Studia licencjackie Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Pracownicy Instytutu prowadzą na studiach licencjackich zajęcia z następujących przedmiotów:

 • 110530  Wstęp do informatyki gospodarczej
 • 110531 Introduction to Business Information Systems
 • 120250 Informatyka gospodarcza I
 • 120251 Business Informatics I
 • 120520 Projektowanie systemów informatycznych I
 • 120521 Analysis and Design of Information Systems I
 • 121420 Projektowanie systemów informatycznych II
 • 121421 Analysis and Design of Information Systems II
 • 130560 Programowanie dla każdego - podstawy tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą platformy niskokodowej
 • 130710 Programowanie komputerów
 • 130711 Computer Programming
 • 130840 Sieci komputerowe
 • 130841 Computer Networks
 • 130990 Systemy baz danych I
 • 130991 Database Systems I
 • 131000 Systemy Operacyjne
 • 131001 Operating Systems
 • 131990 Podstawy analizy systemów
 • 131991 Fundamentals of system analysis
 • 132211 IT in Business Strategy
 • 136120 Arkusz kalkulacyjny Excel w finansach i zarządzaniu
.