Podyplomowe Studia Psychologia Zarządzania dla Menedżerów

Podyplomowe Studia Psychologia Zarządzania dla Menedżerów mają na celu dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu psychologii oraz kształtowanie umiejętności jej wykorzystywania w zarządzaniu organizacjami w podejściu „evidence-based”.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowe studia – integracja wiedzy naukowej z praktyką biznesową

Książka ikona

Przekrojowy program – interdyscyplinarna wiedza i rozwijanie umiejętności 

mówca na tle ekranu ikona

Profesjonalna kadra – jakość zapewniona przez zespół doświadczonych ekspertów

Dlaczego warto?

 • Zdobycie unikatowej wiedzy z zakresu psychologii zarządzania pozwalającej zwiększyć trafność podejmowanych decyzji.
 • Rozwinięcie umiejętności kluczowych w diagnozie i rozwiązywaniu problemów w najważniejszych obszarach aktywności menedżera.
 • Zdobycie umiejętności pomocnych w skutecznym kierowaniu zespołami z uwzględnieniem ich specyfiki dzięki stosowaniu dostępnych narzędzi motywowania, budowania zaangażowania pracowników i wspierania ich rozwoju.
 • Zdobycie wiedzy nt. radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym, presją wymagań i sytuacjami kryzysowymi.
 • Zwiększenie szans rozwoju oraz atrakcyjności zatrudnieniowej na rynku pracy.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Psychologia Zarządzania dla Menedżerów polecane są: 

 • menedżerom wszystkich szczebli, 
 • osobom wykonującym zadania menedżerskie na różnych szczeblach kierowania i w zróżnicowanych jednostkach organizacyjnych (w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji publicznej), 
 • osobom przygotowującym się do roli kierowniczej.

Rekomendacje

Przekazując wiedzę o mechanizmach efektywnego funkcjonowania zawodowego opartą na „dowodach”, staramy się, aby jej stosowanie w praktyce zarządzania przynosiło oczekiwanie rezultaty.

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

​Studia obejmują łącznie 174 godziny.

Cele studiów realizowane są w ramach poniższych bloków tematycznych:

PSYCHOLOGIA MENEDŻERA

 • Nowe trendy w przywództwie oraz kluczowe wyzwania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym
 • Osobowość, inteligencja emocjonalna i kompetencje menedżera
 • Jaki jest skuteczny menedżer?
 • Personal branding  –  wizerunek i charyzma menedżera
 • Organizowanie pracy własnej i podległego zespołu
 • Art-based learning for creativity
 • Design thinking – narzędzie innowacyjności
 • Stres w pracy menedżera – perspektywa psychologiczna
 • Poczucie sensu pracy – czym jest, dlaczego jest ważne, jak na nie wpływać

PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I WPŁYWU SPOŁECZNEGO

 • Psychologia wpływu społecznego
 • Procesy i dynamika grupowa
 • Psychologia międzykulturowa w zarządzaniu pracownikami
 • Psychologia wpływu społecznego w coachingu zespołu

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I PRACY

 • Podejście evidence-based w zarządzaniu zachowaniami organizacyjnymi
 • Psychologiczna diagnoza kompetencji pracowników
 • Menedżer jako coach i mentor – warsztat
 • Rola przywódcy w budowaniu zaangażowania pracowników
 • Nowe formy i narzędzia rozwoju pracowników
 • Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym
 • Role menedżerskie i wyzwania kierowania zespołem pracowników

PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA I RYNKÓW FINANSOWYCH

 • Etyczne przywództwo
 • Finanse behawioralne i psychologia pieniądza
 • Psychologiczne modele decyzji i pułapki decyzyjne
 • Technologiczne wspomaganie podejmowania decyzji

PSYCHOLOGIA STOSOWANA W PRAKTYCE (SEMINARIUM)

 • Seminarium
 • Praca końcowa

Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
dyrektor
Instytut Kapitału Ludzkiego

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor psychologii. Kieruje Instytutem Kapitału Ludzkiego oraz Zakładem Zachowań Organizacyjnych. Redaktor naczelna kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”. Specjalizuje się w problematyce zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, kompetencji i postaw wobec pracy, przywództwa, zarządzania kapitałem ludzkim, dopasowania do organizacji.

W tych obszarach kierowała projektami badawczymi m.in. w ramach grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki oraz projektów unijnych realizowanych w ramach EFS. Autorka blisko 100 artykułów naukowych i czterech monografii. Członkini Academy of Management, European Academy of Management, Eurasia Business and Economics Society, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, doktoranckich i MBA. Stażystka Northeastern Illinois University w Chicago. Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem dla kadry kierowniczej. W ramach działalności eksperckiej realizuje projekty badawcze i consultingowe dla firm oraz instytucji.

Wykładowcy

Grażyna Aniszewska zdjęcie
dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Canadian Executive MBA Program (CEMBA) Centrum Programów MBA. Odbyła liczne staże zagraniczne m.in.: Université du Quebec à Montreal, Kanada; University of Minnesota, Minneapolis, USA; Erasmus University, Rotterdam, Holandia. Szkolenia JICA i AOTS w Japonii. W SGH prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA oraz podyplomowych. Podejmuje współpracę trenerską z firmami szkoleniowymi.

Specjalizuje się w problematyce kulturowych aspektów fuzji i przejęć, zarządzaniu transkulturowym, zachowaniach organizacyjnych, społecznej odpowiedzialności biznesu.
Dariusz Danilewicz zdjęcie
dr Dariusz Danilewicz

Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego (SGH). Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej.

Działalność naukowo-badawcza, szkoleniowa i konsultingowa, koordynator i ekspert w licznych projektach w następujących obszarach: efektywne zarządzanie organizacją, zarządzania zmianami, zarządzanie kapitałem ludzkim, edukacja ekonomiczna, zagadnienia rynku pracy, rozwój kompetencji osobistych, w szczególności kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych. Kierownik Podyplomowego Studium Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH).
Agnieszka Golińska zdjęcie
dr Agnieszka Golińska

Psycholog kulturowy i konsultant. Prowadzi badania m.in. w zakresie zachowań organizacyjnych, akulturacji psychologicznej oraz adaptacji, głównie wśród menedżerów oraz profesjonalistów. Ma na koncie projekty badawcze realizowane w Wielkiej Brytanii, Polsce, Meksyku oraz USA.

Zajmuje się także tworzeniem programów ewaluacji i rozwoju kompetencji w oparciu o metodę Assessment i Development Center. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS i Kierunku Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Studiowała także w Tecnológico de Monterrey w Meksyku (top #200 QS World University Ranking). Certyfikowany coach oraz asesor AC/DC.  Posiada profesjonalne doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Wielkiej Brytanii, Polsce, Meksyku i Indiach. Przez ostatnie lata pracowała w Tecnológico de Monterrey zarządzając międzynarodowym programem studiów oraz projektami ewaluacji kompetencji. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii międzykulturowej, zarządzania różnorodnością, kultury organizacyjnej oraz zarządzania kompetencjami.
Arkadiusz Grochala

Doświadczony menadżer HR i komunikacji korporacyjnej, konsultant, trener. Ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej. Ma ponad 20 lat doświadczenia w budowaniu strategicznego podejścia do komunikacji korporacyjnej i HR. Specjalizuje się w obszarze komunikacji okresu zmian, strategiach Employer Branding, CSR, PR, projektach wzmacniających silną kulturę organizacyjną, a także komunikacji wewnętrznej.

Poza działalnością konsultingową oraz szkoleniową, swoje doświadczenie zdobywał w wielu branżach: farmaceutycznej, szkoleniowej, budowlanej, telekomunikacyjnej oraz bankowej. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Komunikacji i Wizerunku Pracodawcy w Alior Banku S.A. Wcześniej, w latach 2007-2015 związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie w Netia S.A. pracował jako Dyrektor ds. Komunikacji, Szkoleń i Rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na rynku budowlanym (Opoczno SA, Dyrektor ds Szkoleń i Rozwoju) oraz farmaceutycznym (Sanofi-Aventis, Menadżer ds Komunikacji) zarządzając obszarami komunikacji i rozwoju pracowników. Zwolennik systemowego podejścia do HR, budowania silnej kultury organizacyjnej opartej o wartości, otwartej komunikacji i wdrażania procesów HR wspomagających realizację strategii firmowej.
Paweł Jurek zdjęcie
dr hab. Paweł Jurek, prof. UG

Psycholog oraz ekspert z zakresu metodologii badań psychologicznych i psychometrii. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju pracowników m.in. z wykorzystaniem sesji Assessment & Development Center, wywiadów behawioralnych, metody 360 stopni. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących zarządzania kompetencjami oraz pomiaru postaw pracowników w organizacjach.

Autor i współautor oryginalnych metod diagnostycznych (np. Siedmiowymiarowego Kwestionariusza Osobowości, Baterii Testów Kompetencyjnych, Kwestionariusza Samooceny Kompetentnego Działania, Baterii Diagnozy Klimatu Pracy KLIMAT4), wielu adaptacji narzędzi zagranicznych do polskich warunków (np. Skali Czterech Form Milczenia w Organizacji, Kwestionariusza Odraczania Gratyfikacji, Skali Poczucia Rozszerzenia Ja w Miejscu Pracy), a także licznych publikacji z obszaru psychologii organizacji i zarządzania, między innymi na temat satysfakcji pracowników, stresorów organizacyjnych, zachowań produktywnych oraz klimatu zaufania.
Paweł Kowalewski zdjęcie
prof. dr hab. Paweł Kowalewski  

 Polski malarz, autor instalacji, profesor ASP, założyciel i Prezes Zarządu agencji komunikacji marketingowej Communication Unlimited. W latach 1978–1983 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Należy do założycieli formacji artystycznej Gruppa – jednej z czołowych grup artystycznych drugiej połowy XX wieku. Od 1985 roku jest wykładowcą na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie ze stopniem doktora habilitowanego.

Do 1994 roku wykładał na uczelni malarstwo, a od 1994 roku prowadzi zajęcia z budowy marki. W 1991 założył niezależną agencję komunikacji marketingowej Comminication Unlimited, która realizowała m.in. kampanię społeczną “Pij mleko! Będziesz wielki”. Od 2009 roku Kowalewski jest także wiceprezesem światowego zarządu IAA odpowiedzialnym za globalny rozwój stowarzyszenia.
Jakub Kryś zdjęcie
dr Jakub Kryś

Psycholog kulturowy. Badacz. Od 2012 roku w zespole Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017–2019 mieszkał w Japonii i pracował na Kyoto University. Specjalizuje się w pozytywnej psychologii międzykulturowej – najwięcej uwagi poświęca badaniom potocznych teorii rozwoju społecznego oraz dobrostanu, ale naukowo interesują go również emocje, równość płci, uśmiech, oblicza kolektywizmu oraz rodzina.

Badania najchętniej prowadzi zbierając dane z wielu kultur – stworzył i kieruje konsorcjum badawczym obejmującym zespoły z ponad czterdziestu krajów. Na zajęciach dzieli się perspektywą badacza kultur. W pracy ze studentami i studentkami stara się rysować różnorodność ram kulturowych, diagnozować ich konsekwencje dla funkcjonowania człowieka, oraz „de-Westernizować” psychologię zarządzania. Większość badań psychologii zarządzania prowadzonych jest w społeczeństwach WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic). Wychodzi z założenia, że na naszych oczach wyłania się wielobiegunowy świat, więc uczy wychodzenia poza WEIRDowską perspektywę.
Rafał Łabędzki zdjęcie
dr Rafał Łabędzki

Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu kapitałem ludzkim w branży informatycznej oraz analizie danych, produkcji i wydawaniu gier free-to-play dla platform mobilnych i stacjonarnych. Od 2009 roku związany z branżą IT.

W latach 2009–2016 menedżer projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania dla platform mobilnych. Od 2016 roku menedżer projektów, dyrektor operacyjny, dyrektor ds. analizy danych w Cherrypick Games S.A. W latach 2017–2020 kierownik badań i rozwoju w projekcie badawczym z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: „CherryStream” – inteligentny system wspierający powstawanie gier umożliwiających interakcję pomiędzy streamerem, publicznością a środowiskiem gry.” POIR.01.02.00-00-0114/16. Od roku 2020 kierownik badań i rozwoju w projekcie badawczym „Opracowanie inteligentnej platformy analitycznej przeznaczonej do analizy środowiska gry oraz zachowań użytkowników gier typu freemium/free-to-play”, POIR.01.01.01-00-0927/17. Magister zarządzania, magister finansów i rachunkowości, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
Magdalena Łużniak-Piecha
dr Magdalena Łużniak-Piecha

Doktor psychologii. Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w społecznej psychologii organizacji.

Buduje i wdraża systemy wspierające efektywność podejmowania decyzji mnedżerskich. Prowadzi szkolenia z zakresu Zarządzania Potencjałem Osobistym, Coachingu, Negocjacji i Zarządzania Zespołami Międzykulturowymi. Pisze podręczniki e-learningowe, regularnie komentuje najnowsze fenomeny i zjawiska społeczne w programach publicystycznych TVN i TVNBiS. Ekspert w europejskim programie badawczym Emopowerment through Liquid Integration of Migrant Youth in Vulnerable Conditions – MIMY, pracuje badawczo i wdrożeniowo budując politykę unijną, związaną z wykorzystywaniem potencjału intelektualnego młodych migrantów w Unii Europejskiej.
Konrad Maj zdjęcie
dr Konrad Maj

Psycholog, twórca i kierownik Centrum Innowacji HumanTech, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości. w Uniwersytecie SWPS. W latach 2014–2016 Pełnomocnik Prorektora ds.

Nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. W przeszłości kierownik kilku projektów badawczych i popularyzatorskich, takich jak „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych” (z funduszy UE), „Horyzonty Poznania” (MNiSW), „Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie video” (NCN). Kieruje obecnie projektem „HumanTech Meetings” (MNiSW). Od kilku lat prowadzi zajęcia zakresu wpływu społecznego, innowacji oraz nowych technologii. Organizator dwóch edycji konferencji „Transformator Innowacyjności”. Odbył kilka wizyt studyjnych w takich ośrodkach jak Carnegie Mellon University, University of Averio, Aalto University czy Tallinn University. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: human-robot-interaction, wpływ społeczny, perswazja, wpływ nowych technologii na człowieka.
dr Beata Mazurek-Kucharska

Doktor psychologii, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz Expert on career guidance methodology and tools – for sharing best Polish practices – w międzynarodowym projekcie EU4Skills z ramienia Solidarity Fund PL, realizuje wsparcie dla Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w opracowaniu strategii i wdrożeniu program rozwoju szkolnictwa i doradztwa zawodowego na Ukrainie; od 2015 do 2018 Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz p.o. Dziekana  Wydziału Nauk Humanistycznych w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Wykładowca i koordynator modułu Managerial Skills na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych; kierownik i ekspert projektów badawczych i biznesowych oraz międzykolegialnych zespołów badawczych w Szkole Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie; prowadzi szkolenia i treningi in-company dla sektora ochrony zdrowia, instytucji finansowych i innych. Autorka ponad 70 publikacji naukowych.
Katarzyna Mikołajczyk zdjęcie
dr Katarzyna Mikołajczyk

Doktor nauk humanistycznych, andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych na Uniwersytecie SWPS, adiunkt w Zakładzie Zachowań Organizacyjnych w Instytucie Kapitału Ludzkiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru kapitału ludzkiego w organizacji: szkolenia, rozwój i dobrostan pracowników, digitalizacja w procesach rozwojowych, nowoczesne metody i narzędzia rozwoju pracowników, komunikacja i relacje w zespołach, neuroedukacja, lifelong learning, metodyka kształcenia.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła realizując wiele projektów szkoleniowych/rozwojowych oraz naukowo-dydaktycznych m.in. z zakresu e-learningu, blended learningu, zastosowania ICT w edukacji w Centrum Otwartej Edukacji SGH.
Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie.

Autor kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013). Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael) i Universite Catholique de Lille (Francja). Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu.
Andrzej Nitecki zdjęcie
Andrzej Nitecki

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów Advanced Management Program IESE Business School. Ukończył między innymi Leadership Program INSEAD. Posiada 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach o złożonych strukturach. Jest regionalnym szefem praktyki Human Capital Solution w SpenglerFox, a także członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR.

Posiada doświadczenie z restrukturyzacji spółek, transformacji postaw pracowniczych, wdrażania nowoczesnych rozwiązań HR i motywacyjnych systemów płacowych, udokumentowanie budowanie zaangażowania pracowników. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora zarządzającego obszarem zasobów ludzkich w Polsce i CEE, w takich firmach jak: Stora Enso, ENEA SA, Poczta Polska, gdzie od podstaw zbudowano nowoczesną funkcję HR wspierającą biznes.
Mirosław Oczkoś zdjęcie
dr Mirosław Oczkoś

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny. Absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Podyplomowych studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie wystąpień publicznych, PR, reakcji na kryzys, mowy ciała, budowania wizerunku, technik manipulacyjnych, elementów retorycznych oraz pracy głosem, komunikacji grupowej, zarządzaniem informacją w przestrzeni medialnej. Trener/konsultant min. polityków, menadżerów, artystów i sportowców.

Doradca w wyborach do Sejmu, Senatu, Europarlamentu, wyborów lokalnych oraz wyborach na urząd Prezydenta RP. Specjalista w budowaniu wizerunku firm i osób indywidualnych. Konsultant marketingu politycznego. Komentator telewizyjny i radiowy. Prowadzi mentoring dla ludzi biznesu i show biznesu. Był dyrektorem agencji reklamowej w latach 1999–2002. Autor i współautor książek i publikacji dotyczących pracy głosem, prezentacji i wystąpień publicznych.
Anna Rogozińska-Pawelczyk zdjęcie
dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk, prof. UŁ

Psycholog, dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Instytutu Dydaktycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, kontraktu psychologicznego, wysoce efektywnych systemów pracy HPWS. Posiada praktykę związaną z kierowaniem pracami zespołów naukowych.

Kierowała sześcioma projektami badawczymi m.in. w ramach grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki, finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów unijnych HORYZONT 2020 i finansowanych z Funduszy Norweskich. Przewodniczyła pracom zespołów badawczych lub była ich uczestnikiem w 11 projektach międzynarodowych. Prowadzi szeroką działalność ekspercką, jest recenzentem, ekspertem zewnętrznym oraz członkiem zespołu ekspertów w NCN oraz w NAWA. Członkini Eurasia Business and Economics Society. Autorka ponad 100 artykułów naukowych, autorka i współautorka dziewięciu monografii naukowych m.in.: ZZL oparte na kontrakcie psychologicznym (2016) oraz Zarządzanie kontraktem psychologicznym w kontekście polskiej kultury organizacyjnej (2020). W latach 2005–2016 współorganizatorka i audytorka w ogólnopolskim konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali praktykę. Swoje zainteresowania koncentruje na pracy z ludźmi – pracy edukacyjnej, psychologicznej, szkoleniowo-doradczej i badawczej. Opracowała i przeprowadziła kilkadziesiąt programów szkoleń, warsztatów, projektów doradczych i wdrożeń dla organizacji na terenie całej Polski.
Tomasz Rostkowski zdjęcie
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim (Instytut Kapitału Ludzkiego) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem i Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu. Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji.

Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził projekty budowy systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa. Jest autorem wielu książek i ponad 100 artykułów o tematyce ZKL. Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.
Marcin Rzeszutek zdjęcie
dr hab. Marcin Rzeszutek

Doktor habilitowany nauk społecznych (Wydział Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego) oraz doktor nauk ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Adiunkt na Wydziale Psychologii UW. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza psychologii i ekonomii – interesuje go możliwie jak najszersze wykorzystanie wiedzy psychologicznej w naukach ekonomicznych. W szczególności, zajmuje się ekonomią behawioralną oraz finansami behawioralnymi, jak również problematyką psychologii ekonomicznej i psychologicznej teorii decyzji.

Łukasz Sienkiewicz zdjęcie
dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy. Specjalizuje się w problematyce kapitału ludzkiego oraz rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, zarządzaniu talentami, analizie oczekiwań kompetencyjnych i kwalifikacyjnych pracodawców, uwarunkowaniach rynku pracy. Autor i współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej. 

W ramach działalności naukowej brał udział w szeregu badań naukowych i wdrożeniowych, zarówno w dużych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Ekspert Europejskiego centrum wiedzy w obszarze prawa pracy, zatrudnienia i polityk rynku pracy (European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour market policies) przy Komisji Europejskiej od 2016 r. (wcześniej w latach 2009–2016 pod nazwą European Employment Policy Observatory). Ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy (National expert in skills forecasting and labour market developments) przy CEDEFOP – Europejskim Centrum Rozwoju Szkoleń Zawodowych (European Centre for the Development of Vocational Training), w kadencjach 2013–2016 oraz 2017–2020.
Dariusz Turek zdjęcie
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

Z wykształcenia jest psychologiem, filozofem i ekonomistą. Zatrudniony jest na stanowisku Profesora w Instytucie Przedsiębiorstwa, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Specjalizuje się w problematyce zachowań organizacyjnych, zarzadzania zasobami ludzkimi i etyce behawioralnej.

Uczestniczył w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest również autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Autor ponad 80 artykułów naukowych, a także czterech monografii. Stażysta Northeastern Illinois University w Chicago. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i doktoranckich. Pracę naukową łączy z doradztwem i szkoleniami dla kadry menedżerskiej.
Agnieszka Wojtczuk-Turek zdjęcie
dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Instytutem Kapitału Ludzkiego oraz Zakładem Zachowań Organizacyjnych. Redaktor naczelna kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”. Specjalizuje się w problematyce zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, kompetencji i postaw wobec pracy, przywództwa, zarządzania kapitałem ludzkim, dopasowania do organizacji.

W tych obszarach kierowała projektami badawczymi m.in. w ramach grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki oraz projektów unijnych realizowanych w ramach EFS. Autorka blisko 100 artykułów naukowych i czterech monografii. Członkini Academy of Management, European Academy of Management, Eurasia Business and Economics Society, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, doktoranckich i MBA. Stażystka Northeastern Illinois University w Chicago. Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem dla kadry kierowniczej. W ramach działalności eksperckiej realizuje projekty badawcze i consultingowe dla firm oraz instytucji.

Opinie o studiach

Czekałam na tak interesujący kierunek studiów – wspaniała pierwsza edycja. Bogaty program. Niezwykłe zajęcia – teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez rewelacyjnych Wykładowców otwartych na dialog i pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów. Polecam – zarówno początkującym menedżerom, jak i tym z dłuższym stażem.

Beata Klimaszewska
absolwentka 1. edycji

Program studiów ułożony oraz przeprowadzony w sposób bardzo przemyślany i odpowiadający na potrzeby. Ciekawa zawartość oraz forma zajęć, a do tego rewelacyjni prowadzący. Zdecydowanie trafna inwestycja w siebie. Polecam.

Ewa Szambelan
Clinical Team Manager, KCR Placement, absolwentka I edycji

Te studia to była fantastyczna przygoda, podczas której mieliśmy okazję pozyskać unikalną wiedzę popartą praktycznym jej zastosowaniem. Dzięki licznym warsztatom mogliśmy doświadczyć na własnej skórze działania różnych mechanizmów np. zakotwiczeń w pracy grupowej czy różnych aspektów zarządzania zespołami. To jest niezwykle cenne – otwiera oczy i uczy pokory 😀

Polecam te studia wszystkim managerom i nie tylko, bo pozwalają na pozyskanie niezwykle cennej w obecnym świecie wiedzy, dzięki której możemy lepiej zrozumieć siebie oraz ludzi dookoła nas, a dodatkowo wykorzystać ją praktycznie w codziennej pracy zawodowej podejmując trafniejsze decyzje, radząc sobie lepiej ze stresem czy rozwijając naszych pracowników.

Iwona Grązka
absolwentka 2. edycji
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia organizowane są w uczelni. W wyjątkowych sytuacjach mogą odbywać się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Uruchomienie zdalnej formy kształcenia może być związane z zarządzeniami Rektora SGH, wynikającymi z sytuacji epidemicznej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć w formie zdalnej – z sukcesem zrealizowaliśmy 1. edycję studiów. 
 
Aplikacja Microsoft Teams jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia. Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt.  
 
Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na chacie).  
 
Link do aplikacji:

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Więcej na stronie:

Jeśli mają Państwo jeszcze wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Procedura rekrutacji przebiega w kilku etapach:

 • Założenie przez Kandydata/Kandydatki profilu w systemie
 • Uzupełnienie w systemie wymaganych dokumentów
 • Wniesienie opłaty (pierwsza rata lub całość czesnego)
 • Potwierdzenie opłaty przez sekretarza (Kandydat/Kandydatka otrzyma mail z potwierdzeniem)
 • Dostarczenie do sekretarza studiów  kompletu wymaganych dokumentów w wersji papierowej
 • Potwierdzenie przez sekretarza dostarczenia kompletu dokumentów (Kandydat/Kandydatka otrzyma mail z potwierdzeniem)

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie i złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
 • zaprezentowanie i obrona pracy końcowej przed Komisją Egzaminacyjną.

Harmonogram

W semestrze I zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i/lub niedziele 9:00–16:00.
Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł. Możliwość wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
 • II rata: 2900 zł.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Edyta Brodowicz
tel.: +48 537 942 446
e-mail: eozime@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
e-mail: awojtc@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Rad Naukowych  

al. Niepodległości 162
Budynek G, pokój 137
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Instytut Kapitału Ludzkiego 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Biuro Rad naukowych al. Niepodległości 162 Budynek G, pokój 137 02-554 Warszawa

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i/lub niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6900 zł (możliwe raty).
Agnieszka Wojtczuk-Turek zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
e-mail: awojtc@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Edyta Brodowicz
tel.: +48 537 942 446
e-mail: eozime@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA