa Gdańsk w Gdańsku, Polacy w Rajdzie Dakar, grupa sportowa PKN Orlen, grupa sportowa Lotto Team, etc.
Jakub Myszkorowski zdjęcie
mgr Jakub Myszkorowski

Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytety Warszawskiego, gdzie kontynuował naukę na studiach doktoranckich. Posiadacz dyplomu trenerskiego UEFA A. Ukończył liczne kursy związane z zarządzaniem w profesjonalnym sporcie, w tym Football Business Fundamentals organizowany przez Instytut Johana Cruyffa oraz Football Management w League Managers Association School of Football Management. Jest autorem ponad 100 artykułów dedykowanych treningowi piłkarskiemu oraz zarządzaniu i komunikacji w organizacjach sportowych.

Współautor książki „Postfutbol. Antropologia piłki nożnej”. Jako trener i analityk pracował w sztabach wielu drużyn, w tym Polonii Warszawa, Floty Świnoujście oraz Pogoni Siedlce. Pracował długo w Prozone Sports Ltd, a następnie w STATS LLC. Obecnie jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w STATSCORE.
Piotr Należyty zdjęcie
mgr Piotr Należyty

Wiceprezes zarządu Superligi sp. z o.o., odpowiadającej za prowadzenie rozgrywek, sprzedaż praw medialnych i scentralizowanych praw marketingowych najwyższej klasy lig piłki ręcznej w Polsce – PGNiG Superligi i PGNiG Superligi Kobiet. W spółce odpowiada za zarządzanie pionami marketingu i komunikacji. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i PR-u w Runmageddonie.

W latach 2012–2016 był związany z klubem siatkarskim Trefl Gdańsk S.A., gdzie jako prezes zarządu i odpowiadał za przebudowę organizacji i wytyczenie nowej strategii rozwoju spółki. Doświadczenie zdobywał również w klubie piłkarskim Wisła Kraków, gdzie zajmował się sponsoringiem, a także w Piaście Gliwice, w którym zarządzał działem marketingu i komunikacji. Jest absolwentem zarządzania i Podyplomowych Studiów Marketing sportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz marketingu na Uczelni Łazarskiego. Wykładowca Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Adam Pawlukiewicz zdjęcie
mgr Adam Pawlukiewicz

Koordynuje pracę działów badań i rozwoju w firmie Pentagon Research, z którą współpracuje od 2012 roku. Jest twórcą rankingu „50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie”, który rokrocznie publikuje razem z magazynem Forbes, będąc jednocześnie jego felietonistą. Pracował podczas Mistrzostw Świata 2018 FIFA w Rosji i 2014 w Rio de Janeiro w Brazylii, był także członkiem portorykańskiej misji olimpijskiej podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016.

Wcześniej – FIFA Puchar Konfederacji 2013 (również w Brazylii), a także w sieci hoteli Hilton Worldwide w Stanach Zjednoczonych. Jego hobby to prowadzenie kanał sportowego Total Sport posiadającego kilkadziesiąt tysięcy obserwujących. Doradza sportowcom, reprezentantom Polski z zakresu wizerunku i obecności w mediach. Magister nauk o kulturze fizycznej, absolwent i doktorant na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warszawski, AWF we Wrocławiu, Uczelnia Vistula, SGH). Współpracuje z Cambridge Innovation Center. Pentagon Research to firma badająca efektywność sponsoringu sportowego i wydarzeń kulturalnych, świadczy także usługi doradcze w obszarze sponsoringu i marketingu sportowego. Jest partnerem technologicznym Nielsen Media Research. Wyniki badań Pentagon Research wykorzystują m.in.: UEFA, PZPN, niemiecka Bundesliga piłkarska, IAAF czy spółki notowane w ramach indeksu giełdowego WIG20.
Kinga Szkutnik zdjęcie
mgr Kinga Szkutnik

Dyrektor zarządzająca Practum Consulting Sp. z o. o. Ponad 20 lat zafascynowana public relations i zarządzaniem kryzysami. Od 2009 r. prowadzi agencję PR – Practum Consulting. Wcześniej przez 7 lat była związana międzynarodową firmą Rowland, wielokrotnie uznawaną wówczas za najlepszą agencję PR w Polsce. Ma na swoim koncie setki programów PR. Wprowadzała marki na rynek, wspierała klientów w procesach zmian, czasem trudnych restrukturyzacjach i kryzysach.

Odpowiadała za strategiczne planowanie oraz pełną realizację komunikacji podczas fuzji i przejęć, debiutów giełdowych, wezwań ogłaszanych na GPW czy wycofywania spółek z obrotu giełdowego. Projektowane i prowadzone przez nią kampanie – również te dotyczące tematyki sportowej i komunikacji kryzysowej – były nagradzane najważniejszych światowych konkursach PR. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową, obecnie przygotowuje na SGH doktorat z zarządzania sytuacjami kryzysowymi w sporcie. Pasjonuje się tańcem i poezją.
Tomasz Szulc
mgr Tomasz Szulc

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studiów MBA na HEC we Francji ( Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris ) na kierunku Zarządzania Gospodarką Europejską. Praca zawodowa: w latach 1998 – 2005 dziennikarz Redakcji Sportowej TVP, specjalizacja: kolarstwo, sporty motorowe oraz żeglarstwo. Od 2007 roku do końca tj. do 2012 roku zajmował się przygotowaniami do EURO 2012.

