Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników zostały stworzone z myślą o osobach odczuwających potrzebę ciągłego dokształcania się wynikającą z systematycznie wzrastającej liczby przepisów prawnych w obszarze finansów i bankowości.

Atuty kierunku
Dodatkowe pieniądze ikona

Atrakcyjna cena – dzięki wsparciu NBP całkowity koszt studiów to 1000 zł za dwa semestry

Książka ikona

Praktyczna wiedza – odzwierciedla aktualne wyzwania i problemy prawne sektora bankowego

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wysokiej jakości kadra naukowa z praktycznym doświadczeniem i umiejętnościami

Dlaczego warto?

 • Studia te są pierwszymi studiami podyplomowymi o charakterze ekonomicznym dedykowanymi określonej grupie odbiorców, koncentrującymi się na finansowych wymiarach stosowania prawa na rynkach finansowych, w tym w bankach.
 • Świat bankowości i finansów podlega ciągłym zmianom, którym towarzyszy wzrost liczby i skomplikowania przepisów prawnych. Warto w związku z tym znać i starać się zrozumieć wpływ przepisów prawnych na mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych.
 • W ramach studiów wysokiej jakości kadra naukowa z bogatym doświadczeniem praktycznym oraz dydaktycznym przybliża niuanse funkcjonowania świata, którym rządzi pieniądz.
 • Koszt uczestniczenia w studiach, dzięki dofinansowaniu z NBP, jest wyjątkowo zachęcający (1000 zł za dwa semestry studiów).
 • Dodatkowym atutem studiów jest możliwość networkingu, co oznacza wymianę informacji i możliwość wzajemnego wspierania się dzięki sieci wzajemnych kontaktów.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników skierowane są do osób, którzy chcą poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, w szczególności:

 • przedstawiciele zawodów prawniczych, jak radca prawny, adwokat, notariusz oraz aplikant radcowski, notarialny czy adwokacki,
 • osoby pracujące na co dzień we wszelkich instytucjach finansowych czy kancelariach prawnych,
 • osoby reprezentujące polski wymiar sprawiedliwości i organy ścigania.

Rekomendacje

Systematyczny przyrost liczby sporów między instytucjami finansowymi oraz ich klientami, których przedmiotem są przykładowo tzw. kredyty frankowe, a także liczne przypadki wykorzystywania sektora finansowego i instrumentów przez niego oferowanych do działalności przestępczej (lub w celu legalizacji środków pochodzących z takiej działalności) wymagają od przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym reprezentujących polski wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, stałego pogłębiania i uaktualniania swojej wiedzy w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. Serdecznie zapraszam na nasze studia!

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
kierownik studiów

Program


I. Stabilność sektora finansowego (36 godz.) 

 • Sieć bezpieczeństwa finansowego (12 godz.) 
 • Pakiet CRD (4 godz.) 
 • System resolution (4 godz.) 
 • Ochrona klienta instytucji finans/owych (12 godz.) 
 • Elementy compliance (4 godz.) 
   

II. Ryzyko na rynkach finansowych (32 godz.) 

 • Ryzyko kredytowe (8 godz.) 
 • Ryzyko stopy procentowej (8 godz.) 
 • Ryzyko walutowe (8 godz.) 
 • Ryzyko operacyjne (4 godz.) 
 • Ryzyko płynności (4 godz.)  
   

III. Instrumenty finansowe (52 godz.) 

 • Produkty i usługi bankowe (8 godz.) 
 • Instrumenty rynku kapitałowego (12 godz.) 
 • Instrumenty rynku ubezpieczeniowego (8 godz.) 
 • Innowacje na rynkach finansowych (16 godz.) 
 • Instrumenty pochodne (8 godz.) 
   

IV. Kalkulacje finansowe i ocena przedsiębiorstwa (32 godz.) 

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa (8 godz.) 
 • Wycena przedsiębiorstwa (8 godz.) 
 • Podstawy kalkulacji finansowych (12 godz.) 
 • Relacje inwestorskie (4 godz.) 

Seminarium: 20 godz. 
 
Łącznie: 172 godz. 

Kierownik studiów

Małgorzata Zaleska zdjęcie
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
dyrektor
kierownik
Instytut Bankowości
Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego

Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Korespondent PAN. Posiada bogate doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pełnienia funkcji m.in. Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Członka Komisji Nadzoru Bankowego, Członka Zarządu International Association of Deposit Insurers, Członka International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym oraz Członka Economic and Financial Committee przy Radzie UE.

Wykładowcy

dr Piotr Czapiewski CFA 

Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Zarządzający portfelem akcji w Aviva PTE Aviva Santander S.A. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której od 2007 r. prowadzi zajęcia o tematyce inwestycyjnej. Z grupą Aviva jest związany od 2010 r.

Wcześniej pracował jako Główny analityk funduszu PTE Warta S.A. Ma 12 lat doświadczenia w pracy w departamentach inwestycyjnych, zarządzających aktywami funduszy emerytalnych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i jest członkiem CFA Institute i CFA Society Poland.
dr Łukasz Gębski 

Pracownik naukowo-dydaktyczny SGH od wielu lat zajmujący kierownicze stanowiska w sferze realnej gospodarki. Związany z Citibank i BNP Paribas, aktualnie kieruje polskim oddziałem firmy Teleperformance - światowego lidera rynku outsourcingu. Autor szeregu analiz rynkowych i ekspertyz z zakresu funkcjonowania firm sektora pożyczkowego.

Realizował liczne transakcje na rynku M&A. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku consumer finance, innowacjami w sektorze fintech oraz fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw
dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH 

 Od 20 lat łączy działalność naukową z praktyką w polskim sektorze bankowym. W latach 2000–2002 pracownik Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003–2007 doradca prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarz Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. Następnie związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu oraz pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu. 

Od 2009 r. ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim m.in. jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego. W latach 2016–2017 doradca Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA, a także prezes zarządu Instytutu Analiz i Ratingu SA. Zainteresowania badawcze koncertują się wokół stabilności finansowej, nadzoru bankowego, regulacji ostrożnościowych, operacji bankowych oraz europejskiego systemu bankowego. Swoim doświadczeniem praktycznym dzielił się podczas licznych konsultacji, szkoleń i warsztatów prowadzonych m.in. dla Institute for International Research, Training Institute for Banking Supervision, Greenberg Traurig, KPMG oraz Salans FMC SNR Denton. Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski.

dr Magdalena Kozińska 

Doktor nauk ekonomicznych. Stopień naukowy zdobyła w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka licznych, prestiżowych nagród na najlepsze prace naukowe, w tym nagrody Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyróżnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w konkursie na najlepszą pracę doktorską.

Zawodowo związana z instytucjami komercyjnymi oraz instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym Narodowym Bankiem Polskim. W swojej praktyce pracowała m.in. w obszarze bankowości dla klientów zamożnych (private banking). Aktualnie jest związana z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie wypracowywania optymalnego kształtu regulacji bankowych na szczeblu unijnym. Członek kilku kolegiów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków prowadzących działalność międzynarodową.
dr Piotr Kuszewski 

Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Absolwent Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Menedżer z doświadczeniem w obszarach inwestycji, finansów i ryzyka. W latach 2015–2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo–Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April.

Od 2011 do 2015 r. był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007–2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Zasiadał również w radach nadzorczych PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU Asset Management.  
dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH 

W 1998 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w 2010 r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Bankowości SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais Bank Polska i Bankgesellschaft Berlin).

Ekspert PARP (ocena wniosków finansowanych ze środków UE) oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń Grupy Kęty SA. Autor ekspertyz sądowych z obszaru finansowania nieruchomości przychodowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną oraz innych nagród za pracę naukową. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. 
prof. dr hab. Jerzy Nowakowski 

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę naukową i dydaktyczną związał ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (wcześniej SGPiS). Wieloletni Kierownik Katedry Bankowości, Dyrektor Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w licznych gremiach naukowych m.in. jako Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Francji. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu finansów, bankowości i metod ilościowych. Od lat łączy pracę naukowo-dydaktyczną z zaangażowaniem w praktykę gospodarczą, m.in. poprzez udział w pracach rad nadzorczych, w tym w BFG, BGK, PZU AM SA czy NFI.
dr hab. Izabela Pruchnicka–Grabias, prof. SGH  

W SGH pełni funkcję kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Autorka około 150 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu rynku finansowego, zarządzania ryzykiem finansowym oraz inżynierii finansowej. Laureatka I nagrody w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę habilitacyjną.

Posiada doświadczenie w pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych i niefinansowych, w tym m.in. Societe Generale SA,Treasury Management Services, PGNiG Termika SA (członek Rady Nadzorczej). Autorka ekspertyz przygotowywanych dla takich instytucji jak Biuro Analiz Sejmowych, Komisja Europejska czy Kancelaria Prezydenta RP. Biegły sądowy w sprawach dotyczących bankowości, rynków finansowych oraz inżynierii finansowej (Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Toruniu). W 2015 r. otrzymała od Illinois University prestiżowy tytuł jako efekt uznania dla jej badań naukowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Wykłada tam do dzisiaj zagadnienia związane z inżynierią finansową w charakterze profesora wizytującego. Prowadziła badania i wykłady również na europejskich uniwersytetach, w tym w Słowacji, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech.

dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Zakładem Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości SGH.Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Alumni Global Village Programme Lehigh University w USA oraz The European Money and Finance Forum (SUERF). Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance w Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii.

Posiada doświadczenie rynkowe jako członek Rady Nadzorczej Banku BPH oraz Banku Ochrony Środowiska, a także był zarządzającym ds. ryzyka w zagranicznym domie maklerskim. Pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska. W pracy naukowo–badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji znaczenia banków jako pośredników finansowych. Jest autorem ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych i opracowań eksperckich na temat ekonomii i finansów, w tym dwóch monografii. Stały prelegent wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
prof. dr hab. Maciej S. Wiatr 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 1985 r. stopień doktora habilitowanego, w 1995 r. tytuł naukowy profesora tytularnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego.

Odbył ponadto szereg staży zagranicznych m.in. w Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche w Wiedniu, Uniwersytecie w Duisburgu, Mitteleuropaeische Handelsbanku, Deutsche Banku, Dresdner Banku, Hessische Landesbanku we Frankfurcie nad Menem, Programie DAAD w Duisburgu, Kolonii i Bochum, Uniwersytecie w Linzu, Wirtschaftsuniversitaet w Wiedniu oraz Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu. Ma bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Przez kilkanaście lat pracował też na stanowisku eksperta i doradcy Prezesa Banku PBK S.A., a następnie Banku BPH S.A. Autor 56 monografii, podręczników, książek i skryptów oraz ponad 140 recenzowanych artykułów naukowych, przede wszystkim z zakresu bankowości korporacyjnej, działalności kredytowej banków i oceny projektów inwestycyjnych. 
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska 

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Systemu Bankowego, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Członek Korespondent PAN, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów dla Prawników oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli.  

Stopień naukowy doktora uzyskała w 1997 r., doktora habilitowanego w 2000 r., a tytuł profesorski w 2004 r. W dorobku naukowym i popularno–naukowym posiada ponad 450 publikacji.  Od lat łączy pracę naukową z zaangażowaniem w praktykę. Była m.in. Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000–2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007–2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008–2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008–2009), Członkiem International Relations Committee przy EBC (2009–2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009–2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009–2015), Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013–2015), Przewodniczącą/Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014–2016), Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2016–2017), Przewodniczącą Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2016–2017). 

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia online będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Limit miejsc na 4 edycję Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów dla Prawników został wyczerpany – zachęcamy do zapisania się na Podyplomowe Studia Bankowości, oferujące zbliżony program:
https://www.sgh.waw.pl/studia-podyplomowe-i-mba/finanse-i-rachunkowosc/podyplomowe-studia-bankowosci

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywność na zajęciach,
 • zdanie egzaminu końcowego (pisemnego),
 • napisanie i obrona pracy końcowej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów (wirtualnych) raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 1000 zł.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Agnieszka Łukasiewicz
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: mzaleska@sgh.waw.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 1000 zł.
Partner
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, kierownik studiów. Zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: mzaleska@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr Agnieszka Łukasiewicz
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl

 

Programy MBA i studia podyplomowe