Zakład Ekonomii Monetarnej

SKŁAD OSOBOWY

Kierownik Zakładu - prof. uczelni dr hab. Ireneusz Dąbrowski
prof. uczelni dr hab. Aneta Kosztowniak
dr Jarosław Janecki
dr Mateusz Mokrogulski
 

.