Skład osobowy Katedry Ekonomii Stosowanej

Kierownik Katedry – ​prof. dr hab. Wojciech Pacho

​prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. uczelni

dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. uczelni

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. uczelni

dr hab. Agata Sielska

dr Lidia Dzierżek

dr Jarosław Janecki

dr Karolina Konopczak

dr Mateusz Mokrogulski

dr Jakub Olipra

dr Anna Piętka

dr Miłosz Rojek

dr Bartosz Sternal

.