Rectors of SGH Warsaw School of Economics

2020-2024

Image
Piotr Wachowiak rektor SGH

Piotr Wachowiak
SGH rector


2016-2020

Image
Marek Rocki rektor SGH

Marek Rocki
SGH rector


2012-2016

Image
Tomasz Szapiro rektor SGH

Tomasz Szapiro
SGH rector


2005-2012

Image
Adam Budnikowski rektor SGH

Adam Budnikowski
SGH rector


1999-2005

Image
Marek Rocki rektor SGH

Marek Rocki
SGH rector


1993-1999

Image
Janina Jóźwiak rektor SGH

Janina Jóźwiak
SGH rector


1990-1993

Image
Aleksander Müller rektor SGH i SGPiS

Aleksander Müller
SGPiS and SGH rector


1983-1990

Image
Zygmunt Bosiakowski rektor SGPiS

Zygmunt Bosiakowski
SGPiS rector


1978-1983

Image
Stanisław Nowacki rektor SGPiS

Stanisław Nowacki
SGPiS rector


1965-1978

Image
Wiesław Sadowski rektor SGPiS

Wiesław Sadowski
SGPiS rector


1959-1965

Image
Kazimierz Romaniuk rektor SGPiS

Kazimierz Romaniuk
SGPiS rector


1955-1959

Image
Andrzej Grodek rektor SGPiS

Andrzej Grodek
SGPiS rector


1952-1955

Image
Oskar Lange rektor SGPiS

Oskar Lange
SGPiS rector


1949-1952

Image
Czesław Nowiński rektor SGPiS

Czesław Nowiński
SGPiS rector


1947-1949

Image
Andrzej Grodek rektor SGPiS

Andrzej Grodek
SGH rector


1946-1947

Image
Aleksy Wakar rektor SGH

Aleksy Wakar
SGH rector


1945-1946

Image
Jerzy Loth rektor SGH

Jerzy Loth
SGH rector


1941-1944

Image
Edward Lipiński rektor MSH

Edward Lipiński
MSH rector


1937-1940

Image
Julian Makowski rektor SGH

Julian Makowski
SGH rector


1932-1937

Image
Bolesław Miklaszewski rektor WSH i SGH

Bolesław Miklaszewski
SGH rector


1931-1932

Image
Aleksander Jackowski rektor WSH

Aleksander Jackowski
WSH rector


1929-1931

Image
Antoni Sujkowski rektor WSH

Antoni Sujkowski
WSH rector


1928-1929

Image
Bolesław Markowski rektor WSH

Bolesław Markowski
WSH rector


1928

Image
Jan Dmochowski rektor WSH

Jan Dmochowski
WSH rector


1925-1928

Image
Bolesław Miklaszewski rektor WSH i SGH

Bolesław Miklaszewski
WSH rector


1906-1908

Image
August Zieliński Założyciel i pierwszy kierownik Szkoły

August Zieliński
The founder of the Private Courses of Commerce for Men – as the school was known at that time