Zakład Gospodarki Cyfrowej

Planujemy współpracę ze społecznościami sieciowymi w ocenie wpływu gospodarki cyfrowej na przemiany cywilizacyjne oraz propagowanie w naszej działalności charakterystycznych dla gospodarki cyfrowej praktyk jak otwartość, współpraca, udział konsumentów w projektowaniu i ulepszaniu produktów.
Skład osobowy
Badania naukowe


Działalność badawcza Zakładu koncentruje się wokół problematyki społeczeństwa informacyjnego, społeczności sieciowych, mediów społecznościowych, gospodarki kreatywnej, wikinomii, komunikacji mobilnej i kultury cyfrowej.

Oferta dydaktyczna

Pracownicy ZGC prowadzą następujące przedmioty na studiach pierwszego i drugiego stopnia:


dr hab. Michał Goliński, prof. SGH

120250 Informatyka gospodarcza I
130560 Programowanie dla każdego - podstawy tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą platformy niskokodowej
233160 e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawne
220210 Gospodarka informacyjna
220400 Gospodarka cyfrowa 4.0


dr Krystyna Polańska

110530 Wstęp do informatyki gospodarczej
231200 Analiza i zastosowania sieci społecznych w Internecie
233160 e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawne


mgr Sylwia Stefaniak

110530 Wstęp do informatyki gospodarczej

 

.