Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry Ekonomii Stosowanej

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
prof. dr hab. Wojciech Pacho

Mikroekonomia I (wykład)
Makroekonomia I (wykład)
Makroekonomia II (wykład)
Seminarium doktorskie
Ekonomia (wykład)

prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

Ekonomia menedżerska (wykład)
Managerial economics (wykład)
Ekonomia sektora publicznego (wykład)
Public sector economics (wykład)
Ekonomia zdrowia (wykład)
Health Economics (wykład)
Finansowa ocena technologii medycznych (wykład)
Mikroekonomia I (wykład)
Microeconomics I (wykład)
Mikroekonomia II (wykład)
Microeconomics II (wykład)
Wstęp do teorii gier (wykład) 

dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH

Corporate Finance (wykład)
Ekonomia menedżerska (wykład)
Mikroekonomia (zaawansowana) (wykład)
Managerial Economics (wykład i ćwiczenia)
Mikroekonomia II (wykład i ćwiczenia)

dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. SGH

Bankowość (wykład i ćwiczenia) 
Banking (wykład i ćwiczenia) 
Ekonomia menedżerska (wykład) 
Managerial Economics (wykład i ćwiczenia) 
Ekonomia sektora publicznego (wykład) 
Public Sector Economics (wykład) 
Finanse publiczne (wykład i ćwiczenia) 
Public Finance (wykład i ćwiczenia) 
Mikroekonomia II (wykład i ćwiczenia) 
Polityka gospodarcza i społeczna (wykład) 
Economic and Social Policy (wykład) 
Zaawansowana polityka gospodarcza (wykład) 

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. SGH

Ekonomia sektora publicznego (wykład)
International Finance (wykład)
Portfel inwestycyjny (wykład)
Teoria i polityka kursów walutowych (wykład)

dr Lidia Dzierżek 

Ekonomia kultury (wykład)
Ekonomia menedżerska (wykład)
Ekonomia trzeciego sektora (konwersatorium)
Ekonomia sektora publicznego (wykład)
Makroekonomia I (wykład i ćwiczenia)
Mikroekonomia I (wykład i ćwiczenia)
Mikroekonomia II (wykład i ćwiczenia)
Zdrowie publiczne (konwersatorium)​

dr Jarosław Janecki

New accordion content

dr Karolina Konopczak

Ekonometria (wykład i ćwiczenia)
Ekonometria I (wykład i ćwiczenia)
Ekonometria stosowana (wykład i ćwiczenia)
Podstaw programowania w R (ćwiczenia)

dr Mateusz Mokrogulski

Mikroekonomia II (wykład)
Makroekonomia II (ćwiczenia)
Ekonomia menedżerska (wykład)
Microeconomics I (wykład i ćwiczenia)

dr Jakub Olipra

Analiza koniunktury i rynków zagranicznych (wykład i ćwiczenia)
Ekonomia rozwoju (wykład)
Mikroekonomia I (ćwiczenia)
Makroekonomia I (wykład i ćwiczenia)
Makroekonomia II (wykład i ćwiczenia)
Makroekonomia zaawansowana (wykład i ćwiczenia)

dr Anna Piętka

Makroekonomia I (ćwiczenia)
Makroekonomia II (ćwiczenia)
Mikroekonomia I (ćwiczenia)
Mikroekonomia II (ćwiczenia)
Microeconomics I (ćwiczenia)
Microeconomics II (ćwiczenia)

dr Miłosz Rojek

Ekonomia dobrobytu (wykład i ćwiczenia)
Ekonomia menedżerska (wykład)
Mikroekonomia I (wykład i ćwiczenia)
Microeconomics I (wykład i ćwiczenia)
Mikroekonomia II (wykład i ćwiczenia)
Microeconomics II (wykład i ćwiczenia)
Mikroekonomia (zaawansowana) (wykład i ćwiczenia)

dr Agata Sielska

Analiza efektywności w ekonomii zdrowia (wykład i laboratorium)
Ekonomia miast (wykład i laboratorium)
Makroekonomia I (ćwiczenia)
Metody szeregowania wielokryterialnego w R (laboratorium)
Mikroekonomia I (ćwiczenia)
Microeconomics I (wykład i ćwiczenia) 
Mikroekonomia II (wykład i ćwiczenia)
Microeconomics II (wykład)

dr Bartosz Sternal

Ekonomia Ewolucyjna (wykład)
Evolutionary Economics (wykład)
Kliometria (wykład)
Makroekonomia I (ćwiczenia)
Macroeconomics I (ćwiczenia)
Makroekonomia II (ćwiczenia)
Macroeconomics II (ćwiczenia)
Makroekonomia zaawansowana (wykład i ćwiczenia)
Advanced Macroeconomics (wykład i ćwiczenia)
Metodologia Ekonomii (wykład)
Methodology of Economics (wykład)
Microeconomics II (ćwiczenia)
Mikroekonomia zaawansowana (wykład i ćwiczenia)
Advanced Microeconomics (wykład i ćwiczenia)
Teoria Wzrostu (wykład)
Growth Theory (wykład)
Wstęp do Teorii Wzrostu (wykład)

Wszyscy pracownicy prowadzą również seminaria licencjackie i magisterskie.

.