Materiały do pobrania Katedra Ekonomii Stosowanej

Pomoce dydaktyczne dla studentów

Tutaj po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze roku akademickiego będą pojawiać się materiały dydaktyczne przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Stosowanej dla studentów.

.