Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne

Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne mają na celu dostarczenie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także złożenia oferty. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – kontakt z autorytetami w dziedzinie zamówień publicznych

dwie osoby ikona

Cenne relacje – możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami studiów

Stopnie z flagą na końcu ikona

Praktyczne kompetencje – perspektywy rozwoju zawodowego w obszarze zamówień publicznych

Dlaczego warto?

 • Studia zapewniają odpowiednie wyważenie wiedzy teoretycznej i praktycznego podejścia, ciągłej ewolucji programów, uwzględniającej oczekiwania słuchaczy i zmieniające się wyzwania stojące przed zamawiającymi i wykonawcami.
 • Absolwenci to najlepsi specjaliści w dziedzinie rynku zamówień publicznych z dużymi perspektywami rozwoju zawodowego.
 • Studia dają możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z wykładowcami będącymi autorytetami i wiodącymi ekspertami oraz z innymi uczestnikami studiów.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne adresowane są do osób mających styczność z zamówieniami publicznymi, w szczególności:

 • urzędników administracji centralnej i samorządowej oraz innych urzędów odpowiedzialnych za przeprowadzanie zamówień publicznych,
 • przedstawicieli wszystkich firm ubiegających się o zamówienia publiczne,
 • przedstawicieli wszelkich firm wspierających procesy realizacji zamówień publicznych (kancelarie prawne i podatkowe, firmy doradcze).

Program

 • System zamówień publicznych RP – 30 godz.
 • Zamówienia publiczne - studia przypadków – 33 godz.
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych (nieważność, unieważnienie, zmiana) – 16 godz.
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych – 10 godz.
 • Zamówienia publiczne w orzecznictwie – 20 godz.
 • System kontroli zamówień publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych – 10 godz.
 • Zamówienia publiczne w UE – 10 godz.
 • Dokumentacja postępowania o zamówienia publiczne – 5 godz.
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego – 10 godz.
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji – 6 godz.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – 10 godz.
 • Seminarium – 2 godz.

Razem: 162 godz

Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Kierownik studiów podyplomowych „Podstawy prawne procesu inwestycyjnego” i „Zamówienia publiczne”. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Specjalista prawa samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego wpływający wiedzą ekspercką na kształt rozwiązań prawnych w tym zakresie. Współtwórca pierwszych ustaw samorządowych RP.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych ekspert władz państwowych w kraju (komisje parlamentarne, Rada ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej) oraz za granicą (Zespół Doradczy przy Niemieckim Federalnym Ministrze Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa). W latach 2012–2014 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Członek zwyczajny Niemieckiej Akademii Badań Przestrzennych.

Wykładowcy

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa; w latach 2007–2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

dr Wojciech Hartung

Doradza przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub przy zastosowaniu struktur partnerskich, tj. PPP, koncesji lub innych form współpracy partnerów z sektora publicznego i prywatnego.

dr Aleksandra Sołtysińska

Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

mgr Jacek Sadowy

Były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, prawnik i politolog, inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, współautor ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca.

mec. Tomasz Gałecki

Kancelaria LEGAL PARTNER; specjalizacja: zamówienia publiczne, finanse publiczne i prawo cywilne. Wieloletni Arbiter Krajowej Izby Odwoławczej.

mec. Agnieszka Kozłowska

Radca prawny, wykładowca i współorganizator 15. edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w SGH.

mec. Radosław Potrzeszcz

Adwokat, specjalizacja: m.in. zamówienia publiczne i własna praktyka adwokacka.

mec. Tomasz Siedlecki

Radca prawny. Specjalizacja: zamówienia publiczne. Jest współautorem jednego z pierwszych na Polskim rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. – Komentarza do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych opracowanego przez Oficynę Wydawniczą Branta. Przez kilka lat pełnił rolę eksperta Business Centre Club. Wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

mgr Marcin Skowron

Radca Generalny, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych.

mgr Elżbieta Zdanowicz

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa. Trener zamówień publicznych.

mgr Marzena Jaworska

Radca prawny. Ekspert i praktyk prawa zamówień publicznych, w tym udzielanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w zamówieniach publicznych, a także jako Koordynator Zespołu radców prawnych w jednostce sektora finansów publicznych w Warszawie.

mgr Agnieszka Matusiak

Radca prawny. Ekspert i praktyk prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała u Zamawiającego prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym spory sądowe oraz w renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w zamówieniach publicznych.

mgr Izabela Wyżgowska

Ekspert ds. zamówień publicznych (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), radca ministra ds. zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zastępca dyrektora Biura Zamówień Publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykładowca na studiach podyplomowych.

„ ”

Informacje techniczne

W przypadku zajęć zdalnych będą one organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 18. edycję studiów. Planowane rozpoczęcie zajęć dla 18 edycji to luty 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia – umowa zostanie wydrukowana przez sekretarza studiów na pierwsze zajęcia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia i generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP). Nabór na edycję trwa do wyczerpania miejsc.

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony powyżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PS Zamówienia publiczne (numer edycji) - rekrutacja

lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów (ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340, 02-513 Warszawa).

Uiszczenie opłaty (co najmniej I raty czesnego) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
 • zdanie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Program studiów realizowany jest w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (jeden lub dwa razy w miesiącu).

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 9:30–18:00 oraz niedziele, w godz. 9:30–16:00.

Planowane terminy zajęć:

 1. 04-05 luty 2023 r.
 2. 04-05 marca 2023 r.
 3. 01-02 kwietnia 2023 r.
 4. 13-14 maja 2023 r.
 5. 03-04 czerwca 2023 r.
 6. 16-17 września 2023 r.
 7. 14-15 października 2023 r.
 8. 18-19 listopada 2023 r.
 9. 09-10 grudnia 2023 r.
 10. 13-14 stycznia 2024 r.
 11. 10-11 luty 2024 r.
 12. styczeń - luty 2024 r. - egzamin końcowy (obrony prac końcowych)

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach: 
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do końca pierwszego semestru. 

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty generowany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228 
email: mbialo@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie​​
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 340
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty 9:30–18:00 i niedziele 9:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7100 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228 
email: mbialo@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA