Punkty przyznawane za olimpiady i osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia naukowe

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może zgłosić osiągnięcie w następujących olimpiadach stopnia centralnego i otrzymać z tego tytułu dodatkowe punkty:

 • Olimpiada Przedsiębiorczości:
  - laureaci i finaliści otrzymują maksymalną możliwą liczbę punktów w rekrutacji - 433 pkt i nie są zapraszani na test z wiedzy o przedsiębiorczości.
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej:
  - laureaci, którzy zajęli 6 pierwszych miejsc, otrzymują maksymalną możliwą liczbę punktów w rekrutacji - 433 pkt i nie są zapraszani na test z wiedzy o przedsiębiorczości.
  - pozostali laureaci oraz finaliści otrzymują 333 pkt i mogą wziąć udział w teście z wiedzy o przedsiębiorczości.
 • Inne olimpiady przedmiotowe:
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Olimpiada Języka Francuskiego,
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym.

  - laureaci stopnia centralnego tych olimpiad otrzymują maksymalną możliwą liczbę punktów w rekrutacji - 433 pkt i nie są zapraszani na test z wiedzy o przedsiębiorczości.
  - finaliści stopnia centralnego otrzymują  333 pkt i mogą wziąć udział w teście z wiedzy o przedsiębiorczości.

Podczas składania dokumentów kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady. Kandydaci mogą wykorzystywać uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty olimpiad, niezależnie od roku ich uzyskania, w okresie czterech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, to jest w roku zdania matury oraz w trzech kolejnych latach.

Osiągnięcia sportowe

Za wymienione niżej osiągnięcia sportowe w dyscyplinie podlegającej Polskiemu Związkowi Sportowemu (według wykazu Ministra właściwego ds. Sportu) kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 433. Uwzględniane jest tylko najwyżej punktowane z poniższych osiągnięć, w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich:

 • 100 punktów za uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
 • 50 punktów za uczestnictwo w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub igrzyskach europejskich w kategorii juniora lub starszej;
 • 40 punktów za uczestnictwo w rozgrywkach najwyższej klasy w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat;
 • 40 punktów za zdobycie medalu mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 • 30 punktów za członkostwo w kadrze narodowej w kategorii juniora lub starszej w bieżącym roku kalendarzowym;
 • 30 punktów za uczestnictwo w rozgrywkach drugiego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej trzy stopnie rozgrywek; 
 • 30 punktów za miejsca 4-8 w mistrzostwach Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 • 20  punktów za uczestnictwo w najlepszych sześciu drużynach zespołowych gier sportowych w krajowych finałach mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 • 20 punktów za uczestnictwo w rozgrywkach trzeciego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej pięć stopni rozgrywek.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginału zaświadczenia wydanego przez odpowiedni polski związek sportowy.