Publikacje naukowe pracowników Katedry Ekonomii I

publikacje NAUKOWE pracowników Katedry Ekonomii I

prof. dr hab. Marek Góra

wybrane publikacje:

w czasopismach, w języku angielskim: 

 • Buchholtz S., Gąska J., Góra M. (2021), Myopic Savings Behaviour of Future Polish Pensioners. Risks 9: 36. 
 • Błędowski P., Felczak J., Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2021), Do Older Female Ex-Prisoners Participate in the Labour Market?, Women & Criminal Justice.
 • Góra M., Ruzik-Sierdzińska A. (2020), Migration with Pension Reform Expectations, Public Sector Economics, vol. 44, issue 1
 • Góra M. (2019), Redesigning pension systems, IZA World of Labor, Bonn [uaktualniona wersja paperu z 2014).
 • Góra M. (2018), Thinking about pension systems for the 21st century: A few remarks based on the Polish example, Rozważania o systemie emerytalnym w XXI wieku: Kilka uwag na podstawie polskiego systemu, (wydanie dwujęzyczne) Zeszyty mBank – CASE Nr 154/2018​
 • Góra M. (2019), Redesigning pension systems, IZA World of Labor, Bonn (uaktualniona wersja publikacji z 2014r.)
 • Biernat E., Buchholtz S., Góra M. (2016), Physical activity for longer working lives: an analysis of physical activity profiles of ​selected occupational groups in Poland, La Medicina del Lavoro, V. 107, No 6, 444-461
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2016), The impact of easy and early access to old-age benefits on exits from the labour market: a macro-micro analysis, IZA Journal of European Labor Studies, 5:18
 • Góra M. (2014), Redesigning pension systems, IZA World of Labor 2014: 51, May 2014.
 • Góra M. (2013), Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case, IZA Journal of Labour & Development 2013, 2:2
 • Góra M. (2012), Preserving social models while regaining competitiveness: can Europe do both? European View: Vol. 11, No. 1, 55-62
 • Góra M. (2005), Adequacy of Contributions: The Key Goal of the Polish Pension Reform, Intereconomics, Vol. 40, No. 5, 263-267, Hamburg
 • Góra M. (2001), Polish Approach to Pension Reform, Private Pension Systems, No. 3, 227-246 
 • Góra M., Schmidt Ch. (1998), Long-term unemployment, unemployment benefits and social assistance: The Polish experience, Empirical Economics, No. 1/2, 55-86, Vienna
 • Góra M. (1998), Le chômage structurel en Pologne – Steady-state unemployment in Poland, Revue d’Etudes Comparatives East-Ouest, No. 2, 41-48, Paris
 • Góra M. (1996), Labour Market Performance – Implications for the State Budget, Russian & East European Finance and Trade, No. 3, 39-49, Armonk 
 • Góra M. (1995), The Labour Market in Poland: A Tentative Analysis of the First Years of Transition, Eastern European Economics, No. 5, 75-96
 • Góra M., Lehmann H. (1992), Flow and Stock Analysis of Polish Unemployment: January 1990 - June 1991, Labour, No. 1, 87-119, Malden 
 • Góra M., (1992), La domanda e l’offerta di lavoro nel periodo di transizione dell’Est europeo, Rivista internazionale di Scienze sociali, No. 4, 553-562, Milano
 • Góra M. (1991), Shock Therapy for the Polish Labour Market, International Labour Review, No. 2, 145-163, Geneva
 • Góra M., Rutkowski M. (1990), The Demand for Labour and the Disguised Unemployment in Poland in the 1980s​, Communist Economies, No. 3, 325-334, London

w czasopismach, w języku polskim: 

 • Góra M., (2021), Dylemat stopy technicznej przy wypłacie emerytur z powszechnego systemu. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, 2/2021, pp. 25-36 
 • Góra M., Otto W., Wiśniewski M. (2008), Koncepcja wypłat emerytur z II filara systemu emerytalnego, Biblioteka Ubezpieczeniowa (special release of Wiadomości Ubezpieczeniowe), March 2008, pp. 28-51, Warszawa [in Polish
 • Góra M. (2005), Obciążenie społeczeństwa wydatkami dokonywanymi za pośrednictwem „wspólnej kasy”, Polityka Społeczna, No. 9(378), Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (2005), Niedostatki koncepcji zwanej „Europejskim Modelem Społecznym, Problemy Polityki Społecznej, No. 8, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (2005), Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, Ekonomista, No. 1, pp. 27-48, Warszawa [in Polish]
 • Góra M. (2003), Inne spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej, Ekonomista, No. 4, pp. 479-500, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (2003), Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, Ekonomista, No. 1, pp. 9-20, Warszawa [in Polish]
 • Góra M., Walewski M. (2002), Bezrobocie równowagi w Polsce – wstępna analiza i próba oszacowania, Polska Gospodarka, No. 4, pp. 36-40, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (2002), Finansowanie przejścia od tradycyjnego do nowoczesnego systemu emerytalnego, Gospodarka Narodowa, No. 9, pp. 1-18, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (1999), Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego systemu emerytalnego w Polsce, Gospodarka Narodowa, No. 3, pp. 9-24, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (1996), Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, No. 3, pp. 163-182, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (1990), Problemy stabilności i niestabilności modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny, No. 3, pp. 211-217, Warszawa

working papers:

 • Gałecka-Burdziak, E., Góra, M., Jessen, J., Jessen, R. and Kluve, J., 2021, The Effects of Shortening Potential Benefit Duration: Evidence from Regional Cut-Offs and a Policy Reform, IZA DP No. 14340 
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., Jessen J., Jessen R., Kluve J., 2021, The Effects of Shortening Potential Benefit Duration: Evidence from Regional Cut-Offs and a Policy Reform​​, IZA DP No. 14340
 • Góra M., Palmer E. (2019), NDC as the Generic Universal Public Pension Scheme,​ IZA DP No. 12221 and World Bank Discussion Paper No. 1907, forthcoming in “Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes”, Editors: Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi). World Bank, Washington, 2019.
 • Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I., Magda I., Ruzik-Sierdzińska A., Strzelecki P. (2019), The impact of life-course developments on pensions in the NDC systems in Poland, Italy and Sweden and point system in Germany, IZA Discussion Paper No. 11341 and World Bank Discussion Paper No. 1918. [forthcoming in “Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes”. Editors: Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi). World Bank. Washington, 2019.]
 • Buchholtz S., Chłoń-Domińczak A, Góra M. (2019), Implementing non-financial defined contribution pensions in Poland, World Bank Discussion Paper No. 1904. [forthcoming in “Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes”. Editors: Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi). World Bank. Washington, 2019.] 
 • Góra M., Ruzik-Sierdzińska A. (2018), Migration with Pension Reform Expectations, IZA Discussion Paper No. 11960.
 • Buchholtz S., Gąska J., Góra M. (2018), Pension Strategies of Workers in a Country Getting Oldbefore Getting Rich, IZA Discussion Paper No. 11830.
 • Góra M. (2018) Thinking about pension systems for the21st century: A few remarks based on the Polish example, Rozważania o systemie emerytalnym w XXI wieku: Kilka uwag na podstawie polskiego systemu, (wydanie dwujęzyczne)​ Zeszyty mBank – CASE Nr 154/2018
 • Góra M., Lewandowski P., Lis M. (2017) Temporary Employment Boom in Poland:  A Job Quality vs. Quantity Trade-off?, IZA Discussion Paper No. 11012 and ibs working paper 04/2017​
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2017), How do unemployed workers behave prior to retirement? A multi-state multiple-spell approach, IZA Discussion Paper 10680 and also CeRP Working Paper 170/17​
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2017), Recurrent unemployment prior to retirement? A multi-state model analysis, badania statutowe [submitted]
 • Góra M., Ruzik-Sierdzińska A. (2017), Migrations with pension reforms expectations, badania statutowe
 • Lewandowski P., Góra M., Lis M. (2017), Temporary Employment Boom in Poland:  A Job Quality vs. Quantity Trade-off?, IZA Discussion Paper No. 11012​ & ibs working paper 04/2017
 • Góra M., Palmer E. (2017), NDC – the Generic Old‐Age Pension System. Basics and why NDC is the generic universal public pension scheme, Rome (prezentowany na konferencji NDC3 w Rzymie)
 • Buchholtz S., Chłoń-Domińczak A., Góra M., 2017, Implementing non-financial defined contribution pensions in Poland, Rome (prezentowany na konferencji NDC3 w Rzymie)
 • Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I.E., Magda I., Ruzik-Sierdzińska A., Strzelecki P. (2017), The impact of life-course developments on pensions in the NDC systems in Poland, Italy and Sweden and point system in Germany, Rome (prezentowany na konferencji NDC3 w Rzymie)
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2017), How Do Unemployed Workers Behave Prior to Retirement? A Multi-State Multiple-Spell Approach​​, CeRP WP N. 170/17
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2017), How Do Unemployed Workers Behave Prior to Retirement? A Multi-State Multiple-Spell Approach​​, IZA DP no. 10680
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2015), The impact of easy and early access to old-age benefits on exits from the labour market: a macro-micro analysis, CeRP WP 152/15
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2015), Impacts of the Availability of Old-Age Benefits on Exits from the Labour Market, IZA Discussion Paper No. 9014
 • Duszczyk M., Góra M. (2012), Active Inclusion of Immigrants in Poland, IZA Discussion Paper No.6427, Bonn
 • Bukowski M., Chłoń-Domińczak A., Góra M. (2010), System Emerytalny – Finanse Publiczne – Długookresowe Cele Społeczne, Zeszyty BRE Bank-CASE, No. 106, Warszawa [in Polish]
 • Góra M. (2006), Возвращясь к межпоколенному равновесию: ключевуе понятия и пример новой польской пенсионной системы, СПЭРО/SPERO, No.4, pp. 44-65 [Russian version of William Davidson Institute Working Paper No. 574] 
 • Góra M. (2004), Wykorzystanie rynków finansowych w systemie emerytalnym, Zeszyty BRE Bank – CASE, No. 74, pp. 35-42, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M., Palmer E. (2004), Shifting Perspectives in Pensions, IZA Discussion Paper 1369, Bonn
 • Góra M. (2003), Reintroducing Intergenerational Equilibrium: Key Concepts behind the New Polish Pension System, William Davidson Institute Working Paper 574, Ann Arbor
 • Góra M. (2001), Koszty, oszczędności oraz efekty zewnętrzne związane z wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego, Zeszyty BRE Bank – CASE 57, pp. 7-36, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (2001), The German Pension Reform Plan from a Polish Perspective, Research Note 8, pp. 3-24, DIW Berlin 
 • Góra M., Rutkowski M. (2000), The Quest for Pension Reform: Poland’s Security through Diversity, William Davidson Institute Working Paper 286, Ann Arbor
 • Chłoń A., Góra M., Rutkowski M. (1999), Shaping Pension Reform in Poland: Security through Diversity, The World Bank Social Protection Discussion Paper 9923, Washington, D.C.

książki, rozdziały w książkach, raporty:

 • Chłoń-Domińczak A., M. Góra, I.E. Kotowska, I. Magda, A. Ruzik-Sierdzińska, P. Strzelecki (2019), “The impact of life-course developments on pensions in the NDC systems in Poland, Italy and Sweden and point system in Germany”, in “Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes”. Editors: Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi). World Bank. Washington, 2019. [also IZA DP No. 11341]
 • Buchholtz S., A. Chłoń-Domińczak, M. Góra (2019), “Implementing non-financial defined contribution pensions in Poland”, in “Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes”. Editors: Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi). World Bank. Washington, 2019.
 • Góra M., and E. Palmer (2019), “NDC: The Generic Universal Public Pension Scheme”, in “Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes”. Editors: Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi). World Bank. Washington, 2019, [also IZA DP No. 12221]
 • Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Irena E. Kotowska, Anita Abramowska-Kmon, Marta Marszałek, Paweł Strzelecki, Wojciech Łątkowski (2018), Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej. Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu w Polsce, Raport opracowany w ramach projektu Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/10/M/HS4/00466)
 • Góra M. (2016), Prekaryzacja rynku pracy, w: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 266-274
 • Czapiński J., Góra M. (2016), Świadomość „emerytalna” Polaków, Europejski Kongres Finansowy, Warszawa 2016
 • Góra M. (2013), Demography Rules in Pension Systems, [in:] Kupiszewski M. (Ed.) International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe, pp. 293-300, Springer, Dordrecht
 • Góra M. (2012), Social security impact on labour market developments and industrial restructuring in Russia and Ukraine, [in:] Bruck T., Lehmann H. (Eds.), In the grip of transition: economic and social consequences of restructuring in Russia and Ukraine, Palgrave Macmillan, Basingstoke
 • Góra M. (2012), Discussion: Seemingly parallel lines [in:] Holzmann R., Palmer E., Robalino D. (Eds.), NDC Pension Schemes in a Changing Pension World, Volume 1: Progress, Issues, and Implementation, Chapter 1-3 Panel Discussion. The World Bank & Swedish Social Insurance Agency, Washington D.C.
 • Góra M. (2012), Pension Reforms in the EU – Main Dilemas and Prospects; [in:] Latoszek E., Kotowska I.E., Nowak A.Z., Stępniak A. (Eds.), European Integration Process in the New Regional and Global Settings, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 351-360, Warszawa
 • Góra M. (2012), Introduction to Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., Modelowa analiza rynków pracy o różnej strukturze instytucjonalnej, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, pp. 7-13, Warszawa [in Polish]
 • Góra M. (2011), Foreword to the Polish edition of Boeri T., van Ours J. Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (2010), Gospodarcze i społeczne skutki funkcjonowania powszechnego systemu emerytalnego, [in:] Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa [in Polish]
 • Góra M., Chłoń-Domińczak A., Otto W., Stańko D., Szymański M. (2010), Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Propozycje zmian, KPRM, Warszawa [in Polish, mimeo]
 • Góra M. (2010), Financial control of social security in Poland, EU-China Social Security Reform Co-operation Project, Beijing
 • Góra M. (2009), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Problemy i kierunki zmian, [in:] Rosati D. (Ed.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i Przyszłość, PWE, Warszawa [in Polish] 
 • ​Góra M. (2008), Retirement Decisions, Benefits, and the Neutrality of Pension systems, ENEPRI Research Report No. 51
 • Góra M. (2008), Creating a Good Pension System: A Challenge for Europe, [in:] Dykstra P. (Ed.), Ageing, Intergenerational Solidarity and Age-Specific Vulnerabilities, KNAW Press, The Hague
 • Góra M. (2008), Pension Reform: A Challenge for Ukraine (in Ukrainian: Pensijna Reforma: Wiklik dla Ukrainy), UNDP and European Commission, Kiev
 • Góra M. (2008), Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania [in:] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa [in Polish]
 • Kluve J., Card D., Fertig M., Góra M., Jacobi L., Jensen P., Leetmaa R., Nima L., Patacchini E., Schaffner S., Schmidt C.M., van der Klaauw B., Weber A. (2007), Active Labor Market Policies in Europe: Performances and Perspectives, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg
 • Góra M., Radziwiłł A., Sowa A., Walewski M. (2006), Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International Perspective, CASE Reports No. 64/2006, Warszawa
 • Góra M., Sztanderska U. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (2006), Ideas Behind the New Pension System in Poland [in:] Kuboniwa M., Nishimura Y. (Eds.), Economics of Intergenerational Equity in Transition Economies, Maruzen Co., Ltd., Tokio [Japanese version Publisher by Minerva Publishing] 
 • Góra M. (2006), Zukunftsorienntiertes Denken: Das neue Pensionssystem [in:] Merli F., Wagner G. (Eds.), Das neue Polen in Europa, StudienVerlag, Innsbruck, Wien, Bolzen
 • Chłoń-Domińczak A., Góra M. (2005), The NDC System in Poland: Assessment after Five Years, [in:] Holzmann R., Palmer E. (Eds.), Pension Reform: Issues and prospect for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes, The World Bank, Washington, D.C. (available also in German and Chinese) 
 • Góra M. (2005), Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny, [in:] Szumlicz T. (Ed.) Społeczne aspekty ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza SGH; Warszawa [in Polish]
 • Góra M. (2005), Sharing Experience in the Enlarged Europe: Pension Reform, [in:] Paola E., Savio A. (Eds.), Rethinking the Social Dimension in an Enlarged EU, STAKES, Helsinki
 • Góra M. (2004), Solidarity versus Free Market. Is This Opposition Crucial?, Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, Amsterdam
 • Góra M. (2003), System emerytalny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [in Polish]
 • Góra M. (2003), The Quest for Modern Pension System Design, [in:] Tumpel-Gugerell G., Mooslechner P. (Eds.), Structural Challenges for Europe, Edward Elgar, pp. 217-230, Cheltenham, Northampton
 • Góra M. (2002), Rynek pracy w Polsce: Diagnoza i propozycje poprawy sytuacji [in:] Krajewski S., Tokarski T (Eds.) Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne Uniwersytet Łódzki, pp. 283-305, Łódź [in Polish] 
 • Chłoń A., Góra M., Lubyova M., Thompson L.H. (2001), Pension Reform in the Slovak Republic: Background and Options, OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers No. 54
 • Góra M. (2001), Going beyond transition: pension reform in Poland, [in:] Blazyca G., Rapacki R. (Eds.), Poland into the New Millennium, Edward Elgar, pp. 188-203, Cheltenham, Northampton
 • Góra M. (2000), Rynek pracy w świecie ciągłej restrukturyzacji, [in:] Golinowska S., Walewski M. (Eds.) Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, pp. 89-98, Warszawa [in Polish] 
 • Góra M. (1997), Central and Eastern European labour markets in transition, [in:] Zecchini S. (Ed.), Lessons from the economic transition, Kluwer Academic Publishers, pp. 393-412, Dordrecht, Boston, London
 • Góra M. (1996), The Labour Market In Poland: 1990 – 1995. Empirical and Methodological Studies, Monografie i Opracowania 421, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
 • Góra M., Socha M., Sztanderska U. (1995), Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990-1994: Kierunki zmian i rola polityk rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [in Polish]
 • Góra M., Lehmann H. (1995), How Divergent is Regional Labour Market Adjustment in Poland?, [in:] Regional Unemployment in Central and Eastern Europe, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 
 • Góra M. (1993), Labour Hoarding and Its Estimates in Central and Eastern European Economies in Transition​, [in:] Employment and Unemployment in Economies in Transition: Conceptual and Measurement Issues, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH 

wybrane publikacje:

po angielsku:

 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., When do workers actually deactivate from the labour market? Non-routine transition from unemployment to retirement​, Studia Demograficzne, w druku
 • Błędowski P., Felczak J., Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2023, Incarceration experience at older ages. Does employment protect against recidivism?​, Economics and Sociology, 16(1), 11-28.
 • Arendt Ł., Gałecka-Burdziak E., Núñez​ F., Pater R., Usabiaga C., 2023, Skills requirements across task-content groups in Poland: What online job offers tell us, Technological Forecasting and Social Change, Volume 187, February 2023, 122245​
 • Arendt Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2023, Has COVID-19 Enhanced Labour Polarisation in Poland? Changes in Unmet Labour Demand Based on Online Job Offers, [w:] Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries, Routledge​​
 • Usabiaga C., Núñez​ F., Arendt Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2022, Skill requirements and labour polarisation: An association analysis based on Polish online job offers, Economic Modelling 
 • Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A. A., Pater, R., 2021, Separating aggregate discouraged and added worker effects: the case of a former transition country​, Oeconomia Copernicana, 12(3), 729–760 
 • Błędowski P., Felczak J., Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2021, Do Older Female Ex-Prisoners Participate in the Labour Market?​, Women & Criminal Justice, 1-15.
 • Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R., 2021, Unemployment invariance hypothesis and structural breaks in Poland​​, The Journal of Economic Asymmetries 24 
 • Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R., 2020, Asymmetry and non-linearity in discouraged and added worker effects​, Eastern European Economics, Volume 58, Issue 3, 221-241​
 • Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2019, What affects efficiency in labour market matching at different territorial aggregation levels in Poland?, Bulletin of Economic Research 71:2, 160-179
 • Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2018, Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country​, Journal of Applied Economics, 21:1, 25-43
 • Gałecka-Burdziak E., 2017, Randomness or stock-flow: Which mechanism describes labour market matching in Poland?​, Baltic Journal of Economics 17:2, 119-135.
 • Gałecka-Burdziak, 2017, Did the labour market matching efficiency change in Poland in 2003-2008?​, Argumenta Oeconomica​ 2 (39), 91-110
 • Gałecka-Burdziak E., 2016, Underestimated or overestimated: the matching function elasticities biased by worker inflows and outflows, Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo, 47: 7-21.
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2016, The impact of easy and early access to old-age benefits on exits from the labour market: a macro-micro analysis, IZA Journal of European Labor Studies, 5:18.
 • Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2016, Discouraged or added worker effect: which one prevails in the Polish labour market?, Acta Oeconomica, 66(3), 489-505.
 • Gałecka-Burdziak E., 2016, Aggregate Matching in Spain: Time Series Analysis Using Cointegration Techniques, Contemporary Economics, Vol. 10, No. 1, 5-12.
 • Gałecka-Burdziak E., 2015, Aggregate labour market matching in Poland, International Journal of Economics and Business Research, vol. 9 no. 4, 393-402.
 • Gałecka-Burdziak E., 2012, Labour Market Matching – the Case of Poland​, Bank i Kredyt, 3: 31-46

po polsku:

 • Cywiński Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2023, Determinanty mobilności kwalifikacyjnej Polaków​, Polityka Społeczna 2, 7-17 
 • Bolesta K., Cichowicz E., Flaszyńska E., Gałecka-Burdziak E., 2022, Zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Przedwczesna dezaktywizacja zawodowa?​, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7, 14-23   
 • Felczak J., Błędowski P., Gałecka-Burdziak E., 2022, Polityki publiczne wspomagające aktywizację zawodową osób opuszczających zakłady karne w Polsce​​, Polityka Społeczna 578-579 (5-6): 7-14.
 • Bieć M., Gałecka-Burdziak E., Kaczorowski P., Pater R., 2020, Kalkulator pracy – narzędzie do krótkoterminowego prognozowania zmian na rynku pracy​, Wiadomości Statystyczne 3, 31-45
 • Bieć M., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2018, Kalkulator pracy – użyteczne narzędzie do modelowania zależności na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne 7, 14-24
 • Gałecka-Burdziak E., Gromadzki J., 2018, Polacy zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia w Polsce - ujęcie zasobowe​, Polityka Społeczna 2, 1-8
 • Gałecka-Burdziak E., Kucharski L., 2018, Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce​, Ekonomista 1, 103-115
 • Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2015, Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce?, Gospodarka Narodowa 5, 171-186 
 • Gałecka-Burdziak E., Kubiak P., 2015, Z czego wynika zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia?, Polityka Społeczna 11-12, 44-48.
 • Gałecka-Burdziak E., 2015, Rezerwa siły roboczej? Aktywność ekonomiczna w Polsce, Polityka Społeczna, 2, 5-9
 • Gałecka-Burdziak E., 2012, Elastyczność funkcji dopasowań na rynku pracy w Polsce​, Gospodarka Narodowa 4: 109-126
 • Gałecka-Burdziak E., 2010, Modele łączenia uczestników rynku pracy – aplikacja funkcji dopasowań dla polskiego rynku pracy, Ekonomista 3: 395-408

working papers:

 • Jessen J., Jessen R., Galecka-Burdziak E., Góra M., Kluve J., 2023, The Micro and Macro Effects of Changes in the Potential Benefit Duration​, IZA DP No. 15978 
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., Jessen J., Jessen R., Kluve J., 2021, The Effects of Shortening Potential Benefit Duration: Evidence from Regional Cut-Offs and a Policy Reform​, IZA DP No. 14340​
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2017, How Do Unemployed Workers Behave Prior to Retirement? A Multi-State Multiple-Spell Approach​​, CeRP WP N. 170/17
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2017, How Do Unemployed Workers Behave Prior to Retirement? A Multi-State Multiple-Spell Approach​, IZA DP no. 10680
 • Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2016, Spatial labour market matching, CERGE-EI Working Paper no. 578
 • Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R., 2016, Efficiency in spatially disaggregated labour market matching, CERGE-EI Working Paper no. 575
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2015, The impact of easy and early access to old-age benefits on exits from the labour market: a macro-micro analysis, CeRP Working Paper 152
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2015, Impacts of the availability of old-age benefits on exits from the labour market​, IZA DP no. 9014

dr hab. Iga Magda, prof. uczelni

wybrane publikacje: 

w języku angielskim:

 • Magda I., Cukrowska – Torzewska E., Palczyńska M. (2023), What if she earns more? Gender norms, income inequality, and the division of housework, Journal of Family and Economic Issues 2023.
 • Lewandowski P., Magda I. (2023), The labor market in Poland 2000− 2021. IZA World of Labor 2023: 426.
 • Lewandowski P., Lipowska K., Magda I. (2021) The Gender Dimension of Occupational Exposure to Contagion in Europe, Feminist Economics, 27:1-2, 48-65.
 • Magda I., Gromadzki ., Moriconi S. (2020), Firms and wage inequality in Central and Eastern Europe, Journal of Comparative Economics, vol 49, Issue 2, pp. 499-552.
 • Magda I. , Sałach K. (2020), Gender Pay Gaps in Domestic and Foreign-Owned Firms, Empirical Economics, October.
 • Magda I, Kiełczewska A. , Brandt, N. (2020) The effect of child benefit on female labor supply, IZA Journal of Labor Policy, vol.10, no.1, 2020, pp.-.
 • Cukrowska – Torzewska E., Magda I., (2020), The gender wage gap in the workplace: Does the age of the firm matter?, European Journal of Industrial Relations, Vol. 26 Issue 2, June, pp. 123-137.
 • Magda, I., and Cukrowska-Torzewska, E. (2019). Do Women Managers Lower Gender Pay Gaps? Evidence from Public and Private Firms. Feminist Economics, Volume 25, 2019 - Issue 4, pp 185-210.
 • Hardy W., Kiełczewska A., Lewandowski P., Magda, I., 2018, Job retention among older workers in Central and Eastern Europe, Baltic Journal of Economics, vol. 18, pp. 69-94
 • Lewandowski P., Magda I., 2018, The labor market in Poland, 2000−2016. IZA World of Labor 2018: 426.
 • Magda I., 2017 Trade unions in CEE: continuing to make a difference?, IZA World of Labor: 360.
 • Chłoń- Domińczak A., Magda I. and Ł. Sienkiewicz, 2016, Skills mismatch in the New and Old Member States – are generations affected differently? Philosophy.Sociology, Issue 4, pp. 331-341.
 • Magda I., Marsden D., Moriconi S., 2015, Lower coverage but stronger unions? Institutional changes and union wage premia in central Europe, Journal of Comparative Economics, Elsevier, vol. 44(3), pages 638-656.
 • Magda I., Marsden D., Moriconi S., 2012, Collective Agreements, Wages and Firms» Cohorts: Evidence from Central Europe, Industrial and Labour Relations Review, vol. 65, No 3.
 • Magda I., Rycx F., Tojerow I., Valsamis D., 2011, Wage differentials across sectors in Europe: an east-west comparison, Economics of Transition, Volume 19, Issue 4, pages 749-769, October.

w języku polskim:

 • Kowalik Z., Magda I. (2021), Rynek pracy w Polsce–przemiany i wyzwania (The Labour market in Poland: changes and challenges), Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 5-22
 • Magda I., 2016, Wykształcenie zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podnoszenie swoich kwalifikacji (Vocational education, flexible employment and skills’ upgrading), Edukacja 1/2016, 135, pp 44-57.
 • Lis M., Magda I., 2014, Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia (Life cycle wage dynamics and individual health), Gospodarka Narodowa, 4(272)
 • Magda I., Ruzik-Sierdzińska A., 2012, Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce (Older workers on the labour market), Ekonomista, no 5

working papers & policy papers:

 • Albinowski M., Magda I., Rozszczypała A. (2023), The Employment Effects of the Disability Education Gap in Europe, IZA Discussion Paper 15932, March
 • Magda I.(2020), Increasing female labour force participation in Poland (IBS Policy Paper 1/2020). Institute for Structural Research (IBS), Warsaw.
 • Chłoń-Domińczak, Agnieszka & Góra, Marek & Kotowska, Irena E. & Magda, Iga & Ruzik-Sierdzinska, Anna & Strzelecki, Paweł, 2019. „The Impact of Lifetime Events on Pensions : NDC Schemes in Poland, Italy, and Sweden and the Point Scheme in Germany,” Social Protection and Labor Policy and Technical Notes 136869, The World Bank.
 • Sawulski, J., Magda, I., & Lewandowski, P. (2019). Will the Polish pension system go bankrupt? (IBS Policy Paper No. 02/2019). ). Institute for Structural Research, Warsaw.
 • Magda I., Keister R. (2018), Working Time Flexibility and Parental ‘Quality Time’ Spent with Children, IZA Discussion Paper No 11 507, April 2018
 • Brzeziński M., Magda I., 2016, Inequality of opportunity in Central and Eastern Europe: accounting for changes over time, IBS Working Paper 5/2016
 • Baranowska-Rataj A., Magda I., 2015, The impact of the minimum wage on job separations and working hours among young people in Poland, Working Papers 75, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
 • Baranowska-Rataj A., Magda I., 2014, Inequality in the risk of job loss between young and prime-age workers: Can it be explained by human capital or structural factors?, Working Papers 73, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
 • Baran J., Bartha  A., Chłoń-Dominczak A., Fedyuk O., Kamińska A., Lewandowski P., Lis M., Magda I., Potoczna M., Zentai V., 2014, Women on the European Labour Market, IBS Policy Papers 4/2014, Instytut Badań Strukturalnych.
 • Lis M., Magda I., 2014, Health, productivity, and ageing, IBS Working Papers 2/2014, Instytut Badań Strukturalnych.
 • Magda I., Potoczna M., 2014, Does flexible employment pay? European evidence on the wage perspectives of female workers, IBS Working Papers 3/2014, Instytut Badań Strukturalnych.
 • Lewandowski P., Magda I., Baran J., Fedyuk O., Bartha A., 2013, Gender Dimensions of the Labour Markets over the Past Two Decades, IBS Working Papers 1/2013, Instytut Badań Strukturalnych.
 • Baranowska-Rataj A., Magda I., 2013, Decomposition of trends in youth unemployment – the role of job accessions and separations in countries with different employment protection regimes, Working Papers 53, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
 • Chłoń-Domińczak A., Kamińska A., Magda I., 2013, Women as a Potential of the European Labour Force, IBS Policy Papers 1/2013, Instytut Badań Strukturalnych.
 • Magda I., 2008, Wage mobility in times of higher earnings disparities: is it easier to climb the ladder?, ISER Working Paper Series 2008-10, Institute for Social and Economic Research.

książki, rozdziały w książkach, raporty: 

 • Magda I., Lipowska K. (2022), Flexibility of Working Time Arrangements and Female Labor Market Outcome, In: Molina, J.A. (eds) Mothers in the Labor Market. Springer, Cham.
 • Chłoń-Domińczak A., Magda I., and P. Strzelecki (2019), Patterns of labour market participation and their impact on the well-being of older women, in: Börsch-Supan, Axel; Bristle, Johanna; Andersen-Ranberg, Karen; Brugiavini, Agar; Jusot, Florence; Litwin, Howard; Weber, Guglielmo (eds.) (2019): Health and socio-economic status over the life course. First results from SHARE Waves 6 and 7. De Gruyter, Berlin/Boston.
 • Magda I. (2017), Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+ (Employment, health and cognitive skills of the 50+ generation), in: Myck M. i Oczkowska M. (ed) „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia” („Generation 50+ in Poland compared to Europe: activity, health and quality of life”), Ministry of Family, Labour and Social Policy
 • Lewandowski P., Magda I. (2017), Temporary employment, unemployment and employment protection legislation in Poland, in: A. Piasna and M. Myant (ed.) Myths of employment deregulation: how it neither creates jobs nor reduces labour market segmentation, ETUI, Brussels
 • Kotowska I., Magda I. (2017), Family policy and labour supply in Poland, in: Lewandowski P., Rutkowski J. (ed.) Population ageing, labour market and public finance in Poland, European Commission Representation in Poland
 • Lewandowski P., Magda I. (2016), Long-Term Unemployment in Poland, in: Bentolila and Jansen (ed): Long-Term Unemployment after the Great Recession: Causes and Remedies, VoxEU eBook
 • Baran J., Keister R., Lewandowski P., Magda I. (2016), Gender inequalities in the Polish labour market in: Razzu (ed.): “Gender Inequality in the Eastern European Labour Market”, Routledge, UK.
 • Broughton, A.; Green, M.; Rickard, C.; Swift, S.; Eichhorst, W.; Tobsch, V.; Magda, I.; Lewandowski, P.; Keister, R.; Jonaviciene, D.; Ramos Martín, N.E.; Valsamis, D.; Tros, F., (2016), Precarious Employment in Europe, Employment and Social Affairs, European Parliament
 • Magda I., Kamińska A., 2015, Women as workers – in the middle of a marathon, in: Beblavy M.,Maselli I., Veselkova M.,  Green, Pink & Silver? The Future Of Labour In Europe, Vol. 2, CEPS, Brussels,
 • Magda I., Bukowski M., Buchholz S., Lewandowski P., Chrostek P., Kamińska A., Lis M., Potoczna M., Myck M., Kundera M., Oczkowska M., 2013, Employment in Poland 2011 - Poverty and jobs, MPRA Paper 50185, University Library of Munich, Germany.
 • Chłoń-Domińczak A., Magda I. (2013), Childcare for the youngest children – diagnosis and recommendations, expertise for the Advisory Group on family policies at the Chancellery of the President.
 • Magda I., Szczygielski K., An assessment of possible improvements to the functioning of the Polish healthcare system, Ernst & Young Better Government Programme, 2011
 • Böeheim R., Magda I., Zweimüller M., 2010, Skill Mismatch in Europe, in: D. Marsden and F. Rycx (ed.) Wage Structures, Employment Adjustments and Globalization, Palgrave Macmillian
 • Bukowski M., Lewandowski P., Koloch G., Baranowska A., Magda I., Szydlowski A., Bober M., Bieliński J., Zawistowski J., Sarzalska M., 2008, Employment in Poland 2007: Security on flexible labour market, MPRA Paper 14284, University Library of Munich, Germany.
 • Baranowska A., Bukowski M., Bober M., Lewandowski P., Magda I., Sarzalska M., Szydlowski A., Zawistowski J., 2006, Zatrudnienie w Polsce 2006: Produktywność dla pracy, MPRA Paper 5524, University Library of Munich, Germany.
 • Bukowski M., Lewandowski P., Magda I., Sarzalska M., Zawistowski J., 2005, Employment in Poland 2005, Labor and Demography 0512003, EconWPA,

​​​dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska, prof. uczelni

wybrane publikacje: 

 • Góra M., A. Ruzik-Sierdzińska (2020), “Migration with Pension Reform Expectations”, Public Sector Economics, vol. 44, issue 2, s. 203-219.
 • Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I., Magda I., Ruzik-Sierdzińska A., Strzelecki P. (2020), “The Impact of Lifetime Events on Pensions: Nonfinancial Defined Contribution Schemes in Poland, Italy, and Sweden, and the Point Scheme in Germany”, [w:] Holzmann, R., E. Palmer, R. Palacios, S. Sacchi (2020) Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes, Vol. 2: Addressing Gender, Administration, and Communication, Washington, DC: World Bank, s. 55-85.
 • Ruzik-Sierdzińska A. (2019), „Retirement decisions”, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, nr 3/2019 (142), s. 67-77.
 • Sierdziński J., Ruzik-Sierdzińska A. (2019), „Rozwiązania telemedyczne w usługach społecznych”, Polityka Społeczna 8 (545), s. 17–24.
 • Ruzik-Sierdzińska A. (2018), „Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+”, Studia z Polityki Publicznej 1(17), s. 63-76.
 • Ruzik-Sierdzińska A., Sierdziński J. (2018), „Koszty i korzyści rozwiązań telemedycznych”, Zeszyty Naukowe KZiF, nr 165, s. 49-61.
 • Ruzik-Sierdzińska A. (2018), “An Attempt to Identify Factors Influencing Retirement Decisions in Poland”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 4(336), s. 43-59.
 • Ruzik-Sierdzińska A. (2016), „Zdrowie a korzystanie z różnych rodzajów świadczeń zdrowotnych. Koszt i dostęp do usług ochrony zdrowia”, Polityka Społeczna, Nr 7 /2016, s. 17-21.
 • Radvanský M., A. Ruzik-Sierdzińska (2015), „Two faces of ageing: Older workers and older consumers”, [w:] Beblavy M., I. Maselli, M. Veselkova (red.), Green, pink & silver? The future of labour in Europe, vol. 2, Centre for European Policy Studies, s. 102-127.
 • Jarocińska E. A. Ruzik-Sierdzińska (2015), The impact of pension system reform on projected old‐age income: the case of Poland, Netspar Discussion Paper Nr 06/2015-025.
 • Perek-Białas J., A. Ruzik-Sierdzińska (2015), „Early entry – early exit? Education’s impact on being active in the labour market of Poles 50+”, Analizy IBE 2015/5.
 • Ruzik-Sierdzińska A., Błędowski P., Gałecka-Burdziak E., 2014, Wybrane aspekty zaniechania działań pomocowych w przypadku bezrobocia, ubóstwa i bezdomności z perspektywy kalkulatora społecznego, Polityka Społeczna 3(15T), 10-15
 • Perek-Białas J., Ruzik-Sierdzińska A., Turek K., 2013, Did the Transition to a Market Economy and EU Membership have an Impact on Active Ageing Policy in Poland?, [w:] Ervik R., T.S. Linden (red.), The Making Of Ageing Policy. Theory and Practice in Europe, Edward Elgar
 • Magda I., Ruzik-Sierdzińska A., 2012, Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce w latach 2008-2010, Ekonomista nr 5, 629-644
 • Kula G., Ruzik-Sierdzińska A., 2011, The Effects of Multiple Institutional Changes – The Case of Retirement Decisions in Poland, [w:] Polish Law&Economics Yearbook, Vol. 2 (2011) red. J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher, C.H.Beck Warszawa, 49-58
 • Karwacki A., Kubicki P., Ruzik-Sierdzińska A., 2010, Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 • Rokicka M., Ruzik-Sierdzińska A., 2010, The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland, CASE Network Studies and Analyses No 406, Warszawa
 • Ruzik-Sierdzińska A., 2008, Retirement Decisions as a Function of Socio-Economic Factors in Central and Eastern European Countries, ENEPRI Research Report No. 52/ marzec 
 • Ruzik-Sierdzińska A., 2007, Dezaktywizacja w wieku przedemerytalnym a kwalifikacje, [w:] Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa, współautorka części
 • Ruzik-Sierdzińska A., 2007, Minimalne wynagrodzenie – analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce, Polityka Społeczna nr 1, 5-9
 • Perek-Białas J., Ruzik-Sierdzińska A., Vidovićová L., 2006, Active ageing policies in the Czech Republic and Poland, International Social Science Journal 58 (190), 559–570
 • Ruzik-Sierdzińska A., 2005, Social protection and the life course, współautorka rozdziału, [w:] Nimwegen, N. i G. Beets (ed.) (2006), Social situation observatory; demography monitor 2005; demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union. NIDI report nr. 72. Den Haag: NIDI, 2005.

dr Sonia Buchholtz

wybrane publikacje:

 • Biernat, E.; Bartkiewicz, P.; Buchholtz, S. Are Structural Changes in Polish Rural Areas Fostering Leisure-Time Physical Activity? Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14(4), 372.
 • Biernat E., Buchholtz S., Góra M. (2016) Physical activity for longer working lives: an analysis of physical activity profiles of selected occupational groups in Poland; Medicina del Lavoro 107, 6: 444-461
 • Biernat, E.; Buchholtz, S. The Regularities in Insufficient Leisure-Time Physical Activity in Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13, 798.
 • Buchholtz S., Bukowski M. (2013); Ubóstwo a nierówności [w:] Bukowski M, Magda I. (red.) Zatrudnienie w Polsce 2011 – Ubóstwo a praca; CRZL, Warszawa 2013
 • Max Planck Society (2012); Population and Policy Database. Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock 2012 (współautor materiału analitycznego)
 • Skrok Ł., Buchholtz S. (2010); Jakość pracy – sektory nowoczesnej i tradycyjnej gospodarki [w:] Bukowski M. (red.) Zatrudnienie w Polsce 2009 – Przedsiębiorczość dla pracy; CRZL, Warszawa 2010

dr Michał Gradzewicz 

wybrane publikacje: 

 • ​Gradzewicz M., (2020), “What Happens After an Investment Spike—Investment Events and Firm Performance”, Journal of Business & Economic Statistics​
 • Gradzewicz, M., Mućk, J., (2019), “Globalization and the fall of markups”, NBP Working Paper No. 304 
 • Gradzewicz, M., (2019), “How Do Savings of Different Sectors Respond to Interest Rate Change?”, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol 2019(1)
 • Gradzewicz, M., Growiec, J., Kolasa, M., Postek, Ł., Strzelecki, P., (2018), “Poland’s uninterrupted growth performance: new growth accounting evidence”, Post-Communist Economies, 30:2
 • Gradzewicz, M., (2016), “Zawiłe relacje między demografią a polityką pieniężną”, in: „Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania”, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 
 • Gradzewicz, M. (2016), „Do jobs created in CEE countries result in higher productivity?”. In: “Boosting European Competitiveness: The role of CESEE countries”, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 
 • Cichocki, S., Gradzewicz, M., Tyrowicz, J., (2015) „Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku pracy”, Gospodarka Narodowa, vol. 278(4) 
 • Gradzewicz, M., et. al. (2015), “Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski”, Gospodarka Narodowa, vol 276(2) 
 • Gradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek Ł., Strzelecki P., 2014, Poland’s exceptional performance during the world economic crisis: New growth accounting evidence, National Bank of Poland Working Papers, No. 186 
 • Gradzewicz M., et. al., 2014, Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski, Materiały i Studia, nr 308, Narodowy Bank Polski, przyjęty do publikacji w: Gospodarka Narodowa w roku 2015 
 • Gradzewicz M., Makarski K., 2013, The business cycle implications of the euro adoption in Poland, Applied Economics, vol. 45, issue 17 (June), Taylor & Francis 
 • Gradzewicz M., Growiec, J., Wyszyński R., 2013, Nieefektywność alokacji zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym w Polsce​, Ekonomista, nr 5  
 • Gradzewicz M., et. al., 2013, Strukturalne uwarunkowania inflacji, Materiały i Studia, nr 308, Narodowy Bank Polski 
 • Gradzewicz M., 2011, Naturalna stopa bezrobocia, rozdział w książce Polityka Pieniężna, pod red. nauk. prof. A. Sławińskiego, C.H. Beck, wrzesień 2011, ISBN: 978-83-255-2949-9
 • Gradzewicz M., Strzelecki P., 2011, Kreacja i destrukcja miejsc pracy w polskiej gospodarce w świetle publikowanych danych miesięcznych, Bank i Kredyt, vol. 42, no. 5 
 • Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P., 2010, Cykl koniunkturalny w Polsce – wnioski z analizy spektralnej, Bank i Kredyt, vol. 41, no.5  
 • Gradzewicz M., 2009, Endogenous growth mechanism as a source of medium term fluctuations in the labor market. Application to the US economy, NBP Working Papers, nr 57 (4/2009) 
 • Gradzewicz M., Makarski K., Tyrowicz J., 2009, Do we really need to start from scratch?, Studia Ekonomiczne, nr 3-4/2009, INE PAN  
 • Gradzewicz M., Hagemejer J., Żółkiewski Z., 2007, Globalization and the Polish Economy, Bank i Kredyt, nr 7/2008 
 • Gradzewicz M., Jędrzejowicz T., Żółkiewski Z., 2007, The Cost of Fiscal Tightening in Poland on the Road to Euro: Does theLabour Market Matter? (CGE Model Simulations)​, Bank i Kredyt, nr 4
 • Gradzewicz M., Hagemejer J., 2007, Wpływ konkurencji oraz cyklu koniunkturalnego na zachowanie się marż monopolistycznych w gospodarce polskiej, Bank i Kredyt, nr 3
 • Gradzewicz M., Hagemejer J., 2007, “Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej. Analiza mikroekonometryczna”, Ekonomista,  nr 4/2007 
 • Gradzewicz M. Griffin P., Żółkiewski Z., 2006, An empirical Recursive-Dynamic General Equilibrium Model of the Polish economy​, World Bank & National Bank of Poland, ISBN 83-88911-14-7,  
 • Gradzewicz M., 2006, Zachowania inwestycyjne przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, Gospodarka Narodowa, nr 4 
 • Gradzewicz M., Kolasa M., 2005, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce, Ekonomista, nr 4 
 • Gradzewicz M., Kolasa M., 2004, Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, Bank i Kredyt, nr 2/2004 

dr Janusz Jabłonowski

wybrane publikacje:

 • 2011 Jabłonowski, J. and Müller C., Raffelhüschen B.: A fiscal outlook for Poland using Generational Accounts, Materials and Studies, National Bank of Poland, no. 85
 • 2013 Jabłonowski, J. and Müller C.: 3 sides of 1 coin - Long-term fiscal stability, adequacy and intergenerational redistribution of the reformed old-age pension system in Poland, National Bank of Poland Working Papers, 145, Warsaw  
 • 2014 Jabłonowski, J. and Müller C.: A fiscal outlook for Poland: Update 2014, Background paper prepared for the World Bank Country Economic Memorandum for Poland, also available in: National Bank of Poland Working Papers, 187 
 • 2015 Jabłonowski, J. and Müller C.: A long-term assessment of the Polish disability fund and its possible reform, Report developed under the Better Government Programme for Ernst and Young Poland 
 • 2015 Florczak, A., Jabłonowski, J., Kupc, M. In pursuit for patterns of economic behaviors using cluster analysis and correspondence analysis, IFC/IBS conference occasional paper
 • 2016 Florczak, A., Jabłonowski, J. Consumption over the life cycle in Poland. (Narodowy Bank Polski WP 252)  
 • 2018 Jabłonowski, J. Implications of Transitory and Permanent Changes in Tax Rates for Poland, Gospodarka Narodowa, 2, (294) p. 73–97 ​
 • 2020 Jabłonowski, J. MPC out of augmented wealth in Poland, submitted to Review of Income and Wealth
 • Jabłonowski, J. Government expenditures impact on labour supply, considering home production and learning-by-doing, (work in progress)

dr Izabela Sobiech Pellegrini

wybrane publikacje:

 • Sobiech Pellegrini I. (2022), Untimely reopening? Change in the number of new COVID-19 cases after reopening in one Brazilian state, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 84, pp. 675-693.
 • Sobiech I. (2019), Remittances, finance and growth: Does financial development foster the impact of
  remittances on economic growth?, World Development 113, pp. 44-59.
 • Sobiech I. (2014), Factors affecting prices of real estate, dla Sekcji Generalnych Statystyk Ekonomicznych, DG-Statystyka, EBC, Frankfurt.
 • Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i Globalizacja, Część II. Mobilna Europa, z A. Żurawski, red. M. Bukowski, Warszawa, 2011 (w języku polskim i angielskim).
   

 

.