Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego

Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego przybliżają regulacje dotyczące procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasady finansowania inwestycji, poruszając aspekty administracyjno-prawne, ekonomiczno-finansowe, a także techniczne.​

Atuty kierunku
Dokument z wykresami ikona

Kompleksowe studia – z programem obejmującym treści ekonomiczne, prawne i w pewnej mierze techniczne

Rozmowa ikona

Praktyczne zajęcia – oryginalne metody dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem studiów przypadku

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wybitni wykładowcy i doświadczeni praktycy sektora publicznego i prywatnego

Dlaczego warto?

 • Studia w sposób interdyscyplinarny przybliżają regulacje dotyczące całego procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasady finansowania inwestycji, poruszając przy tym kluczowe aspekty administracyjno-prawne, ekonomiczno-finansowe, jak również techniczne.
 • Dzięki praktycznym zajęciom z naciskiem na analizy studiów przypadku słuchacze mają okazję szybko zdobyć biegłość w korzystaniu z odnośnych regulacji w różnych obszarach prawa.
 • W skomplikowaną problematykę procesu inwestycyjno-budowlanego słuchaczy wprowadzają zarówno wybitni profesorowie prawa i ekonomii, jak i doświadczeni praktycy sektora publicznego i prywatnego.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego polecane są dla osób zawodowo związanych, a także zamierzających związać własną przyszłość zawodową z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno z wykształceniem technicznym, jak i ekonomicznym, prawnym, czy socjologicznym, w szczególności: 

 • pracowników administracji rządowej i samorządowej, 
 • zarządców nieruchomości, 
 • inżynierów budowlanych, 
 • prawników zatrudnionych w kancelariach prawnych i przedsiębiorstwach budowlanych.

Program

 • Planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP (20 godz.)
 • Umowy w procesie inwestycyjnym (15 godz.)
 • Kontrola procesu inwestycyjnego (15 godz.)
 • Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjnym (10 godz.)
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (20 godz.)
 • Prawo budowlane (25 godz.)
 • Finansowanie inwestycji: prawo i praktyka (7 godz.)
 • Standardy w zakresie kontraktów budowlanych na wykonanie inwestycji, FIDIC1, FIDIC2 (10 godz.)
 • Aspekty ekonomiczne procesu inwestycyjnego (8 godz.)
 • Postępowanie administracyjne (10 godz.)
 • Studia przypadków. Formalno-prawna strona procesu inwestycyjnego (20 godz.)
 • Seminarium (10 godz.)

Razem: 170 godz. 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Wykładowcy

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

dr Wojciech Wyrzykowski

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

dr Ewa Zielińska

Wydział Prawa UŚ, radca prawny specjalizująca się w problematyce umów w procesie inwestycyjnym.

mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

Vi-ce prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, była podsekretarz stanu w ministerstwie budownictwa, emerytowany dyrektor w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Joanna Kabat-Rembelska

Vi-ce prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, była podsekretarz stanu w ministerstwie budownictwa, emerytowany dyrektor w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

mgr Agnieszka Kozłowska, radca prawny

Specjalizująca się w prawie zamówień publicznych.

​mgr Anna Sędzińska

Specjalizująca się w finansowaniu inwestycji​.

mgr Maria Tetera-Jankowska

Specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i planowaniu przestrzennym.

mgr inż. Paweł Zejer

Posiadający tytuł niezależnego inżyniera kontraktu, członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, oraz rozjemca i trener z listy SIDiR, były członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingowych (EFCA) oraz SIDiR.

adw. Andrzej Zwara

Były prezes a obecnie członek NRA, były nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Jarosław Bełdowski

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia online będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja na 20. edycję studiów została zakończona.

Rozpoczęcie rekrutacji na kolejną, 21 edycję studiów planowane jest na czerwiec 2023 r.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia –umowa zostanie wydrukowana przez sekretarza studiów na pierwsze zajęcia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w systemie. Nabór na edycję trwa do wyczerpania miejsc.

Po zalogowaniu do systemu  i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony powyżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PS Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego (numer edycji) – rekrutacja

lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów (ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340, 02-513 Warszawa).

Uiszczenie opłaty (co najmniej I raty czesnego) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

W trakcie studiów słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy cząstkowe obejmujące zagadnienia z prawa budowlanego i planistyczno-przestrzennego uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów,
 • złożenia pisemnej pracy końcowej z tematyki objętej programem studiów,
 • złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Program studiów realizowany jest w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (jeden lub dwa razy w miesiącu).

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 9.00–18.30 oraz w niedziele, w godz. 9.00–17.00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna na koniec pierwszego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 22 564 92 65
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228
e-mail: mbialo@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

adres SIEDZIBY ORGANIZATORA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 9.00–18.30 i niedziele 9.00–17.00.
 • Opłata za całość studiów: 6900 zł (możliwe raty). 
Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 22 564 92 65
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228
e-mail: mbialo@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA