Zakład Zarządzania Informatyką

W chwili obecnej działy IT są coraz częściej bardzo rozbudowanymi strukturami, świadczącymi usługi informatyczne i dostarczającymi złożone produkty programowe na rzecz innych części organizacji oraz jej klientów. W związku z tym niezbędne jest wypracowanie metodycznych podstaw zarządzania informatyką, jako części organizacji. Ten obszar badawczy informatyki gospodarczej jest rozwijany w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką.
Skład osobowy

dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH - kierownik Zakładu

dr Piotr Filipkowski - ​Wicedyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej​

dr Przemysław Polak

dr Jędrzej Wieczorkowski

mgr Marek Derda

mgr Andrzej Żurawski

Badania naukowe

Zakład prowadzi badania naukowe w zakresie:

 • Formułowania i realizacji strategii IT
 • Architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture)
 • Zarządzania usługami IT (IT Service Management)
 • Nadzoru IT (IT Governance)
 • Zarządzania finansami IT / Controlling IT
 • Zarządzania portfelem projektów i programów IT
 • Metodyk zwinnych prowadzenia projektów IT (Agile)
 • Zarządzania ryzykiem/bezpieczeństwem/ciągłością działania
 • Zarządzania outsourcingiem IT
 • Zarządzania transformacją działów IT
 • Zarządzania integracją IT
 • Modelowana procesów biznesowych
Oferta dydaktyczna

Pracownicy ZZI prowadzą następujące przedmioty na studiach pierwszego i drugiego stopnia: 

dr hab. Andrzej Sobczak, prof SGH

120251 Business Informatics I
120250 Informatyka gospodarcza I
233880 Strategie informatyzacji gospodarki
235350 Zarządzanie strategiczne IT

dr Piotr Filipkowski

110531 Introduction to Business Information Systems
220550 Cyberbezpieczeństwo
220551 Cybersecurity
223271 Digital Technologies in Business Relations
222230 Informacyjne systemy zarządzania
235290 Mobilne biuro cyfrowe
235291 Mobile Digital Office
223270 Technologie cyfrowe w relacjach gospodarczych

dr Przemysław Polak

110531 Introduction to Business Information Systems
131990 Podstawy analizy systemów
131991 Fundamentals of system analysis
222231 Management Information Systems
231220 Rozwój aplikacji biznesowych
231221 Development of Business Applications
234190 Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania

dr Jędrzej Wieczorkowski

136120 Arkusz kalkulacyjny Excel w finansach i zarządzaniu
233050 Zarządzanie projektami informatycznymi I

mgr Marek Derda

110530 Wstęp do informatyki gospodarczej
220540 Podstawy programowania w języku Python

mgr Andrzej Żurawski

121421 Analysis and Design of Information Systems II
121420 Projektowanie systemów informatycznych II
130990 Systemy baz danych I
132211 IT in Business Strategy

 

Studia podyplomowe prowadzone przez pracowników ZZI:

 

.