Studenckie Koło Naukowe Informatyki

Przy Instytucie od wielu lat działa Studenckie Koło Naukowe Informatyki - SKNI. Uczestnictwo​ w działaniach Koła daje szerokie perspektywy - przykładowo, były dyrektor Instytutu prof. Andrzej Kobyliński w końcu lat 70. był wiceprezesem tego Koła :)  Szczegółowe informacje o spotkaniach, szkoleniach, aktualnie realizowanych projektach, znaleźć można na stronie skni.org (e-mail: skni@skni.org).

1 miejsce Studenckiego Koła Naukowego Informatyki SGH w 2020 r.

W rankingu kół i organizacji w SGH w 2020 r. Studenckie Koło Naukowe Informatyki uzyskało 1 miejsce wśród kół naukowych w SGH oraz 3 miejsce w rankingu organizacji ogółem. Historycznie jest to najlepszy wynik od początku istnienia koła. 

.