Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji


Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji adresowane są do osób pełniących funkcje dyrektorskie lub kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi oraz do pracowników działów personalnych, szkoleniowców, doradców, pragnących ugruntować i pogłębić swoją wiedzę, a także do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania kapitałem ludzkim.

Atuty kierunku
Współpraca okona

Bogate doświadczenie – 25 edycji Studiów cieszących się bardzo dobrymi opiniami i ogromną popularnością

Mówienie i pisanie ikona

Najlepsi Wykładowcy – gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych

Przełącznik wybór ikona mała

Elastyczna formuła – możliwość organizacji zajęć w uczelni (min. 6 spotkań), zdalnych (MS Teams) lub hybrydowych

Dlaczego warto?

Zdaniem naszych Absolwentów, Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji pozwoliły im na rozwój zawodowy i osobisty, umożliwiły zdobycie nowych kompetencji, podniosły ich wartość i atrakcyjność na rynku pracy, a niekiedy nawet przyczyniły się do awansu i wzrostu wynagrodzenia.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji adresowane są do:

 • osób pełniących funkcje dyrektorskie lub kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi,
 • pracowników działów personalnych,
 • szkoleniowców, doradców, pragnących ugruntować i pogłębić swoją wiedzę,
 • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania kapitałem ludzkim.

Program

 • Planowanie zatrudnienia. Rekrutacja, selekcja, onboarding (20 godz.) 
 • Analiza pracy, ocena wymagań pracy. System wynagrodzeń (16 godz.) 
 • Prawo pracy (12 godz.) 
 • Rynek pracy i koszty pracy (8 godz.) 
 • HR Business Partner (8 godz.) 
 • Employer branding (4 godz.) 
 • Budowanie zaangażowania pracowników (8 godz.) 
 • Ośrodki oceny i rozwoju. Zarządzanie sobą. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Planowanie ścieżek karier (28 godz.) 
 • Przywództwo. Kierowanie zachowaniami w organizacji. Etyczne aspekty kierowania ludźmi (28 godz.) 
 • Zarządzanie zmianami w organizacji. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych (16 godz.) 
 • Coaching (16 godz.) 
 • Seminarium dyplomowe (10 godz.) 

Razem 174 godziny 

Na zakończenie Studiów Słuchacz pisze pracę dyplomową na temat wybranego aspektu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. 

Kierownik studiów

dr Beata Chmielewiec
adiunkt
Instytut Przedsiębiorstwa

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Potencjałem Społecznym i Doradztwa Personalnego, nauczyciel akademicki specjalizujący się w zagadnieniach rynku pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, wcześniej kanclerz prywatnej uczelni, doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczeń w biurze rachunkowym, a także w obszarze spraw personalnych i płac w dużej firmie. Autorka licznych artykułów naukowych, współautorka książek, prelegentka konferencji naukowych i branżowych.

„ ”

Rekrutacja

26. edycja Studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 r.

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Harmonogram

W roku akademickim 2022/2023 zapraszamy na 14 zjazdów w formule hybrydowej (po 7 zjazdów w semestrze), tj. na co najmniej 6 zjazdów w formie zajęć w uczelni, a pozostałe online w MS Teams.
 
Zajęcia w obu semestrach w soboty od godz. 8:30 do 16:00 i w niedziele od godz. 8:30 do 12:00, a w semestrze letnim w wybrane niedziele do godz. 14.00 (z uwagi na seminaria dyplomowe).

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023:
15–16.10.2022 r. (zajęcia w uczelni)
29–30.10.2022 r. (MS Teams)
19–20.11.2022 r. (MS Teams)
3–4.12.2022 r. (MS – Teams)
17–18.12.2022 r. (zajęcia w uczelni)
14–15.01.2023 r. (zajęcia w uczelni)
 28– 29.01.2023 r. (MS Teams)

Opłaty

Czesne za całość Studiów wynosi 6600 zł.

W ramach czesnego SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia Studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

kierownik studiów
dr Beata Chmielewiec
e-mail: bchmiel@sgh.waw.pl

sekretarz studiów
Magdalena Karpowicz
tel.: 22 564 93 28
e-mail: magdalena.karpowicz@sgh.waw.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8 budynek M, pok. 114
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Przedsiębiorstwa

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się w soboty 8:30–16:00 i w niedziele 8:30–12:00.
 • Opłata za całość studiów: 6600 zł.
Kierownik Studiów

dr Beata Chmielewiec
e-mail: bchmiel@sgh.waw.pl

Sekretarz Studiów

Magdalena Karpowicz
tel.: 22 564 93 28
e-mail: magdalena.karpowicz@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA