Poczet rektorów

2020-2024
 

Piotr Wachowiak rektor SGH

Piotr Wachowiak
rektor SGH


2016-2020
 

Obraz
Marek Rocki rektor SGH

Marek Rocki
rektor SGH


2012-2016

Obraz
Tomasz Szapiro rektor SGH

Tomasz Szapiro
rektor SGH


2005-2012
 

Obraz
Adam Budnikowski rektor SGH

Adam Budnikowski
rektor SGH


1999-2005
 

Obraz
Marek Rocki rektor SGH

Marek Rocki
rektor SGH


1993-1999
 

Obraz
Janina Jóźwiak rektor SGH

Janina Jóźwiak
rektor SGH


1990-1993
 

Obraz
Aleksander Müller rektor SGH i SGPiS

Aleksander Müller
rektor SGPiS i SGH


1983-1990
 

Obraz
Zygmunt Bosiakowski rektor SGPiS

Zygmunt Bosiakowski
rektor SGPiS


1978-1983
 

Obraz
Stanisław Nowacki rektor SGPiS

Stanisław Nowacki
rektor SGPiS


1965-1978
 

Obraz
Wiesław Sadowski rektor SGPiS

Wiesław Sadowski
rektor SGPiS


1959-1965
 

Obraz
Kazimierz Romaniuk rektor SGPiS

Kazimierz Romaniuk
rektor SGPiS


1955-1959
 

Obraz
Andrzej Grodek rektor SGPiS

Andrzej Grodek
rektor SGPiS


1952-1955
 

Obraz
Oskar Lange rektor SGPiS

Oskar Lange
rektor SGPiS


1949-1952
 

Obraz
Czesław Nowiński rektor SGPiS

Czesław Nowiński
rektor SGPiS


1947-1949
 

Obraz
Andrzej Grodek rektor SGPiS

Andrzej Grodek
rektor SGH


1946-1947
 

Obraz
Aleksy Wakar rektor SGH

Aleksy Wakar
rektor SGH


1945-1946
 

Obraz
Jerzy Loth rektor SGH

Jerzy Loth
rektor SGH


1941-1944
 

Obraz
Edward Lipiński rektor MSH

Edward Lipiński
rektor MSH


1937-1940
 

Obraz
Julian Makowski rektor SGH

Julian Makowski
rektor SGH


1932-1937
 

Obraz
Bolesław Miklaszewski rektor WSH i SGH

Bolesław Miklaszewski
rektor SGH


1931-1932
 

Obraz
Aleksander Jackowski rektor WSH

Aleksander Jackowski
rektor WSH


1929-1931
 

Obraz
Antoni Sujkowski rektor WSH

Antoni Sujkowski
rektor WSH


1928-1929
 

Obraz
Bolesław Markowski rektor WSH

Bolesław Markowski
rektor WSH


1928
 

Obraz
Jan Dmochowski rektor WSH

Jan Dmochowski
rektor WSH


1925-1928
 

Obraz
Bolesław Miklaszewski rektor WSH i SGH

Bolesław Miklaszewski
rektor WSH


1906-1908
 

Obraz
August Zieliński Założyciel i pierwszy kierownik Szkoły

August Zieliński
Założyciel i pierwszy kierownik Szkoły