Podyplomowe Studia Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta

Podyplomowe Studia Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej nowego nurtu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zorientowanym na sprzedaż, zarządzanie i budowę wartości klienta dla przedsiębiorstwa.

Atuty kierunku
Dokument z wykresami ikona

Unikatowy program – uczący metod liczenia wartości klientów, budowy portfeli i strategii wzrostu rentowności

Książka z kołem zębatym ikona

Kompleksowa wiedza – obejmująca wachlarz zagadnień z zakresu strategii zarządzania, sprzedaży i marketingu

Żarówka z trybem ikona

Praktyczne kompetencje – skupione na metodach i technikach budowy wartości klientów oraz ich satysfakcji i lojalności

Dlaczego warto?

 • Jedyne w Polsce (i nie tylko) studia, które uczą liczenia wartości klienta dla firmy, budowy portfeli klientów i strategii wzrostu ich rentowności dla firmy w krótkim i długim okresie. 
 • Studia pozwolą uczestnikom poznać proces, metody i techniki nowoczesnego marketingu, opartego na sprzedaży budującej wartość klienta, a także zrozumieć jak relacje z klientem i wartość klienta budują wartość przedsiębiorstwa. 
 • Umożliwią zapoznanie się i pogłębienie wiedzy z zakresu wymiany wartości klient-firma, w szczególności z zakresu pozyskiwania i zatrzymywania klientów, a także ich satysfakcji i lojalności. 
 • Program studiów zapewnia nowoczesne spojrzenie na rolę marketingu, metod i technik sprzedaży.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów, którzy chcą budować wartość swojej firmy i tworzyć wartości dla klienta,
 • menadżerów organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • przedsiębiorców niezależnie od rodzaju i formy prowadzonej działalności,
 • osób planujących karierę na stanowisku specjalisty ds. marketingu nowoczesnego, strategii sprzedaży, zarządzania popytem, badań marketingowych, systemów informacji o kliencie czy innowacji wartości,
 • wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania wartością klienta.

Program

 • Metody, strategie i narzędzia sprzedaż – 40 godz. – 12 pkt ECTS
 • Metody pomiaru wartości klienta dla firmy – 26 godz. – 8 pkt ECTS
 • Skuteczne zarządzanie  relacjami z klientami – 28 godz. – 8 pkt ECTS
 • Strategia budowy wartości klientów – 48 godz. – 16 pkt ECTS
 • Budowa systemów informacji o klientach – 20 godz. – 6 pkt ECTS
 • Seminarium dyplomowe – 8 godz. – 6 pkt ECTS

Razem: 170 godz. – 56 pkt ECTS

Kierownik studiów

dr Alicja Krzepicka

Kierownik i wykładowca na Podyplomowych Studiach Zarządzania Sprzedażą i Wartością Klienta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie od października 2017 r., z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie gdzie pracuje jako adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością.

Autorka i współautorka około 100 publikacji, w tym monografii pt. „Wybrane aspekty marketingu relacji”; „Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku”. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień: nowoczesnego marketingu i zarządzania, w szczególności: zarządzania wartością, wartością klienta, wartością dla klienta, marketingu wartości, kształtowania wartości w strategii firmy, budowania relacji z klientami, profesjonalnej obsługi klienta, analizy rynku i zachowań konsumenckich oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu.

Opinie o studiach

Studia na uczelni w zakresie zarządzania wartością klienta dają szerokie i mocne kompetencje oraz solidną wiedzę z wybitnymi dydaktykami w tej dziedzinie. Bardzo praktyczne zagadnienia w obszarze wymagających ciągłego doskonalenia się i biznesu w tej dziedzinie. Dziękuję pięknie i polecam obecnej i przyszłej kadrze menedżerskiej oraz ekspertom myślenia i zarządzania klientami w sposób świadomy i dający istotną przewagę konkurencyjną.

Jan Ciesielski, absolwent 13. edycji studiów

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

SP Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta prowadzone są w trybie hybrydowym (80% online, 20% stacjonarnie).

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie (pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH lub pracowników zewnętrznych) oraz obrona pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:10–20:40 i soboty 9:00–16:30.

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 7800 zł. Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Grażyna Rybarska
tel.: +48 22 564 86 55
tel.: +48 512 147 418
e-mail: grybar@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Alicja Krzepicka
tel.: +48 22 564 86 55
e-mail: akrzep@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie​
Instytut Zarządzania Wartością
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Zarządzania Wartością

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:10–20:40 i soboty 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 7800 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Alicja Krzepicka
tel.: +48 22 564 86 55
e-mail: akrzep@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Grażyna Rybarska
tel.: +48 22 564 86 55
tel.: +48 512 147 418
e-mail: grybar@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe