Studia Podyplomowe FinTech – Nowe Zjawiska i Technologie na Rynku Finansowym

Program Studiów Podyplomowych FinTech – Nowe Zjawiska i Technologie na Rynku Finansowym pozwala na zdobycie unikatowej wiedzy z obszaru FinTech, która zostanie przekazana przez praktyków rynku finansowego.  

Atuty kierunku
dwie osoby ikona

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE – obecny stan, problemy, perspektywy rozwoju sektora FinTech, partnerskie podejście do uczestników

Sztuczna inteligencja mózg ikona

KLUCZOWE ZAGADNIENIA – chmura; crowdfunding; kryptoaktywa; RegTech/SupTech, PayTech, InsurTech, dotacje, regulacje

mówca na tle ekranu ikona

AUTORSKI PROGRAM – autorski projekt EduSprint – jedyny w Polsce program o charakterze warsztatowym (praktyka + wdrożenie)

Dlaczego warto?

 • Wśród prowadzących dominują praktycy (różnorodne doświadczenie i znajomość rynku). 
 • Poruszamy aspekty technologiczne związane z FinTech-ami, ale także menedżerskie oraz prawno-regulacyjne.  
 • Analizujemy przypadki krajowe i zagraniczne.
 • W części warsztatowej korzystamy z doświadczeń edukacyjnych brytyjskiego nadzoru – Financial Cunduct Authority.
 • Formuła studiów ma charakter elitarny: łączymy program „postgraduate” z podejściem klubowo-networkingowym.

Czy dla mnie?

Studia skierowane są do

 • osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o nowych zjawiskach, regulacjach i technologiach w sektorze FinTech – menedżerów, specjalistów (z FinTechów, banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych),
 • przedsiębiorców (m.in. założycieli start-upów), urzędników administracji publicznej,
 • absolwentów kierunków ekonomicznych i prawniczych (duży nacisk położony zostanie na aspekty regulacyjno-nadzorcze FinTechów i współpracy z nimi).

Program

I. moduł – Zagadnienia ogólne – innowacje finansowe    

 • FinTech (zajęcia wprowadzające) – 4 godz.
 • Otoczenie regulacyjne FinTech – 12
 • Narzędzia wspierania rozwoju innowacji na świecie – 8 godz.
 • Ryzyko w rozwoju innowacji finansowych – 10 godz.
 • Rozwój BigTech na świecie – 6 godz.
 • Nowe formy badania zdolności kredytowej – 8 godz.
 • Prawo własności intelektualnej – 5 godz.
 • Instrumenty wsparcia badań rozwoju i innowacji – ulgi podatkowe, dotacje – 5 godz.
 • Cyberbezpieczeństwo – 8 godz.
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych – 5 godz.
 • Znaczenie biometrii w usługach instytucji finansowych – 6 godz.
 •  FinTech w systemach wewnętrznych instytucji finansowych (compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem) – 8 godz.​

II. moduł – Zagadnienia szczegółowe – nowe zjawiska technologiczne

 • Chmura obliczeniowa – 10 godz.
 • Crowdfunding – finansowanie społecznościowe – 10 godz.
 • Kryptoaktywa – 10 godz.
 • SupTech i RegTech  – 10 godz.
 • Zastosowanie AI na rynku usług finansowych – 6 godz.
 • Prawne aspekty AI – 5 godz.
 • Open-banking oraz PayTech – nowe formy płatności – 10 godz.
 • Media społecznościowe w działalności instytucji finansowych. Nowe rozwiązania w komunikacji – 5 godz.
 • Zagadnienia InsurTech – 6 godz.
 • Blockchain i DLT – technologia rejestrów rozproszonych – 6 godz.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) w sektorze FinTech – 8 godz.
 • Wykład gościnny – 3 godz.

​    ​    ​
Razem: 174 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
Kierownik Zakładu Cyfrowych Finansów FINTECH

Wykładowcy

dr Marcin Balicki

Senior Associate w Kancelarii SPCG

Marcin Białkowski

Head of Risk & Cloud Services w Kancelarii Maruta Wachta

dr Agnieszka Butor-Keler

Katedra Rachunkowości Menedżerskiej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

dr hab. Jan Byrski, prof. UEK

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ernest Frankowski

CEO & Founder IT9

dr Grzegorz Keler

Associate w Kancelarii SPCG

Michał Karwasiński

Founding Partner w Kancelarii KSZ Smart Legal Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

SGH, Sekretarz Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM

dr Krzysztof Korus

Radca Prawny, Partner, DLK Legal

dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH

Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM

Maciej Kurzajewski

Ekspert rynku finansowego z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzoru

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.

dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
Justyna Postępska

Legal counsel w JustComply

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

Główny analityk Biura Informacji Kredytowej

Grzegorz Włodarczyk

Menedżer compliance ds. rynków kapitałowych, compliancemifid.com

Krzysztof Zieliński

Ekspert rynku finansowego z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzoru

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunki ukończenia studiów:

 • testy z dwóch modułów,
 • zespołowe prezentacje końcowe przeprowadzonego projektu EduSprint wraz z listą zagadnień/pytań do rozwiązania. Brak tradycyjnej pracy dyplomowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty 09:00–17:00 i niedziele 09:00–15:00. Część zjazdów organizowanych jest online. 

Dokładny harmonogram zostanie udostępniony we wrześniu 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8300 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach – wówczas opłata za całość studiów wyniesie 8700 zł (pierwsza rata: 4400 zł, druga rata: 4300 zł).

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
tel.: 22 564 92 25
tel.: +48 668 634 991
e-mail: lkurkli@sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8,
02-513 Warszawa,
budynek M, pokój 122

​Sekretarz studiów
Anna Tamborska
tel.: +48 665 995 501
e-mail: anna.tamborska@sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 149
02-554 Warszawa

organizator studiów
​Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

REKRUTACJA TRWA

 • Studia hybrydowe.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty 09:00–17:00 i niedziele 09:00–15:00. 
 • Opłata za całość studiów: 8300 zł (możliwe raty).
   
Partnerzy
Lech Kurkliński zdjęcie
kierownik studiów

dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
tel.: 22 564 92 25
tel.: +48 668 634 991
e-mail: lkurkli@sgh.waw.pl

 

opiekun merytoryczny studia podyplomowe
opiekun merytoryczny

dr Agnieszka Butor–Keler
e-mail: abutor@sgh.waw.pl

sekretarz studiów podyplomowych
Sekretarz Studiów

Anna Tamborska
tel.: +48 665 995 501
e-mail: anna.tamborska@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe