Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza

​Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Zbigniew Polański

Profesor: Jan Komorowski
Profesor uczelni: Prof. SGH dr hab. Marek Chrzanowski​

Adiunkci:

  • ​​​​​​dr Marcin Będzieszak
  • dr Wiktor Bołkunow​
  • dr Tomasz Chmielewski
  • dr Małgorzata Korczyk
  • dr Łukasz Marecki
  • dr Ludmiła Słobodzian
  • dr Mikołaj Szadkowski

 

Działalność naukowo-badawcza

 

Tematyka badań naukowych pracowników Katedry
Osoba Dyscyplina naukowa  Tematyka badań
Jan Komorowski Ekonomia i finanse Finanse przedsiębiorstwa, rynki finansowe, finanse behawioralne, finanse publiczne
Zbigniew Polański Ekonomia i finanse Systemy finansowe, bankowość centralna, polityka pieniężna, teoria pieniądza
Marek Chrzanowski Ekonomia i finanse Finanse publiczne, bankowość centralna, polityka pieniężna, innowacje finansowe i fintech
Marcin Będzieszak Ekonomia i finanse Finanse publiczne, finanse samorządowe
Wiktor Bołkunow Ekonomia i finanse Międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka gospodarcza i społeczna, finanse przedsiębiorstwa
Tomasz Chmielewski Ekonomia i finanse Polityka makroostrożnościowa, polityka pieniężna, ryzyko na rynkach i w instytucjach finansowych
Małgorzata Korczyk Ekonomia i finanse Historia myśli ekonomicznej, ekonomia polityczna
Łukasz Marecki Ekonomia i finanse Finanse i rachunkowość menedżerska, rachunkowość zarządcza
Ludmiła Słobodzian Ekonomia i finanse Polityka gospodarcza i społeczna, instytucje gospodarcze, gospodarka rosyjska
Mikołaj Szadkowski Ekonomia i finanse Bankowość centralna, polityka pieniężna, rachunkowość banków centralnych

 

Działalność dydaktyczna
Zajęcia na studiach licencjackich (j. polski)
Przedmiot Osoby prowadzące
Finanse przedsiębiorstwa Ł. Marecki
Finanse publiczne M. Będzieszak i M. Chrzanowski
Polityka gospodarcza i społeczna M. Będzieszak, W. Bołkunow, M. Chrzanowski i L. Słobodzian
Rynki finansowe T. Chmielewski
Wstęp do informatyki gospodarczej M. Szadkowski

 

Zajęcia na studiach licencjackich (j. angielski)
Przedmiot Osoby prowadzące
Budgeting, monitoring and controlling in project management M. Będzieszak i J. Komorowski
Investment projects evaluation M. Będzieszak i J. Komorowski
Public finance M. Będzieszak

 

Zajęcia na studiach magisterskich (j. polski)
Przedmiot Osoby prowadzące
Budżet samorządowy M. Będzieszak
Ekonomia instytucjonalna M. Chrzanowski
Ekonomia rozwoju W. Bołkunow i L. Słobodzian 
Ekonomia sektora publicznego M. Będzieszak
Finanse i rachunkowość menedżerska Ł. Marecki
Historia myśli ekonomicznej M. Będzieszak i M. Korczyk 
Państwo a biznes M. Będzieszak i W. Bołkunow
Pieniądz i polityka pieniężna Z. Polański i M. Szadkowski
Polityka gospodarcza W. Bołkunow i L. Słobodzian
Polityka pieniężna Z. Polański i M. Szadkowski
Rachunkowość zarządcza Ł. Marecki
Transformacja systemowa Rosji L. Słobodzian
Zaawansowana polityka gospodarcza L. Słobodzian
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa J. Komorowski

 

Zajęcia na studiach magisterskich (j. angielski)
Przedmiot Osoby prowadzące
Corporate finance and management T. Chmielewski
Derivatives market T. Chmielewski
Financial risk management T. Chmielewski
International finance management M. Będzieszak, J. Komorowski i M. Szadkowski
Investment portfolio T. Chmielewski
Monetary policy T. Chmielewski, Z. Polański i M. Szadkowski


 

.