Teaching offer for bachelor's and master's studies

The employees of the Department provide a wide teaching offer at bachelor's and master's studies in the field of economic integration, including within the EU, the functioning of the single European market, socio-economic policies of the EU, economic and legal dimension of Poland's membership in the EU; economic and political relations of the EU in the global economy, multilateral trading system. They also conduct classes in international law, international economic law, and multilateral institutional cooperation. The employees of the Department also offer lectures on the functioning of multinational companies in the global economy.

Bachelor’s Studies

 • 110450-0233 – Integracja europejska (Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 110451-0233 – European Integration (Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 110540-0410 – Podstawy prawa (Professor Artur Nowak-Far)
 • 110540-2849 – Podstawy prawa (Tomasz Grzybowski, Ph.D.)
 • 110541-0410 – Basics of Law (Professor Artur Nowak-Far)
 • 121158-0006 – European Union Internal Market (e-learning) (Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.)
 • 121159-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning) (Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.)
 • 130141-1237 – World Economy (Michał Schwabe, Ph.D.)
 • 130431-0233 – European Union’s Common Policies (Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 130461-1237 – Digital transformation of world economy (Michał Schwabe, Ph.D.)
 • 130570-0006 – Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt) (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 130571-0006 – Corporate and Governmental Lobbying in the European Union (project) (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 130660-2849 – Prawo podatkowe (Tomasz Grzybowski, Ph.D.)
 • 131418-0006 – Poland in the European Union (e-learning) (Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.)
 • 131419-0006 – Polska w Unii Europejskiej (e-learning) (Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.)
 • 131740-0233 – Polityka finansowa UE (Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 131741-0233 – Financial policy of the EU (Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 132761-1237 – Foreign (Market) Expansion Project (Michał Schwabe, Ph.D.)

Master’s Studies

 • 210110-2849 – Prawo gospodarcze (Tomasz Grzybowski, Ph.D.)
 • 210111-0410 – Business Law (Professor Artur Nowak-Far)
 • 220355-0006 – UE jako podmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych (blended-learning) (Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.)
 • 220365-0006 – Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku wewnętrznego (blended learning) (Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.)
 • 222460-2849 – Prawo finansowe i podatkowe (Tomasz Grzybowski, Ph.D.)
 • 222461-0410 – Financial and Tax Law (Professor Artur Nowak-Far)
 • 222770-0410 – Ekonomiczna analiza prawa konstytucjonalnego (Professor Artur Nowak-Far)
 • 222771-0410 – Economic Analysis of Constitutional Law (Professor Artur Nowak-Far)
 • 231100-2849 – Środki ochrony prawnej przedsiębiorcy (Tomasz Grzybowski, Ph.D.)
 • 231461-1237 – International labor migration (Michał Schwabe, Ph.D.)
 • 231460-1237 – Międzynarodowe przepływy pracowników (Michał Schwabe, Ph.D.)
 • 231520-5860 – Europejska transformacja klimatyczna (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 231521-5860 – European climate transition (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • ​231600-1237 – Instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej gospodarki światowej (Michał Schwabe, Ph.D.)
 • 231601-1237 – Institutional approach to digital tranformation of world economy (Michał Schwabe, Ph.D.)
 • 231660-5860 – Polska wobec europejskiej transformacji klimatycznej (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 231661-5860 – Poland and the European climate transition (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 232191-0006 – European Union Internal Market (IB) (Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.)
 • 234031-0410 – European Union Economic Law (Professor Artur Nowak-Far)
 • 235178-5860 – Regional Integration (Trading) Agreements (e-learning) (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 235179-5860 – Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (e-learning) (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 236069-0233 – Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) (Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 236500-5860 – Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
 • 236501-5860 – Economic Integration of post-Soviet states (Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.)
.