Zakład Modelowania Ekonomicznego​

SKŁAD OSOBOWY

Kierownik Zakładu - dr hab. Agata Sielska
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
prof. uczelni dr hab. Krzysztof Marczewski
dr Lidia Dzierżek
dr Karolina Konopczak
dr Jakub Olipra
dr Anna Piętka
dr Miłosz Rojek
dr Bartosz Sternal
 

.