Studia Podyplomowe Opodatkowanie Międzynarodowe

Studia Podyplomowe Opodatkowanie Międzynarodowe pozwolą lepiej zrozumieć istotę międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, a przez to ułatwią absolwentom poruszanie się w skomplikowanym świecie zarządzania podatkami w erze BEPS 1.0 i BEPS 2.0.

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Atrakcyjne studia – z unikatowym programem nauczania o opodatkowaniu międzynarodowym

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – uznani specjaliści w swoich dziedzinach, niezależni eksperci i doradcy podatkowi

Żarówka ikona

Praktyczna wiedza – analiza przypadków z praktyki opodatkowania międzynarodowego

Dlaczego warto?

 • Dołączenie do wąskiego grona specjalistów w mającym coraz większe znaczenie obszarze podatków międzynarodowych, pożądanych na rynku pracy.
 • Nabycie wiedzy i specjalistycznych umiejętności w zakresie zarządzania podatkami międzynarodowymi, między innymi do przeprowadzenia analizy podatkowej transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomiaru obciążeń podatkowych.
 • Zdobycie umiejętności menedżerskich do dokonania oceny skutków podatkowych transakcji międzynarodowych, diagnozy sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz wypracowania rekomendacji czy też dokonania optymalnego wyboru struktury czy źródła finansowania przedsiębiorstwa międzynarodowego. 
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających zidentyfikować i ograniczać ryzyko podatkowe, w szczególności dotyczące podwójnego opodatkowania dochodów, prawidłowego zweryfikowania wysokości podatku pobieranego u źródła czy kształtowania relacji umownych w przedsiębiorstwie międzynarodowym z uwzględnieniem skutków podatkowych.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Opodatkowanie Międzynarodowe kierowane są do:

 • kadry zarządzającej, 
 • doradców podatkowych, 
 • głównych księgowych, 
 • pracowników administracji skarbowej,
 • oraz osób zawodowo związanych z procesami zarządczymi w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Program

 • Podstawy opodatkowania stosunków międzynarodowych (18 godz.)
 • Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców ze źródeł zagranicznych (52 godz.)
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami ze źródeł zagranicznych (14 godz.)
 • Specyfika sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa międzynarodowego (8 godz.)
 • VAT w transakcjach międzynarodowych (16 godz.)
 • Transgraniczne planowanie podatkowe (42 godz.)
 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (14 godz.)
 • Seminarium dyplomowe, panel dyskusyjny, egzaminy (16 godz.)

Razem: 180 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
kierownik
Zakład Podatków
Instytut Finansów

Kierownik Studiów Podyplomowych Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami oraz Studiów Podyplomowych Opodatkowanie Międzynarodowe (wcześniej pod nazwą: Studia Podyplomowe Międzynarodowych Strategii Podatkowych), doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz doktor nauk prawnych, ekspert w Departamencie Polityki Podatkowej MF, były dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen MF. Doradca podatkowy, radca prawny, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, autor lub współautor ponad 120 publikacji recenzowanych, w tym książek m.in. „Dokumentacja podatkowa cen transferowych”, „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców”, „Spółka osobowa prawa handlowego”, „Umowa o roboty budowlane”, „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami”, „Praca cudzoziemców w Polsce”.

Opinie o studiach

Studia te były bardzo dobrym uzupełnieniem wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie przepisów międzynarodowego prawa podatkowego, przez co pomogły mi znaleźć odpowiedzi i rozwiązania na wiele nietypowych i skomplikowanych problemów podatkowych występujących w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych. Wysoki poziom merytoryczny studiów i znani specjaliści z wielu dziedzin podatków dają gwarancję zrozumienia zasad stosowania prawa krajowego i międzynarodowego.

Andrzej Halat
Absolwent 1. edycji studiów, doradca podatkowy
„Studia pomogły mi znaleźć odpowiedzi i rozwiązania na wiele nietypowych i skomplikowanych problemów podatkowych występujących w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych.”
Andrzej Halat, absolwent 1. edycji studiów, doradca podatkowy
„Wysoki poziom merytoryczny studiów i znani specjaliści z wielu dziedzin podatków dają gwarancję zrozumienia zasad stosowania prawa krajowego i międzynarodowego.”
Andrzej Halat, absolwent 1. edycji studiów, doradca podatkowy
„Studia te były bardzo dobrym uzupełnieniem wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie przepisów międzynarodowego prawa podatkowego.”
Andrzej Halat, absolwent 1. edycji studiów, doradca podatkowy

Informacje techniczne

Zajęcia hybrydowe będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • regularne uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie dwóch egzaminów semestralnych,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu (11 zjazdów), w soboty i niedziele 8:30–16:00.

Wstępne terminy zjazdów V edycji:

I semestr

 • 21–22.10.2023 r.*
 • 18–19.11.2023 r.
 • 02–03.12.2023 r.
 • 13–14.01.2024 r.
 • 17–18.02.2024 r.

II semestr

 • 16–17.03.2024 r.  
 • 13–14.04.2024 r.
 • 11–12.05.2024 r.
 • 08–09.06.2024 r.
 • 07–08.09.2024 r.
 • 21–22.09.2024 r.*

* Planowane jest przeprowadzenie pierwszego i ostatniego zjazdu w formie stacjonarnej, pozostałych w formie online (możliwość udziału za pośrednictwem aplikacji MS Teams).

 

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna do 15 marca 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych:

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Janina Goś
tel.: +48 22 564 96 56
tel.: +48 792 635 056
e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
e-mail: mjamro@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Janina Goś
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów, Zakład Podatków

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe.
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Marcin Jamroży kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
e-mail: mjamro@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Janina Goś
tel.: +48 22 564 96 56
tel.: +48 792 635 056
e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe