Koopetycja w grupach kapitałowych – skala, charakter, determinanty i wpływ na efektywność

W ramach projektu zaanalizowano skomplikowane relacje łączące spółki tworzące grupę kapitałową. Skupiamy się na relacji współpracy naturalnie występującej między podmiotami tworzącymi grupę kapitałową oraz na pojawiającej się samoistne lub celowo stymulowanej konkurencji między spółkami. Występowanie jednoczesnej współpracy i konkurencji między podmiotami gospodarczymi nosi nazwę koopetycji. 

Celem głównym badań jest identyfikacja poziomu i charakteru koopetycji w grupach kapitałowych wraz z jej determinantami oraz wpływem na efektywność grupy. Przeprowadzone badania pozwolą odpowiedzieć na pytania, jak często, obok współpracy, występuje konkurencja między spółkami w grupie kapitałowej oraz który z modeli relacji łączących spółki w grupie kapitałowej dominuje; czym to jest uwarunkowane oraz czy elementy konkurencji wpływają pozytywnie czy negatywnie na wyniki grupy kapitałowej

Kierownik projektu:
dr Wioletta Mierzejewska
Wartość projektu:
170 800 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Styczeń 2018 - Styczeń 2022
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Management
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Zarządzania i Finansów
.