Studia Podyplomowe Konsument we Współczesnym Marketingu (Consumer–Centric Marketing)

Studia Podyplomowe Konsument we Współczesnym Marketingu (Consumer–Centric Marketing) to interdyscyplinarny program edukacyjny, który skupia się na analizie i zrozumieniu zachowań konsumentów w dzisiejszych dynamicznych i zmieniających się warunkach rynkowych.

Atuty kierunku
Żarówka z trybem ikona

Interdyscyplinarny program – umożliwiający spojrzenie na konsumentów z perspektywy 360 stopni

Grupa ludzi i gwiazdki ikona

Renomowana kadra – złożona z praktyków marketingu, ekspertów PTBRiO i wykładowców akademickich

Dokument z wykresami ikona

Holistyczne podejście – dotykające wszystkich ważnych obszarów marketingu: strategii, innowacji, komunikacji etc.

Dlaczego warto?

 • Studia umożliwiają rozwinięcie umiejętności analitycznych, kreatywnych i strategicznych, które są niezbędne do skutecznego działania w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.
 • Absolwenci tego programu będą dobrze przygotowani do podejmowania decyzji marketingowych opartych na dogłębnym zrozumieniu i badaniu zachowań konsumentów, co przyczyni się do osiągania sukcesów w dziedzinie marketingu i sprzedaży.
 • Słuchacze zdobędą interdyscyplinarną i praktyczną wiedzę na temat psychologii konsumenta, motywacji zakupowej, procesów podejmowania decyzji oraz wpływu. czynników społecznych, kulturowych i technologicznych na zachowanie konsumenta. Będą również zgłębiać zagadnienia związane z badaniami rynkowymi, analizą danych, trendami konsumenckimi i analizą konkurencji.
 • Poprzez współpracę naukowców SGH z praktykami biznesu z PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii) słuchacze będą mieli szansę zdobycia unikalnej wiedzy – zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Konsument we Współczesnym Marketingu (Consumer–Centric Marketing) prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy łączą teorię z praktyką, zapewniając słuchaczom solidne podstawy teoretyczne oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce są skierowane do:

 • działów marketingu,
 • działów sprzedaży,
 • brand managerów,
 • badaczy i badaczek rynku,
 • PR,
 • osób związanych z obsługą klienta,
 • agencji reklamowych i kreatywnych.

Program

 • Wyzwania we współczesnym marketingu stawiającym w centrum konsumenta.
 • Rozwój marketingu i jego rola w budowaniu marek zaspokajających potrzeby konsumentów.
 • Podstawy teoretyczne zachowań konsumenckich i ludzkich.
 • Wprowadzenie do wartości konsumenckich  – postawy, style życia, czas.
 • Nowe technologie w biznesie klientocentrycznym.
 • Zrównoważone budowanie wartości u konsumentów.
 • Badania rynku jako forma zdobywania wiedzy o konsumencie i człowieku.
 • Uwarunkowania prawne w marketingu.
 • Wycena firm, księgowość i opodatkowanie – opłacalne budowanie wartości dla klientów.      
 • Design Thinking w budowaniu biznes planu zorientowanego na konsumenta.
 • Data Driven Decisions – jak podejmować decyzje na podstawie danych o konsumentach.
 • Storytelling i budowanie narracji w reklamie do konsumentów.
 • Semiotyka, czyli projektowanie opakowań i komunikacji pod treści kulturowe.
 • Komunikacja z konsumentami.
 • Budowanie pozycjonowania marki na różnych typach segmentów konsumenckich.
 • CX, UX.
 • Projektowanie innowacji dla konsumentów.
 • Trendy konsumenckie w poszukiwaniu wzrostu.
 • Service Design.
 • Ekonomia Behawioralna.
 • Zarządzanie wynikami badań konsumenckich w organizacji.
 • Nowoczesne trendy w zdobywaniu wiedzy – AI, Marketplace, Analityka, VR.
 • Wizualizacja danych ważnych prezentacjach.
 • Dane panelowe, a ich użyteczność w biznesie.
 • Etnografia w służbie biznesu.
 • Badania jakościowe czyli dlaczego warto zobaczyć konsumenta.

Kierownik studiów

dr Michał Lutostański
Instytut Zarządzania Wartością

Strategy Business Director w Kantar Polska, Wiceprezes PTBRiO, Adiunkt w Zakładzie Marketingu Wartości SGH. Absolwent 25–lecia Uniwersytetu SWPS w kategorii Biznes. Znalazł się na liście „Insight250” opublikowanej przez ESOMAR w 2023 r. – wyróżniającej pionierów i innowatorów branż opartych na danych z całego świata.

Współautor książek: “Data driven decision. Jak odnaleźć się w natłoku danych?”, “Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”, „Modern leisure society – consumer behavior” oraz „O zmieniającym się świecie wartości w ekonomii, finansach i zarządzaniu”. Wspiera marki w obszarach podejmowania długoterminowych decyzji i działań z zakresu strategii, pozycjonowania marek, optymalizacji portfolio, analizy szans i zagrożeń, wytwarzania innowacji, poszukiwania kolaboracji między markami, czy tworzenia wizji kategorii. Występował na takich konferencjach jak Golden Marketing Conference, Insummit – Festiwal Insightów i Innowacji, Europejskie Forum Nowych Idei, Data Science Summit, Insummit Youth czy Data Analytics Forum. Na SGH wykłada Marketing, Marketing of Places i Customer Behavior. Publicysta brief.pl, Marketer + oraz innych magazynów i portali branżowych m.in. Media Marketing Polska, Marketing przy Kawie.

Wykładowcy

wykładowca studia podyplomowe
prof. dr hab. Małgorzata Bombol

Zainteresowania naukowe łączy z pracą badacza rynkowego. Zajmuje się tematyką zachowań konsumentów. Ważną rolę w jej zainteresowaniach pełnią badania ekonomicznego wymiaru czasu wolnego, stylów życia oraz zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym.

Prowadzi badania konsumentów wywodzących się z polskiej klasy średniej oraz kształtującej się polskiej klasy wyższej a także badania designu i estetyzacji konsumpcji. W ramach działalności doradczej zajmuje się nadzorem nad badaniami klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz badaniami potencjału rynkowego pomysłów start-up i inkubatorów przedsiębiorczości. Autorka dziesięciu monografii polsko i angielskojęzycznych oraz ponad 100 artykułów naukowych. Stypendystka Uniwersytetu w Genui, Wykładowca w: International School of Management, Monachium, Universidade de Porto oraz Universidade de Lisbona.
wykladowca studia podyplomowe
Piotr Ciąćka

Client Business and Kantar Partnership Director w Kantar Polska. Ceniony moderator i facylitator. Od początku kariery prowadzi oraz planuje warsztaty strategiczne dla klientów z wielu branż. Z sukcesem wprowadzał na polski rynek w TNS zagraniczną metodologię warsztatów kreatywnych Supergroup.

W IPSOS odpowiadał za rozwój oraz implementację narzędzi warsztatowych Journey Pathfinder służących do przekładania ścieżki konsumenta z marką na strategię. W Kantar Polska kierował działem zajmującym się Innowacjami. Posiłkuje się metodami warsztatowymi, które służą pozycjonowaniu marki, wymyślaniu innowacji, oraz przekładaniu efektów na działania i wdrożenia. Ma na koncie szereg udanych procesów warsztatowych z obszarów shopper, e–shopper oraz cate.
wykładowca studia podyplomowe
Anna Forycka-Zawadka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, związana z branżą badań konsumenckich od ponad 20 lat. Zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno po stronie agencji badawczych (dyrektor badań ilościowych w firmach IQS i Ipsos), jak i po stronie producenta w kilku różnych branżach.

Obecnie dyrektor działu Insights w Kompanii Piwowarskiej. W przeszłości, jako badacz, specjalizowała się w prowadzeniu projektów strategicznych, polskich i międzynarodowych, dotyczących pozycjonowania marek oraz wdrażania innowacji. Autorka licznych szkoleń PTBRiO, od wielu lat prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Consumer Intelligence z zakresu badań użytkowania, postaw i badań segmentacyjnych.
wykładowca studia podyplomowe
Aleksandra Gębarowska

Badaczka rynku z wyboru i wykształcenia, członkini zarządu PTBRiO. Absolwentka socjologii UJ na specjalizacji: badanie rynku i analiza polityk publicznych. Ukończyła także pedagogikę o specjalności: animacja społeczno-kulturowa. Wcześniej pracowała w GfK Polonia, tworząc analizy i raporty na podstawie danych z Panelu Gospodarstw Domowych.

Obecnie związana z NielsenIQ, gdzie w ramach zespołu Consulting & Analytic Insights wspiera klientów z branży FMCG w obszarze analiz rynkowych oraz trendów konsumenckich, bazując na danych z Panelu Handlu Detalicznego.
wykladowca studia podyplomowe
Piotr Grodzki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2011 r. wspólnik w kancelarii Górski Grodzki Kancelaria Radców Prawnych s.c. Od 2007 r. prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa. Od 2007 r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2012 r. wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów, jak również szkolenia dla radców prawnych.
wykladowca studia podyplomowe
dr Ewa Jastrzębska

Doktor nauk ekonomicznych, zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rzeczniczka etyki SGH. Ekspertka i trenerka współpracująca z biznesem i samorządami (opracowywanie strategii, prowadzenie partycypacji, szkolenia, badania) w zakresie: społecznej odpowiedzialności organizacji, zrównoważonego rozwoju (w tym zrównoważonej konsumpcji), etyki biznesu i zarządzania przez wartości, raportowania ESG, partycypacji społecznej i planowania strategicznego.

Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Jurorka konkursu „Raporty zrównoważonego rozwoju” i konkursu „Pióro odpowiedzialności”.
Rafał Kasprzak zdjęcie
dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania Wartością. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.
wykładowca studia podyplomowe
Michał Kociankowski

Studiował filozofię i pedagogikę, a karierę w badaniach rozpoczynał w 1991 r. jako ankieter GFK. Pracował potem jako badacz, szef zespołu, dyrektor do spraw rozwoju, dyrektor działu strategii, przechodząc przez ARC, IQS, Young & Rubbicam. Od 2010 r. prowadzi własną pracownię badań i strategii Synergion, w latach 2016–2020 także agencję reklamową Simply By, która za swoją pierwszą kampanię zdobyła nagrodę EFFIE.

Od 2006 r. prowadzi zajęcia z badań rynku na różnych kierunkach studiów podyplomowych SGH. W latach 2006–2012 opiekował się szkoleniami PTBRiO, był także pierwszym dyrektorem Szkoły Badań Rynku. W latach 2008–2012 oraz 2014–2018 członek Zarządu PTBRiO, w latach 2013–2018 odpowiadał merytorycznie za konferencje z cyklu Cyber Research. Od 2018 r. członek Komitetu Organizacyjnego konkursu EFFIE. Członek założyciel Polskiego Klubu Brandingu. Trener SAR i PTBRiO, autor wielu wysoko ocenianych wystąpień na konferencjach branżowych, laureat nagrody Archetypy 25–lecia PTBRiO.
wykładowca studia podyplomowe
Anna Martenka

Socjolożka z zapleczem psychologicznym. Doświadczona zarówno w pracy po stronie agencji badawczych (Kantar, IQS, ARC) jak i klienta (Play, Ten Square Games, Displate). Członkini PTBRIO, od 2022 r. w zarządzie organizacji. Współautorka rozdziału dot. pisania kwestionariuszy w publikacji „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?” wydanej przez PWN w 2021 r.

Łączy świat badań ilościowych z jakościowymi i UX. Pasjonatka badań, prelegentka konferencji jak Kongres Badaczy, Cyber, Kongres Esomar, Quirks London.
wykładowca studia podyplomowe
Grzegorz Młynarski

Projektant usług, strateg UX, trener service design thinking. Specjalizuje się w modelach subskrypcyjnych i usługach opartych na dostępie. CEO w agencji badawczo-projektowej s360 service thinking. Konsultant w Stowarzyszeniu Mobilne Miasto i w Nanovo.

Z wykształcenia socjolog miasta i codzienności, ekonomista instytucjonalny. Ukończył dzienne studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH (ścieżka: ekonomia / tematyka: gospodarka współdzielenia), socjologię na Uniwersytecie SWPS i zarządzanie marką w Kolegium Gospodarki Światowej w SGH. Wykłada na SGH, SWPS i ASP.
wykładowca studia podyplomowe
Agnieszka Łebkowska

Współautorka i redaktorka książki „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”. Szczególną estymą darzy obszar ekonomii behawioralnej jako źródła inspiracji dla analiz biznesowych. Prowadzi projekty wymagające wiedzy z obszaru analizy danych, statystyki, analityki e–commerce a także analityki sprzedaży, analityki marketingowej, psychologii poznawczej, behawioralnej i społecznej.

Zajmuje się efektywnością komunikacji marketingowej i brandingowej, a także tematem satysfakcji i lojalności oraz szeroko rozumianej efektywności (ROI, ROAS) w modelach biznesowych. Obecnie w Cyfrowej Foto/MPP jako Head of Business & Customer Intelligence kieruje rozwojem analityki danych wewnętrznych oraz zewnętrznych, wspierających rozwój i sprzedaż marek Colorland, Uwolnij Kolory, Pixbook, Fotolab oraz nPhoto. Autorka badań i analiz segmentacyjnych, modeli predykcyjnych, modeli customer journey oraz analiz CXowych. Absolwentka psychologii z bogatym doświadczeniem z obszaru metod ilościowych.
wykladowca studia podyplomowe
Tomasz Opalski

CX/UX Expert, ING Bank Śląski, Centrum Eksperckie Doświadczeń Klienta. Ekonomista z 25-letnim doświadczeniem w różnych branżach (bankowość, konsulting, meble, instytucje samorządowe). Od 17 lat w ING odpowiedzialny za badania po stronie detalicznej banku.

Od 2014 roku odpowiedzialny za badania dla bankowości mobilnej i internetowej Moje ING. Członek Zarządu PTBRiO. Trener programu UX-PM, trener Szkoły Consumer Intelligence przy PTBRiO, trener szkoleń z zakresu CX/UX przy PTBRiO. Prelegent na różnych krajowych i zagranicznych eventach organizowanych m.in. przez PTBRiO oraz ESOMAR.
wykładowca studia podyplomowe
Krzysztof Polak

Z wykształcenia kulturoznawca (Uniwersytet Wrocławski i studia doktoranckie SWPS w Warszawie). Współzałożyciel Semiotic Solutions – firmy, która wprowadziła na polski rynek marketingowy semiotykę. Brał udział w ponad 290 projektach semiotycznych dla biznesu. Autor publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych polskich i międzynarodowych.

Ma na koncie szereg wystąpień podczas konferencji m.in. Kongres Badaczy, konferencja Semiofest w Londynie i Paryżu, warsztaty naukowe np. Uniwersytet Lubelski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wykłada również na Uniwersytecie SWPS gdzie przygotował specjalny kurs „Diagnoza semiotyczna i pozycjonowanie kulturowe” dla studentów School of Ideas SWPS.
wykładowca studia podyplomowe
Adam Polasz

Doświadczony badacz ilościowy i jakościowy, specjalizujący się w badaniach marki i komunikacji. Pracując po stronie klienta (Era, T–Mobile, Kompania Piwowarska), agencji strategicznej (One Eleven) i agencji badawczych (Difference, Delikatesy Badawcze) odpowiadał za badania dla największych polskich marek i zrealizował setki (jeśli nie tysiące) projektów badawczych.

Autor badań i metaanaliz poświęconych zwiększaniu efektywności reklam. Ma kilkanaście lat praktyki jako trener (PTBRIO), wykładowca akademicki (Koźmiński, SGH, UW) i prelegent (Kongres Badaczy, Insummit i inne). Obecnie CEO firmy Delikatesy Badawcze.
wykładowca studia podyplomowe
dr Patrycja Prochera

Socjolożka z tytułem doktora nauk społecznych, naukowo związana ze studiami kobiecymi oraz socjologią codzienności. Zawodowo badaczka rynku specjalizująca się w procesach innowacyjnych oraz strategicznych. Obecnie Consumer Insights Manager w Grupie Żywiec, gdzie skupia się na strategii portfolio oraz procesach innowacyjnych w kontekście zmieniających się potrzeb konsumentów.

Wcześniej pracowała jako Market Research Consultant w LOTTE Wedel. Ma również wieloletnie doświadczenie pracy w agencjach badawczych: Kantar, MillwardBrown, TNS, 4P. Wykładała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka książki „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”. Publikowała m.in. w Journal of Political Marketing, Badaniach marketingowych, Media–Kultura–Komunikacja Społeczna. W 2020 r. została główną laureatką w konkursie Przeglądu Socjologii Jakościowej na socjologiczny foto–reportaż roku.
wykładowca studia podyplomowe
dr Nikodem Sarna

Z nowymi technologiami w marketingu związany od samych początków kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał pracując dla dużych agencji mediowych (Publicis Groupe i Matterkind) oraz dostawców technologii takich jak Rubicon Project (obecnie Magnite), Smart (obecnie Equativ) i YOC.

Obecnie odpowiada za marketing w firmie Proxi.cloud. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu i jakości za pracę na temat efektywności modelu programmatic. Jest także wykładowcą i pracownikiem naukowym w SGH w Warszawie. Prywatnie mól książkowy i zaangażowany tata dwójki maluchów.
wykładowca studia podyplomowe
Patrycja Szymańska

Z badaniami rynku związana od 24 lat, teraz zarządza ponad 20 osobowym zespołem jakościowym w Ipsos. Pracuje z klientami lokalnymi i międzynarodowymi z m.in. branż FMCG, finanse, HC, GAFA; w bardzo różnych tematach (strategia rozwoju produktu, marki i komunikacji; eksploracje, segmentacje, procesy UX, CX, etc.).

Najchętniej bierze udział w procesach badawczych gdzie łączy się różne źródła, aby dostarczyć jak najwartościowszych odpowiedzi na pytania biznesowe. Interesuje ją to co z badań wynika, jakie powinno się wyciągnąć na ich podstawie wnioski, jak budować rekomendacje i jak pomóc przekładać klientom wyniki badań na działania biznesowe. Jest trenerką PTBRIO oraz SAR. Z wykształcenia jestem politolożką z dyplomem UW.
wykładowca studia podyplomowe
Agnieszka Warzybok

Doświadczona facylitatorka i wykładowczyni akademicką (ALK, SGH, UW, UŁ). W latach 2020–2022 członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii, w ramach swoich działań prowadziła projekt Zbadaj.to (konkurs studencki) oraz Konsument|Trend Impact – Analizę trendów konsumenckich w Polsce.

Zawodowo obserwuje ludzi, ich motywacje, potrzeby, bóle i doświadczenia. Zbiera dane i trendy konsumenckie, po to aby skutecznie wspierać biznes w kluczowych decyzjach związanych z tworzeniem procesów, produktów i usług. Od 2010 roku tłumaczy język klienta na język biznesu. Ma ponad 10 letnie doświadczenie freelancerskie. Dzięki temu pracowała w wielu branżach (od ubezpieczeń po NGO) i rozwinęła umiejętność wnikliwego rozumienia specyfiki i potrzeb biznesu.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Jacek Wasilewski

Badacz narracji reklamowych, marketingowych i politycznych. Scenarzysta tv i autor audycji językowej Program Językowy w TOK FM. Wykładowca retoryki na Wydziale Dziennikarstwa UW. Autor i współautor kilku książek, jak 5 wymiarów człowieka, Mała książeczka o współpracy, Uwięzieni w słowach rodziców, Opowieści o Polsce, Prowadzeni słowami.

Retoryka motywacji w komunikacji publicznej. Zajmuje się tym, co jest przekonujące i co działa, a także – jako szef Narrative Impact – bada efektywność języka, w jaki rozmawiają z nami boty, projektuje tone of voice i język inkluzywny dla procedur firmowych.
wykładowca studia podyplomowe
Robert Zydel

Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat prowadził laboratoria i zajęcia związane z praktycznym zastosowaniem narzędzi etnograficznych w badaniach marketingowych.

Był Consumer Insight Directorem w agencji kreatywnej Saatchi&Saatchi. W latach 2014–2019 zarządzał Biurem Marketingu Miasta w Urzędzie m. st. Warszawy. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej: wykładowca prowadzi zajęcia w uczelni, słuchacze mają do wyboru uczestniczenie w formie zdalnej lub na miejscu.

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

1. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r.

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 8:30-16:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Terminy zjazdów w nadchodzącej 1. edycji studiów zostaną podane później.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł. 

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Renata Stachowicz
tel.: +48 22 564 92 22
e-mail: rstach@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Michał Lutostański
e-mail: mlutos@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Zarządzania Wartością

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Partner
kierownik studiów podyplomowych
Kierownik studiów

dr Michał Lutostański
e-mail: mlutos@sgh.waw.pl

sekretarz studia podyplomowe
Sekretarz studiów

Renata Stachowicz
tel.: +48 22 564 92 22
e-mail: rstach@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe