Studia magisterskie Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Pracownicy instytutu prowadzą na studiach magisterskich zajęcia z następujących przedmiotów:

 • 220210 Gospodarka informacyjna
 • 220400 Gospodarka cyfrowa 4.0
 • 220540 Podstawy programowania w języku Python
 • 220541 Python Programming
 • 220550 Cyberbezpieczeństwo
 • 220551 Cybersecurity
 • 220620 Sztuczna inteligencja
 • 220629 Sztuczna inteligencja (e-learning)
 • 222230 Informacyjne systemy zarządzania
 • 222231 Management Information Systems
 • 222260 Inżynieria oprogramowania
 • 222261 Software Engineering
 • 223060 Budowa i eksploatacja baz danych
 • 223061 Databases Build and Exploitation
 • 223090 Big Data
 • 223100 Prezentacja i wizualizacja danych​
 • 223101 Querrying, Data Presentation, Data Visualisation and Reporting
 • 223120 Data mining (w języku polskim)
 • 223270 Technologie cyfrowe w relacjach gospodarczych
 • 223271 Digital Technologies in Business Relations
 • 223281 Financing and Valuation of High-Tech Companies
 • 223290 Strategie i modele e-biznesu
 • 223370 Nowe technologie w marketingu
 • 223371 New Technologies in Marketing
 • 229070 Podstawy programowania w metodach ilościowych  
 • 230770 Multimedialne Technologie Informacyjne​
 • 230860 Zarządzanie projektami informatycznymi II
 • 230880 Podstawy informacyjne marketingu
 • 231200 Analiza i zastosowania sieci społecznych w Internecie
 • 231220 Rozwój aplikacji biznesowych
 • 231221 Development of Business Applications
 • 231450 Systemy baz danych II
 • 231451 Database Systems II
 • 232480 Badanie i projektowanie systemów interaktywnych
 • 233050 Zarządzanie projektami informatycznymi I
 • 233071 Business Intelligence
 • 233160 e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawne
 • 233880 Strategie informatyzacji gospodarki
 • 234190 Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania
 • 234341 Big Data Analytics (CEMS)
 • 235260 Komunikacja marketingowa na rynku internetowym
 • 235270 Marketing bezpośredni
 • 235280 Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych
 • 235290 Mobilne biuro cyfrowe
 • 235291 Mobile Digital Office
 • 235350 Zarządzanie strategiczne IT
 • 235381 FinTech: Technology and Innovation in Financial Services
 • 236121 Digital Media Economics (CEMS) 
 • 236239 Konsument na rynku internetowym (e-learning)
 • 236480 Budowa oprogramowania dla bazy danych. Język PL/SQL
 • 236481 Database Application Building. PL/SQL language
 • 236870 Modelowanie Procesów Biznesowych​
 • 237010 Projektowanie aplikacji wspomagających procesy biznesowe - Excel Visual Basic
 • 237040 Psychologia reklamy
 • 237140 Systemy Bezpieczeństwa Informacji w Biznesie
 • 237810 Podstawy programowania w C++
 • 237811 Basic C++ programming
 • 237990 Podstawy programowania w języku Java
   
.