Procedury wyjazdowe – informacje dla pracowników

Informacje dla wyjeżdżających pracowników uczelni oraz dla doktorantów studiów doktoranckich przy Kolegiach

Pracownicy uczelni oraz doktoranci studiów doktoranckich przy Kolegiach wyjeżdżający za granicę proszeni są o:

  • zapoznanie się z poniższą procedurą, która dotyczy wszystkich pracowników SGH wyjeżdżający służbowo lub w ramach urlopów naukowych
  • wypełnienie dokumentów przedwyjazdowych, uzyskanie podpisów przełożonych i dysponentów środków finansowych oraz złożenie w ich Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

CWM informuje, że dokumenty związane z organizacją wyjazdu procedowane są wyłącznie poprzez system EZD

W poniższych sekcjach znajdziecie Państwo linki do wymaganych dokumentów w podziale na etapy organizacji wyjazdu jak również informacje uzupełniające.

Prosimy o wypełnianie dokumentów elektronicznie i procedowanie via EZD

PRZED WYJAZDEM
PO POWROCIE
Dokumenty uzupełniające
INFORMACJE DODATKOWE

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Elżbieta Miękus
pok. 14, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 98 48
e-mail: emieku@sgh.waw.pl