Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Rektor SGH przyznaje nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespołowe: I,II i III stopnia za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. Nagrody Rektora są przyznawane i wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody Rektora SGH dla nauczycieli akademickich przyznawane są corocznie za:

  • osiągnięcia naukowe,
  • osiągnięcia dydaktyczne,
  • osiągnięcia organizacyjne,  
  • uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
  • całokształt osiągnięć i nagrody specjalne. 

Nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne mają charakter indywidualny bądź zespołowy


Akty prawne dotyczące grantu/badania/stypendium – np. zarządzenie, regulamin, wniosek

Obowiązujący akt prawny


Procedura, informacje organizacyjne związane z uzyskaniem finansowanie (w jakim terminie, w jakiej formie i do jakiej jednostki należy złożyć dokumenty.

Wnioski o Nagrody Rektora należy składać do Działu Nauki w terminie corocznie wskazanym przez Rektora.

Wnioski należy składać:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem EZD, wcześniej zaakceptowane przez dziekana kolegium lub dyrektora w przypadku innych jednostek naukowych uczelni (CNJO; CWFiS; ORSE, COE),
  • w formie papierowej (wraz z edytowalną wersją elektroniczną załączoną w EZD) wcześniej zaakceptowane przez dziekana kolegium lub dyrektora w przypadku innych jednostek naukowych uczelni (CNJO; CWFiS; ORSE, COE).

Aktualne wzory wniosków do Nagród Rektora SGH


Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
        +48 22 564 9214
        +48 22 564 9218
        +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl