Czasopisma naukowe

​Organization and Management Organizacja i Kierowanie

Bazy danych:
BazEkon, CEEOL, Google Scholar, ICI Journals Master List, Polindex
Punktacja:
40
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Journal of Management and Financial Sciences

Bazy danych:
BazEkon, CEJSH, Index Copernicus
Punktacja:
40
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów​

Bazy danych:
BazEkon, CEJSH, Index Copernicus
Punktacja:
40
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
miesięcznik​

​Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
0
Częstotliwość wydawania:
rocznik

Polityka Gospodarcza

Bazy danych:
Punktacja:
0
Częstotliwość wydawania:

Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
0
Dyscyplina naukowa:
nauki o polityce i administracji
Częstotliwość wydawania:
półrocznik