Najpierw w zespole przy Polskim Związku Piłki Nożnej, a potem w specjalnie do tego utworzonej przez UEFA spółce EURO 2012 Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialny za przygotowanie pobytu wszystkich drużyn piłkarskich w Polsce. Organizował przede wszystkim zakwaterowanie oraz treningi drużyn - finalistów EURO 2012. Obecnie prowadzi rodzinny biznes związany z obrotem i budową nieruchomości.
Jakub Węglarski zdjęcie
mgr Jakub Węglarski

Specjalista marketingu sportowego, współzałożyciel agencji PRO Calcio Ukończył studia na kierunku Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie Podyplomowe Studia Marketing Sportu na wspomnianej uczelni. Miał swój wkład w rozwoju futbolu amerykańskiego, promując dyscyplinę poprzez organizację meczów futbolowych na Stadionie Narodowym.

W latach 2015–2016 był odpowiedzialny za działania marketingowo sponsoringowe podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Piłkarskie doświadczenie zdobywał w działach marketingu klubów zagranicznych oraz polskiej Ekstraklasy. Jako organizator wydarzeń i konferencji sportowych przyczynia się do profesjonalizacji sportu w naszym kraju.

Opinie o studiach

Marcin Kuriata zdjęcie

Studia Podyplomowe Zarządzania w Sporcie dały mi to czego oczekiwałem i nawet więcej. Zdecydowanie zwiększyły moją wiedzę w zakresie nauki zarządzania w dziedzinie sportu, utrwaliły i uporządkowały to co wykorzystywałem w praktyce. Ogromną wartością tych studiów jest możliwość spotkania z różnorodną kadrą wykładowców, ludzi z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w sporcie. Również słuchacze tych studiów to bardzo interesująca i zróżnicowana grupa, co daje możliwość nawiązania wartościowych relacji.

Marcin Kuriata
absolwent 3. edycji
Anna Kacprzyk zdjęcie

Zarządzanie w sporcie to studia pozwalające na poszerzenie i uporządkowanie wiedzy. Co więcej to fantastyczny czas poznawania nowych ludzi - pasjonatów sportu. Dzięki wykładowcom oraz innym słuchaczom zdobyłam cenne informacje z różnych obszarów zarządzania oraz wielu dyscyplin sportowych. To był niezwykle inspirujący rok, który pozwolił mi na rozwój swojej największej pasji.

Anna Kacprzyk
absolwentka 2. edycji
Piotr Popławski zdjęcie

Sport to maja pasja, którą zawsze rozwijam. Ciężka praca na treningu pod okiem trenera daje wymierne korzyści na zawodach sportowych. Podobnie jest w SGH, gdzie wykładowcy - praktycy dawkują solidny umysłowy wycisk, który przybliża mnie do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia podyplomowe: Zarządzanie sportem to nie tylko potężna dawka wartościowej wiedzy, ale również inspirujący uczestnicy zajęć. Kontakty, przyjaźnie, które narodziły się podczas studiowania, zostaną do końca życia.

Piotr Popławski
absolwent 2. edycji
Marek Kubisiak zdjęcie

Podyplomowe Zarządzania w Sporcie dały mi naprawdę dużą dawkę wiedzy. Dzięki nim poszerzyłem kontakty zawodowe oraz motywację do dalszej pracy i rozwoju. W trakcie zajęć poruszaliśmy zarówno tematy teoretyczne, jak i praktyczne. Polecam te studia każdej osobie, która chce poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania w sporcie oraz poznać ciekawych ludzi.

Marek Kubisiak
absolwent 1. edycji 
„Ciężka praca na treningu pod okiem trenera daje wymierne korzyści na zawodach sportowych. Podobnie jest w SGH, gdzie wykładowcy – praktycy dawkują solidny umysłowy wycisk, który przybliża mnie do osiągnięcia sukcesu zawodowego”
Piotr Popławski, absolwent 2. edycji
„Ogromną wartością tych studiów jest możliwość spotkania z różnorodną kadrą wykładowców, ludzi z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w sporcie."
Marcin Kuriata, absolwent 3, edycji
„Zarządzanie w sporcie to studia pozwalające na poszerzenie i uporządkowanie wiedzy. Co więcej to fantastyczny czas poznawania nowych ludzi – pasjonatów sportu."
Anna Kacprzyk, absolwentka 2. edycji
„Polecam te studia każdej osobie, która chce poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania w sporcie oraz poznać ciekawych ludzi."
Marek Kubisiak, absolwent 1. edycji

Rekrutacja

6. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych (po jednej w każdym semestrze),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (forma ustna).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–14:00 lub 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów dla edycji 6. Zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Opłaty

​​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł. (możliwe dwie równe raty: I rata przy zapisie na studia, II rata płatna do 31 stycznia).

Dla absolwentów studiów podyplomowych „Marketing sportu” SGH opłata wynosi 6000 zł.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Andrzej Sznajder
e-mail: asznaj@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Biznesu Międzynarodowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–14:00/16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).

Absolwenci dwóch studiów podyplomowych: „Zarządzanie w Sporcie” i „Marketing Sportu” uzyskują specjalny Certyfikat Menedżera Sportu wydawany przez dziekana Kolegium Gospodarki Światowej.

Andrzej Sznajder zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Andrzej Sznajder
e-mail: asznaj@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA