Obsługa studentów – Studium Licencjackie

Obsługa studentów - Studium Licencjackie

W trakcie dyżuru telefony nie będą odbierane.

W semestrze letnim 2023/2024 obsługa stacjonarna studentów odbywa się w następujących godzinach:

Studia stacjonarne w jezyku polskim i angielskim, niestacjonarne w trybie popołudniowym, wymiana studencka, NAWA, organizacja obron prac licencjackich:

 • poniedziałek – 15:00-18:00
 • wtorek – 9:00-11:00
 • środa – 13:00-15:00
 • czwartek – 9:00-11:00 (UWAGA: 30.05.2024 r. - dziekanat nieczynny)
 • piątek – 9:00-11:00

Studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym:

 • poniedziałek – 15:00-18:00
 • wtorek – 9:00-11:00
 • środa – 13:00-15:00
 • czwartek – 9:00-11:00 (UWAGA: 30.05.2024 r. - dziekanat nieczynny)
 • piątek – 9:00-11:00
 • sobota - 9:00-13:00 w terminach zjazdów licencjackich
Terminy zjazdów na licencjackich studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym w roku akademickim 2023/2024

Semestr zimowy 2023/2024:

 • 30 września-1 października 2023
 • 14-15 października 2023
 • 28-29 października 2023 
 • 18-19 listopada 2023
 • 2-3 grudnia 2023
 • 16-17 grudnia 2023
 • 20-21 stycznia 2024

Semestr letni 2023/2024:

 • 24-25 lutego 2024
 • 9-10 marca 2024
 • 23-24 marca 2024
 • 13-14 kwietnia 2024
 • 27-28 kwietnia 2024
 • 11-12 maja 2024
 • 1-2 czerwca 2024
Terminy zjazdów na licencjackich studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym w roku akademickim 2024/2025

Semestr zimowy 2024/2025:

 • 5-6 października 2024
 • 19-20 października 2024
 • 2-3 listopada 2024
 • 16-17 listopada 2024
 • 30 listopada-1 grudnia 2024
 • 14-15 grudnia 2024
 • 11-12 stycznia 2025

Semestr letni 2024/2025:

 • 15-16 lutego 2025
 • 1-2 marca 2025
 • 15-16 marca 2025
 • 29-30 marca 2025
 • 12-13 kwietnia 2025
 • 10-11 maja 2025
 • 24-25 maja 2025

 Asystenci roku

Każdy student, w zależności od trybu i semestru studiów, ma przypisanego asystenta zajmującego się jego rokiem, czyli osobę prowadzącą jego sprawy studenckie w dziekanacie.  

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne w trybie popołudniowym

Katarzyna Selwon

Obraz
Katarzyna Selwon Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2023/2024.

Dodatkowo zajmuje się sprawami studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 (po VI semestrze).

tel.: 22 564 98 75
e-mail: katarzyna.selwon@sgh.waw.pl


Katarzyna Bielawska

Obraz
Katarzyna Bielawska-Czyżkowska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2023/2024.

Dodatkowo zajmuje się sprawami studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 (po VI semestrze).

tel.: 22 564 99 23
e-mail: kbiela@sgh.waw.pl 


Joanna Afrykańska

Obraz
Joanna Afrykańska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów II roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023.

tel.: 22 564 94 41
e-mail: joanna.afrykanska@sgh.waw.pl


Iwona Branicka

Obraz
Iwona Branicka Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów II roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023).

tel.: 22 564 98 78
e-mail: iwona.branicka@sgh.waw.pl


Maciej Sieklucki

Obraz
Maciej Sieklucki Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022).

tel.: 22 564 94 43
e-mail: maciej.sieklucki@sgh.waw.pl


Dorota Arasimowicz

Obraz
Dorota Arasimowicz Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022.

tel.: 22 564 98 76
e-mail: dorota.arasimowicz@sgh.waw.pl

Studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym

Katarzyna Modzelewska

Obraz
Katarzyna Modzelewska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym (semestr III - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023 oraz semestr I -  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2023/2024).

tel.: 22 564 98 73
e-mail: katarzyna.modzelewska@sgh.waw.pl


Agnieszka Dębska

Obraz
Agnieszka Dębska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym (semestr V - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 oraz semestr VI - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021).

tel.: 22 564 94 40
e-mail: agnieszka.debska@sgh.waw.pl

Studia  w języku angielskim, cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności

Magdalena Wilczyńska

Obraz
Magdalena Wilczyńska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów studiów licencjackich w języku angielskim na kierunkach: Global Business, Finance i Governance, International Economics, Management oraz Quantitative Methods in Econmics and Information Systems.
Dodatkowo zajmuje się sprawami wszystkich uczących się w Studium Licencjackim studentów obcokrajowców studiujących na studiach w języku polskim na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, podwójnym dyplomem.

tel.: 22 564 98 80
e-mail: magdalena.wilczynska@sgh.waw.pl

Studia stacjonarne w języku polskim - stypendyści NAWA

 

Obraz
Iwona Górska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów obcokrajowców stypendystów NAWA, studiujących na studiach licencjackich w języku polskim.

tel.: 22 564 98 55
e-mail: iwona.gorska@sgh.waw.pl

Wymiana międzynarodowa

Katarzyna Smolińska

Obraz
Katarzyna Smolińska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających na wymianę (m.in. program ERASMUS+, umowy bilateralne, Forum Polsko-Niemieckie, ACCA, Transekonomik).

tel.: 22 564 98 56
e-mail: katarzyna.smolinska@sgh.waw.pl

Organizacja obron prac licencjackich 

Alina Kurzep

Obraz
Alina Kurzep Dziekanat Studium licencjackiego

Zajmuje się organizacją obron prac licencjackich.

tel.: 22 564 99 20
e-mail: alina.kurzep@sgh.waw.pl

Dyżury dziekanów

 

Dyżury dziekanów są prowadzone stacjonarnie.

Na dyżury obowiązują zapisy (do godz. 10.00 roboczego dnia poprzedzającego dyżur) poprzez adres mailowy: dsl@sgh.waw.pl (w treści maila proszę krótko opisać sprawę oraz podać nazwisko asystenta toku) - w przypadku studentów SGH e-mail musi być przesłany z poczty w domenie SGH.

Po zgłoszeniu, otrzymają Państwo maila zwrotnego z datą i godziną konsultacji - będziemy starali się spełnić Państwa oczekiwania dotyczące wybranego dnia, jednak w obecnej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze będzie to możliwe (choć przypadki, kiedy musimy zaproponować Państwu inny od preferowanego termin są bardzo rzadkie).

Dyżur dziekanów dla studentów studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym odbywa się w terminach zjazdów w soboty w pokoju 7, w godzinach: 10:00-11:00.

Obowiązują zapisy.

Dziekani Studium Licencjackiego

prof. dr hab. Bartosz Witkowski – Dziekan Studium Licencjackiego

Obraz
prof. dr hab. Bartosz Witkowski Dziekan Studium Licencjackiego

Jest dyrektorem Instytutu Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych.

e-mail: bartosz.witkowski@sgh.waw.pl

Dyżur dla studentów: poniedziałki godz.: 15:00-16:00


dr Izabela Buchowicz – Prodziekan Studium Licencjackiego

Obraz
dr Izabela Buchowicz Prodziekan Studium Licencjackiego

Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.

e-mail: izabela.buchowicz@sgh.waw.pl

Dyżur dla studentów: piątki godz.: 10:00-11:00


dr Joanna Korpus – Prodziekan Studium Licencjackiego

Obraz
dr Joanna Korpus Prodziekan Studium Licencjackiego

Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w ​Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.​

e-mail: joanna.korpus@sgh.waw.pl

Dyżur dla studentów: wtorki godz.: 12:00-13:00


dr Olga Mikołajczyk – Prodziekan Studium Licencjackiego

Obraz
dr Olga Mikołajczyk Prodziekan Studium Licencjackiego

Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów.

e-mail: olga.mikolajczyk@sgh.waw.pl

Dyżur dla studentów: środy godz.: 12:00-13:00


dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka – Prodziekan Studium Licencjackiego

Obraz
dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka Prodziekan Studium Licencjackiego

Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej.

e-mail: malgorzata.znoykowicz-wierzbicka@sgh.waw.pl

Dyżur dla studentów: czwartki godz.: 10:00-11:00


Biuro dziekanatu

Anna Rek – kierownik dziekanatu

Obraz
Anna Rek kierownik Dziekanatu Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami pracowników naukowo-dydaktycznych

tel.: 22 564 98 55
e-mail: anna.rek@sgh.waw.pl


Katarzyna Wójcicka – zastępca kierownika

Obraz
Katarzyna Wójcicka zastępca kierownika Dziekanatu Studium Licencjackiego

Zajmuje się sprawami pracowników naukowo-dydaktycznych

tel.: 22 564 98 55
e-mail: katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl


Iwona Górska

Obraz
Iwona Górska Dziekanat Studium Licencjackiego

Zajmuje się obsługą sekretariatu i biura podawczego

tel.: 22 564 98 55
e-mail: iwona.gorska@sgh.waw.pl


Marcin Łazicki

Zajmuje się obsługą sekretariatu i biura podawczego

tel.: 22 564 98 55
e-mail: marcin.lazicki@sgh.waw.pl


Dziekanat Studium Licencjackiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55
e-mail: dsl@sgh.waw.pl