Zakład e-Biznesu​

Obszarem badań i dydaktyki Zakładu e-Biznesu jest zastosowanie Internetu i pokrewnych technologii w przedsiębiorstwie postrzegane przede wszystkim z perspektywy z zarządczej, w tym marketingowej, a w dalszej kolejności z punktu widzenia ekonomii i informatyki. Zakład e-Biznesu tym samym wpisuje się w strukturę Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej pozostając w relacji komplementarnej do pozostałych zakładów, w których dominuje spojrzenie z perspektywy informatycznej.
Skład osobowy

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH - kierownik Zakładu

dr hab. Paulina Roszkowska, prof. SGH

dr Sylwia Sobolewska

dr Jacek Wójcik

Badania naukowe

Do głównych obszarów badań w Zakładzie e-Biznesu należą:

 • strategie i modele firm e-biznesowych oraz tradycyjnych przedsiębiorstw wykorzystujących techniki e-biznesowe 
 • wzorce zachowań konsumentów w Internecie i w systemach informacyjno-komunikacyjnych
 • wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy
 • nowe technologie w marketingu
 • ekonomiczne, społeczne i technologiczne uwarunkowania e-biznesu

Wybrane publikacje:

 • Doligalski T., Common typology of multi-sided platforms and virtual communities: analysis of business models using qualitative system dynamics, Electronic Commerce Research 2023, s. 1-35.  Link
 • Doligalski T., Goliński M., Kozłowski K. (Eds), Disruptive platforms: Markets, ecosystems, and monopolists, Routledge 2021. Link
Oferta dydaktyczna

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne pracowników Zakładu e-Biznesu:

 • stworzenie i koordynacja kierunku studiów magisterskich e-biznes (koordynator kierunku - prof. zw. dr hab. Irena Hejduk)
 • prowadzenie licznych przedmiotów związanych z e-biznesem na studiach magisterskich 
 • stworzenie i rozwój studiów podyplomowych powiązanych z tym obszarem
 • opieka nad zespołami studenckimi wygrywającymi konkurs Google Online Marketing Challenge

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH

235280 Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych
223370 Nowe technologie w marketingu
223371 New Technologies in Marketing
223290 Strategie i modele e-biznesu

dr hab. Paulina Roszkowska, prof. SGH

235381 FinTech: Technology and Innovation in Financial Services
223281 Financing and Valuation of High-Tech Companies

dr Sylwia Sobolewska

232480 Badanie i projektowanie systemów interaktywnych
235270 Marketing bezpośredni
230880 Podstawy informacyjne marketingu

dr Jacek Wójcik

235260 Komunikacja marketingowa na rynku internetowym
236239 Konsument na rynku internetowym (e-learning)
237040 Psychologia reklamy

 

.