Punkty przyznawane za olimpiady i osiągnięcia sportowe

Punktacja za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe

Olimpiady

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może otrzymać  punkty z tytułu osiągnięć w wybranych olimpiadach zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej.

 • ​Olimpiada Przedsiębiorczości: ​laureaci i finaliści 433 pkt.  ​​Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego: tak
 • ​Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej: ​laureaci – 6 pierwszych miejsc 433 pkt.  ​​Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego: tak. Pozostali laureaci oraz finaliści 333 pkt.  ​​Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego: nie.
 • ​Wybrane olimpiady przedmiotowe*: ​laureaci stopnia centralnego 433 pkt.  ​​Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego: tak. Finaliści stopnia centralnego 333 pkt.  ​​Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego: nie.

*W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące olimpiady przedmiotowe: Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna, Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Hiszpańskiego, Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Olimpiada Matematyczna, Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym.

W momencie składania dokumentów kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginału zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady. Kandydaci  mogą  wykorzystywać uprawnienia wynikające  z  tytułu  laureata  lub finalisty olimpiad, niezależnie od roku ich uzyskania, w okresie czterech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, to jest w roku zdania matury oraz w trzech kolejnych latach. 

Osiągnięcia sportowe

Za wymienione niżej osiągnięcia sportowe w dyscyplinie podlegającej Polskiemu Związkowi Sportowemu (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki) kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 433. Uwzględniane jest tylko najwyżej punktowane z poniższych osiągnięć, w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich:

 • 100 punktów za  uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
 • 50 punktów za uczestnictwo w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w kategorii juniora lub starszej w dyscyplinie podlegającej pod polski związek sportowy (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki);
 • 40 punktów za uczestnictwo w rozgrywkach najwyższej klasy w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat;
 • 30 punktów za zdobycie medalu Mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 • 30 punktów za uczestnictwo w rozgrywkach drugiego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej trzy stopnie rozgrywek; 
 • 20  punktów za członkostwo w kadrze narodowej w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 • 20  punktów za uczestnictwo  w najlepszych  sześciu  drużynach  zespołowych  gier sportowych w krajowych  finałach  mistrzostw  Polski  w  kategorii  juniora  lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 • 20 punktów za uczestnictwo  w  rozgrywkach  trzeciego  stopnia  w hierarchii krajowych ligowych   rozgrywek   w   danej   kategorii   wiekowej, w  zespołowych grach sportowych  w  co najmniej  jednym  z  sezonów  ostatnich  dwóch  lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej pięć stopni rozgrywek.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginału zaświadczenia wydanego przez odpowiedni polski związek sportowy.