Zakład Technologii Informatycznych

Zakład Technologii Informatycznych zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi metod, narzędzi i działań związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem, analizą, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji i danych, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania procesów zachodzących w organizacjach gospodarczych i ich otoczeniu.
Skład osobowy

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH​ - kierownik Zakładu

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH - ​Dyrektor Instytutu Informatyki​ i Gospodarki Cyfrowej

dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH

dr hab. inż. Ryszard Szupiluk, prof. SGH​

dr Zbigniew Gontar

dr Jarosław Olejniczak

dr Norbert Paska

dr inż. Rafał Raczko

dr Mariusz Rafało

dr Anna Rokicka-Broniatowska

dr Paweł Rubach​

dr Danuta Wódz
 

mgr Szymon Dziubak

mgr Dariusz Nojszewski

mgr Andrzej Schab

mgr Witold Świerzy

Badania naukowe

W szczególności ZTI zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • Metody i narzędzia tworzenia oprogramowania
 • Języki programowania
 • Systemy operacyjne
 • Problematyka sieci komputerowych
 • Pakiety oprogramowania
 • Grafika komputerowa
 • Systemy multimedialne
 • Bazy danych
 • Hurtownie danych
 • Sztuczna inteligencja
 • Business Intelligence
 • Data Mining
 • Big Data
Oferta dydaktyczna

Pracownicy ZTI prowadzą następujące przedmioty na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH

230860 Zarządzanie projektami informatycznymi II

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH

120520
Projektowanie systemów informatycznych I
120521 Analysis and Design of Information Systems I
121420 Projektowanie systemów informatycznych II
121421 Analysis and Design of Information Systems II
222260 Inżynieria oprogramowania
222261 Software Engineering

dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH

220550 Cyberbezpieczeństwo
233071 Business Intelligence

dr hab. inż. Ryszard Szupiluk, prof. SGH

223090
 Big Data
223120 Data mining (w języku polskim)

dr Zbigniew Gontar

110531 Introduction to Business Information Systems
222230 Informacyjne systemy zarządzania
223090 Big Data
237990 Podstawy programowania w języku Java

dr Jarosław Olejniczak

223090 Big Data
223100 Prezentacja i wizualizacja danych​
223101 Querrying, Data Presentation, Data Visualisation and Reporting
234341 Big Data Analytics (CEMS)
220620 Sztuczna inteligencja
220629 Sztuczna inteligencja (e-learning)

dr Norbert Paska

130990 Systemy baz danych I
130991 Database Systems I
223060 Budowa i eksploatacja baz danych
223061 Databases Build and Exploitation
236480 Budowa oprogramowania dla bazy danych. Język PL/SQL
236481 Database Application Building. PL/SQL language

dr Rafał Raczko

110530  Wstęp do informatyki gospodarczej
130840 Sieci komputerowe
237010 Projektowanie aplikacji wspomagających procesy biznesowe - Excel Visual Basic
237810 Podstawy programowania w C++
237811 Basic C++ programming

dr Mariusz Rafało

223090 Big Data
223100 Prezentacja i wizualizacja danych​

dr Anna Rokicka-Broniatowska

110530  Wstęp do informatyki gospodarczej
131000 Systemy Operacyjne
230770 Multimedialne Technologie Informacyjne​
237140 Systemy Bezpieczeństwa Informacji w Biznesie
236870 Modelowanie Procesów Biznesowych​
230860 Zarządzanie projektami informatycznymi II

dr Paweł Rubach

130710 Programowanie komputerów
130711 Computer Programming
131001 Operating Systems
223091 Big Data
220540 Podstawy programowania w języku Python
220541 Python Programming
229070 Podstawy programowania w metodach ilościowych  

dr Danuta Wódz

130990 Systemy baz danych I
130991 Database Systems I
231450 Systemy baz danych II
231451 Database Systems II
223060 Budowa i eksploatacja baz danych
223061 Databases Build and Exploitation
236480 Budowa oprogramowania dla bazy danych. Język PL/SQL
236481 Database Application Building. PL/SQL language

mgr Szymon Dziubak

110530  Wstęp do informatyki gospodarczej
130990 Systemy baz danych I
223060 Budowa i eksploatacja baz danych
220540 Podstawy programowania w języku Python

mgr Dariusz Nojszewski

110530  Wstęp do informatyki gospodarczej
130710 Programowanie komputerów
130711 Computer Programming
130841 Computer Networks
220540 Podstawy programowania w języku Python
237810 Podstawy programowania w C++

mgr Andrzej Schab

110530  Wstęp do informatyki gospodarczej
220540 Podstawy programowania w języku Python

mgr Witold Świerzy

130990 Systemy baz danych I
130991 Database Systems I
223060 Budowa i eksploatacja baz danych
223061 Databases Build and Exploitation
236480 Budowa oprogramowania dla bazy danych. Język PL/SQL
236481 Database Application Building. PL/SQL language

 

Studia podyplomowe prowadzone przez pracowników ZTI:

 

.