Zakład Modelowania Rynków Finansowych

O ZAKŁADZIE

Zakład Modelowania Rynków Finansowych to dawny Zakład Teorii Ekonometrii. Jest częścią Instytutu Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

TEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie w dominującym stopniu dotyczą modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod ekonometrycznych. W szczególności dotyczą one:

 • prognozowania zjawisk zachodzących na rynkach finansowych
 • modelowania rynku surowców
 • pomiaru ryzyka rynkowego i kredytowego
 • modelowania i prognozowania makroekonomicznego
 • rozwoju metod ekonometrycznych

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Michal Rubaszek, Karol Szafranek, 2023. Have European natural gas prices decoupled from crude oil prices? Evidence from TVP-VAR analysisStudies in Nonlinear Dynamics & Econometrics Available online (link), also Warsaw School of Economics WP 2022/078 (link).

Marek Kwas, Joscha Beckmann, Michal Rubaszek, 2023 Are consensus FX forecasts valuable for investors? International Journal of Forecasting Available online (link)

Michele Ca» Zorzi, Michał Rubaszek, 2023. How many fundamentals should we include in the behavioral equilibrium exchange rate model? Economic Modelling 118, Article 106071 (link)

Monika Papież, Michał Rubaszek, Karol Szafranek, Sławomir Śmiech, 2022. Are European Natural Gas Markets Connected? A Time-Varying Spillovers AnalysisResources Policy 79, Article 103029 (link).

Adam Cap, Michele Ca’Zorzi, Andrej Mijakovic and Michal Rubaszek, 2022. The reliability of equilibrium exchange rate models: A forecasting perspectiveInternational Journal of Central Banking, 74: 229-280 (link). Replication files (MatlabCodes). ECONBROWSER blog summary (link). ECB Economic Bulletin 2021/7 version: (link)

Marek Dąbrowski, Monika Papież, Michał Rubaszek, Sławomir Śmiech, 2022. The role of economic development for the effect of oil market shocks on oil-exporting countries. Evidence from the interacted panel VAR modelEnergy Economics 110, Article 106017 (link).

Fotios Petropoulos at al. (including Michał Rubaszek), 2022. Forecasting: theory and practice, International Journal of Forecasting 38: 705-871. (link). See also the up-to-date version at (forecasting-encyclopedia.com)

Marek Kwas, Alessia Paccagnnini, Michal Rubaszek, 2022. Common factors and the dynamics of cereal prices. A forecasting perspectiveJournal of Commodity Markets 28, Article 100240 (link). CAMA WP version (link).

Rachatar Nilavongse, Michal Rubaszek, Karsten Staehr, Gazi Uddin, 2021. Foreign and Domestic Uncertainty Shocks in Four Open Economies. Open Economies Review 32: 933-954 (link).

Michal Rubaszek, Karol Szafranek, Gazi Uddin, 2021. The dynamics and elasticities on the U.S. natural gas market. A Bayesian Structural VAR analysis Energy Economics 103, Article 105526 (link), replication files (MatlabCodes).

Marek Kwas, Alessia Paccagnini, Michał Rubaszek, 2021. Common factors and the dynamics of industrial metal prices. A forecasting perspectiveResources Policy 74, Article 102319 (link).

Michał Rubaszek, Justyna Rubaszek 2021. Housing Tenure Preferences among Students from Two Polish Universities Real Estate Managment and Valuation , 29(2): 71-83 (link).

Marek Kwas, Michał Rubaszek, 2021. Forecasting commodity prices: Looking for a benchmark Forecasting, 3: 447-459 (link).

Michał Rubaszek, 2021. Forecasting crude oil prices with DSGE models International Journal of Forecasting, 37: 531-546 (link), replication files (MatlabCodes).

Marcin Kolasa, Michal Rubaszek, Malgorzata Walerych, 2021. Do flexible working hours amplify or stabilize unemployment fluctuations?European Economic Review 131, Article 103605 (link).

Sławomir Śmiech, Monika Papież, Michał Rubaszek, Małgorzata Snarska, 2021. The role of oil price uncertainty shocks on oil-exporting countries.Energy Economics 93, Article 105028 (link).

Michał Rubaszek, Tomasz Kostyra, 2020. Forecasting the Yield Curve for Poland Econometric Research in Finance 5(2): 103-117 (link)

Michał Rubaszek, Zuzanna Karolak, Marek Kwas, Gazi Salah Uddin, 2020. The role of the threshold effect for the dynamics of futures and spot prices of energy commodities,  Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 24(5), Article 2019-0068 (link).

Michal Rubaszek, Margarita Rubio, 2020. Does rental housing market stabilize the economy? A micro and macro perspective Empirical Economics 59(1): 233-257 (link), also University of Nottingham CFCM Discussion Papers version (link)

Michał Rubaszek, Gazi Salah Uddin, 2020. The role of underground storage in the dynamics of the US natural gas market: A threshold model analysisEnergy Economics 87, Article 104713 (link)

Michele Ca» Zorzi, Michał Rubaszek, 2020. Exchange rate forecasting on a napkinJournal of International Money and Finance 104, Article 102168 (link) and ECONBROWSER blog version (link)

Michal Rubaszek, Zuzanna Karolak, Marek Kwas, 2020. Mean-reversion, non-linearities and the dynamics of industrial metal prices. A forecasting perspectiveResources Policy 65, Article 101538 (link)

Rachatar Nilavongse, Michal Rubaszek, Gazi Salah Uddin, 2020. Economic policy uncertainty shocks, economic activity, and exchange rate adjustmentsEconomics Letters 186, Article 108765 (link)

OFERTA DYDAKTYCZNA

Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje przedmioty prowadzone na studiach licencjackich, magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej. W szczególności, pracownicy Zakładu prowadzą następujące przedmioty:

 • Ekonometria / Ekonometria I
 • Zaawansowana Ekonometria (SzD)
 • Ekonometria Finansowa II
 • Deterministyczne Modele Badań Operacyjnych
 • Ekonometria Finansowa II
 • Matematyka Instrumentów Pochodnych
 • Modelowanie Ryzyka Finansowego z R
 • Matematyka
 • Algebra
 • Analiza Matematyczna
 • Rachunek Prawdopodobieństwa 

SEMINARIA DYPLOMOWE

Studentów zainteresownych współpracą zapraszamy do pisania prac licencjackich i  magisterskich. W szczególności zachęcamy studentów kierunków MIESI, FiR, Ekonomia oraz Big Data do pisania prac o tematyce związanej z funkcjonowaniem rynków finansowych. 

GRANTY NCN

W Zakładzie realizujemy następujące projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

OPUS 24: Makroekonomiczne skutki ekspansji fiskalnych
Zespół: A. Sznajderska (PI), K. Szafranek 
Okres: 2023 - 2026
Wartość: 351 970PLN

SONATA 17: Powiązania rynków finansowych w okresie wysokiej niepewności
Zespół: K. Szafranek (PI), M. Rubaszek 
Okres: 2022 - 2025
Wartość: 240 828PLN

OPUS 20. Natural gas market dynamics in the context of energy transition
Zespół: M. Rubaszek (PI), M. Papież, S. Śmiech, K. Szafranek
Okres: 2021 - 2024
Wartość: 328 760PLN

OPUS 17. Predictive content of equilibrium exchange rate models
Zespół: M. Rubaszek (PI), M. Kwas, P. Dybka
Okres: 2020 - 2023
Wartość: 299 900PLN

OPUS 13. Forecasting commodity prices
Zespół: M. Rubaszek (PI), M. Kwas, A. Paccagnini, Z. Karolak
Okres: 2018 - 2020
Wartość: 349 200PLN

PRELUDIUM 14. Wpływ synchronizacji cykli na współzmienność inflacji 
Zespół: K. Szafranek (PI)
Okres: 2018 - 2021
Wartość: 298 800PLN

PRELUDIUM 13. Jakie czynniki decydują o konkurencyjności eksportu? 
Zespół: P. Dybka (PI)
Okres: 2018 - 2022
Wartość: 71 960PLN

OPUS 8. Housing rental market underdevelopment in Poland
Zespół: M. Rubaszek (PI), M. Rubio, A. Czerniak
Okres: 2015 - 2018
Wartość: 88 400PLN

SONATA BIS: Forecasting with DSGE models
Zespół: M. Kolasa (PI), M. Rubaszek, G. Koloch
Okres: 2013 - 2016
Wartość: 347 250PLN

.

SKŁAD OSOBOWY

Obraz