Procedury wyjazdowe – informacje dla pracowników

Informacje dla wyjeżdżających pracowników uczelni oraz dla doktorantów studiów doktoranckich przy Kolegiach

 

Pracownicy uczelni oraz doktoranci studiów doktoranckich przy Kolegiach wyjeżdżający za granicę proszeni są o:

  • zapoznanie się z poniższą procedurą, która dotyczy wszystkich pracowników SGH wyjeżdżający służbowo lub w ramach urlopów naukowych
  • wypełnienie dokumentów przedwyjazdowych, uzyskanie podpisów przełożonych i dysponentów środków finansowych oraz złożenie w ich Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
  • Pracownicy wyjeżdżający za granicę ubezpieczeni są zgodnie z terminami podanymi w dokumentach wyjazdowych w firmie CHUBB (z wyjątkiem pracowników wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ KA131 oraz Erasmus+ KA171, którzy ubezpieczają się samodzielni)

poniżej 

  • informacja o zakresie ubezpieczenia
  • instrukcja instalacji i rejestracji Aplikacji CHUBB Travel Smart

CWM informuje, że dokumenty związane z organizacją wyjazdu procedowane są wyłącznie poprzez system EZD

W poniższych sekcjach znajdziecie Państwo linki do wymaganych dokumentów w podziale na etapy organizacji wyjazdu jak również informacje uzupełniające.

Prosimy o wypełnianie dokumentów elektronicznie i procedowanie via EZD w jednej koszulce pod nazwą w kolejności: imię nazwisko kraj  daty pobytu zagranicą

 

PRZED WYJAZDEM

            oraz program wydarzenia zagranicznego

            oraz dzienny plan pobytu zagranicą 

PO POWROCIE [rozliczenie wyjazdu]

Pracownik realizujący wyjazd służbowy [poza mobilnościami Erasmus+] zobowiązany jest do dokonania rozliczenia finansowego poprzez przesłanie [w EZD] do Działu Księgowości Finansowej [p. Katarzyna Skibińska] uzupełnionych i zaakceptowanych przez pracownika i jego przełożonych poniższych dokumentów:

  • bilet lotniczy i karty pokładowe lub bilet kolejowy [skan, bilet elektroniczny]
  • faktura za hotel [z nadanym numerem RPW] wraz z opisem
Dokumenty uzupełniające
INFORMACJE DODATKOWE

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Dorota WALEWSKA
pok. 14, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 98 48
e-mail: dorota.walewska[@]sgh.waw.pl