Studia Podyplomowe Bankowość Inwestycyjna


Studia Podyplomowe Bankowość Inwestycyjna mają na celu dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności, które umożliwią skuteczne i efektywne podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz budowanie portfeli inwestycyjnych na rynkach finansowych. 

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, na rynkach finansowych

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – uporządkowanie wiadomości teoretycznych i łączenie teorii z praktyką

dwie osoby ikona

Cenne relacje – z zawodowymi inwestorami, często wypowiadającymi się także w mediach

Dlaczego warto?

 • W czasie studiów zaprezentowane zostaną słuchaczom najważniejsze obszary współczesnej bankowości inwestycyjnej, tj. bankowości stworzonej dla tych inwestorów, których oczekiwania co do przyszłych stóp zwrotu z inwestycji są zdecydowanie wyższe od stóp zwrotu możliwych do uzyskania w postaci lokat bankowych. 
 • Studia przeznaczone są głównie dla indywidualnych inwestorów, jak i pracowników departamentów inwestycyjnych różnego rodzaju instytucji finansowych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a także dla osób, które chciałby poznać najnowsze trendy panujące w bankowości inwestycyjnej.

Czy dla mnie?


Studia Podyplomowe Bankowość Inwestycyjna polecane są szczególnie dla:

 • inwestorów indywidualnych rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem na rynkach finansowych,
 • inwestorów indywidualnych posiadających już pewien staż w inwestowaniu, ale pragnących poszerzyć swoją wiedzę,
 • osób zatrudnionych w instytucjach finansowych (i nie tyko), które chciałby zrozumiem mechanizmy rządzące rynkami finansowymi,
 • pasjonatów rynków finansowych.

Program

BLOK I. Bankowość inwestycyjna – podstawy (14 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski z zespołem

 • Historia bankowości inwestycyjnej 
 • Uregulowanie prawne bankowości inwestycyjnej i podmioty świadczące usługi bankowości inwestycyjnej 
 • Organizacja banku inwestycyjnego 
 • Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

BLOK II. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW BANKOWOŚCI INWESTYCYJnEJ (24 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski 
mgr Bogdan Kornacki

 • Akcje (w tym proces IPO, subemisja i bookbuilding)
 • Obligacje
 • Kontrakty terminowe
 • Opcje
 • Swap
 • CDS

BLOK III. RYNEK FOREX I RYNEK TOWARÓW (COMMODITIES) (20 godz.)

dr Carlos Lenczewski 
mgr Grzegorz Maliszewski  

 • Czynniki makroekonomiczne wpływające na kursy walut i ceny towarów 
 • Charakterystyka rynku FOREX, podstawowe pary walutowe 
 • Charakterystyka rynku towarów  
 • Omówienie wybranych elementów rynku towarów (rynek energii, produktów rolny, produktów pochodzenia zwierzęcego i metali)  

BLOK IV. INWESTYCJE ALTERNATYWNE (22 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
mgr Marcin Piwecki
mgr Krzysztof Maruszewski
mgr Piotr Zając

 • Wprowadzenie do inwestycji alternatywnych 
 • Rynek dzieł sztuki (art banking) 
 • Rynek monet i inwestycje emocjonalne
 • Rynek win inwestycyjnych (wine banking) 
 • Rynek whisky inwestycyjnej 
 • Rynek kryptowalut 

BLOK V. PRIVATE BANKING I WEALTH MANAGEMENT (20 godz.)

mgr Rafał Madej
mgr Karol Matczak
mgr Michał Parkowski

 • Usługa PVB i WM w bankowości inwestycyjnej – wprowadzenie
 • Charakterystyka wybranych usług w private banking i wealth management
 • Doradztwo inwestycyjne – modele stosowane w doradztwie inwestycyjnym
 • Sukcesja, planowanie podatkowe 

BLOK VI. METODY INWESTOWANIA NA RYNKACH FINANSOWYCH I OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA (40 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
dr Tomasz Filipiak

 • Analiza fundamentalna
 • Analiza techniczna 
 • Teoria portfelowa
 • Teoria chaosu i fraktali na rynkach finansowych
 • Miary oceny efektywności zarządzania
 • Elementy finansów behawioralnych
 • Algotrading

BLOK VII. FUNDUSZE INWESTYCYJNE I USŁUGI ASSET MANAGEMENT (22 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
mgr Jarosław Antonik
mgr Paweł Cymcyk  
mgr Marek Zuber

 • Podział funduszy inwestycyjnych
 • Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
 • Asset management  
 • Inwestycje, pozyskiwanie środków, ograniczanie ryzyka, spekulacje – do czego właściwie, w praktyce służą rynki finansowe? Wyceny a fundamenty – jak bardzo rozjechały się nam nożyce. 

BLOK VIII. RYNEK FUZJI I PRZEJĘĆ (18 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH
mgr Adam Ruciński

 • Motywy fuzji i przejęć
 • Charakterystyka rynku fuzji i przejęć
 • Zarządzanie aktywami I wycena wykupów menedżerskich (LBO, MBO). Wykupy menedżerskie

BLOK IX. RYZYKO NA RYNKACH FINANSOWYCH (12 godz.)

dr Jacek Tomaszewski                                                 

 • Miary ryzyka na rynku finansowym 
 • Hedging

Seminarium (4 godz.)

Razem: 196 godz.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany do 6 godzin w każdym z bloków.

Na zakończenie studiów słuchacz zdaje egzamin końcowy.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
kierownik
Zakład Analiz Inwestycji na Rynkach Finansowych

Związany jest z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych, jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych oraz finansach behawioralnych.

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w Narodowym Banku Polskim oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest współtwórcą projektu Giełdowa Akademia Filmowa realizowanego wspólnie z GPW w Warszawie. Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego.

Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto do prowadzenia zajęć zostaną zaproszeni uznani specjaliści i praktycy rynku finansowego.

Lista potencjalnych wykładowców:

 • prof. dr hab. Krzysztof Borowski
 • dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH
 • dr Tomasz Filipiak
 • dr Carlos Lenczewski
 • dr Jacek Tomaszewski
 • mgr Jarosław Antonik
 • mgr Paweł Cymcyk 
 • mgr Bogdan Kornacki
 • mgr Rafał Madej
 • mgr Grzegorz Maliszewski
 • mgr Krzysztof Maruszewski
 • mgr Karol Matczak
 • mgr Michał Parkowski
 • mgr Marcin Piwecki
 • mgr Adam Ruciński
 • mgr Piotr Zając
 • mgr Marek Zuber   
„ ”

Informacje techniczne

 1. Zajęcia w roku akademickim 2022/2023 planowane są w formie kształcenia na odległość (aplikacja MS Teams).

Rekrutacja

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 r.

Zajęcia w roku akademickim 2022/2023 planowane są w formie kształcenia na odległość (aplikacja MS Teams).

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, napisanie pracy końcowej pod kierunkiem promotora z grona osób prowadzących zajęcia oraz obrona pracy końcowej.

 

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 8:00–17:10 i niedziele 8:00–15:10.

Studia Podyplomowe Bankowość Inwestycyjna w roku akademickim 2022/2023 – 8. edycja

I semestr:

 • 22–23 października 2022 r.
 • 05–06 listopada 2022 r.
 • 19–20 listopada 2022 r.
 • 10–11 grudnia 2022 r.
 • 14–15 stycznia 2023 r.
 • 28–29 stycznia 2023 r.


II semestr:

 • 11–12 lutego 2023 r.
 • 25–26 lutego 2023 r.
 • 11–12 marca 2023 r.
 • 25–26 marzec 2023 r.
 • 15–16 kwietnia 2023 r.
 • 13–14 maja 2023 r.


Terminy zjazdów mogą ulec zmianie o czym słuchacze będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata – 4.500 zł, płatna przy zapisie, II rata – 3.400 zł, płatna do 29.01.2023 r.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych (materiały dydaktyczne dostępne będą w postaci drukowanej lub w postaci plików PDF, w zależności od decyzji prowadzącego przedmiot), a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Gralewska
tel.: +48 22 564 78 34
e-mail: kgrale@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Krzysztof Borowski
e-mai: kborow@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Katarzyna Gralewska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 8:00–17:10 i niedziele 8:00–15:10.
 • Opłata za całość studiów: 7900 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
e-mai: kborow@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Gralewska
tel.: +48 22 564 78 34
e-mail: kgrale@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA