Publikacje naukowe pracowników Instytutu Statystyki i Demografii


WORKING PAPERS

Prof. dr hab. Tomasz Panek, Subjective well-being in European Union countries, WP 52 (2022).

Prof. dr hab. Tomasz Panek, Analiza porównawcza jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w ramach podejścia możliwości, WP 51 (2019)

Prof. dr hab. Tomasz Panek, Wzrost sprzyjający ubogim: koncepcje i pomiar dla Polski w latach 2005-2015, WP 50 (2018)

Prof. dr hab. Tomasz Panek, dr Jan Zwierzchowski, Czy w Polsce zachodzi polaryzacja ekonomiczna?, WP 49 (2017)

Prof. dr hab. Tomasz Panek, Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej, WP 48 (2016)

Guilherme Kenji Chihaya, The Effect of Being the Only Child on Friendship Nominations, WP 47 (2015)

Prof. dr hab. Tomasz Panek, Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, WP 46 (2015)

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Iga Magda, The impact of the minimum wage on job separations and working hours among young people in Poland, WP 45 (2015)

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak, Does the European country-specific context alter the fatherhood premium?, WP 44 (2014)

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Iga Magda, Inequality in the risk of job loss between young and prime-age workers: Can it be explained by human capital or structural factors ?, WP 43 (2014)

Dr Magdalena M. Muszyńska and  Roland Rau, Did Men Benefit More from Medical Progress in Recent Decades? Cause-of-Death Contributions to the Decreasing Sex-Gap in Life Expectancy in the United States, WP 42 (2014)

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Monika Mynarska, dr Daniele Vignoli,  A Dirty Look From The Neighbors. Does Living In A Religious Neighborhood Prevent Cohabitation?, WP 41 (2014)

Mgr Anna Rybińska,  Motherhood after the age of 35 in Poland, WP 40 (2014)

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak, The causal effects of the number of children on female employment - do European institutional and gender conditions matter? , WP 39 (2014)

Prof. Gustavo de Santis, prof. Mauro Maltagliati, prof. Silvana Salvini, How close? An attempt at measuring the cultural distance between countries, WP 38 (2014)

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Elena Pirani, Will they turn back on you? The relations between young cohabiting people and their parents, WP 37 (2013)

Dr Katarzyna Kocot-Górecka, dr Anna Kurowska, Znaczenie sytuacji rodzinnej, wzorców rodzinnych i postaw wobec kulturowych ról płci dla zatrudnienia matek małych dzieci w Polsce, WP 36 (2013)

Prof. dr hab. Tomasz Panek, dr Jan Zwierzchowski, Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, WP 35 (2013)

Dr Monika Mynarska, dr Anna Matysiak, mgr Anna Rybińska, mgr Valentina Tocchioni, dr Daniele Vignoli, Diverse paths into childlessness over the life course, WP 34 (2013)

Dr Anna Baranowska-Rataj, The family size effects on female employment. Evidence from the „natural experiments” related to human reproduction, WP 33 (2013)

Dr Krzysztof Tymicki, Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych, WP 32 (2013).

Dr Anna Matysiak, dr Dorota Węziak-Białowolska, Country-specyfic conditions for work and family reconciliation: an attempt at quantification, WP 31 (2013)

Mgr Joanna Osińska, Postawy względem euro i ich determinanty - przegląd badań i literatury przedmiotu, WP 30 (2013).

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Maja Rynko, Dostosowanie sposobu organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych w Polsce, WP 29 (2013)

Dr Anna Matysiak, dr Monika Mynarska, Women’s self-employment in Poland: a strategy for combining work and childcare? , WP 28 (2013)

Mgr Zuzanna Brzozowska, Was falling fertility in the communist Poland driven by changes in women’s education ? ,
Appendix 2 , WP Nr 27 (2013)

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Iga Magda, Decomposition of trends in youth unemployment - the role of job accessions and separations in countries with different employment protection regimes, WP Nr 26 (2013)

Mgr Marta Styrc, Dr Anna Matysiak, Women’s employment and marital stability: the role of the context, WP Nr 25 (2012)

Mgr Paweł Strzelecki, Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? - wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych, WP Nr 24 (2012).

Dr Anna Baranowska-Rataj, What would your parents say? The impact of cohabitation on intergenerational relations in traditional societies, WP Nr 23 (2012)

Dr Anna Matysiak, Fertility developments in Central and Eastern Europe: the role of work-family tensions, WP Nr 22 (2012).

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak, dr Monika Mynarska, Does Lone Motherhood Decrease Women’s Subjective Well-Being ? Evidence from Qualitative and Quantitavie Research, WP Nr 21 (2012).

Dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak, Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej, WP Nr 20 (2012).

Dr Anna Matysiak, Posiadanie własnego mieszkania a rodzicielstwo w Polsce, WP Nr 19 (2011).

Dr Anna Matysiak, mgr Marta Styrc, dr Daniele Vignoli, The changing educational gradient in marital disruption: A meta-analysis of European longitudinal research, WP Nr 18 (2011).

Dr Anna Baranowska, Trash contracts? The impact of temporary employment on leaving the parental home in Poland, WP Nr 17 (2011).

Dr Dorota Węziak-Białowolska, Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, WP Nr 16 (2011).

Dr Anna Matysiak, dr Daniele Vignoli, Different women’s employment and fertility behaviours in similar institutional settings: Evidence from Italy and Poland, WP Nr 15 (2011).

Dr Anna Baranowska, dr Anna Matysiak, Does parenthood increase happiness? Evidence for Poland, WP Nr 14 (2011).

Dr Dorota Węziak-Białowolska, dr Piotr Białowolski, Kapitał społeczny a poziom rozwoju gospodarczego w świetle modelu jastrząb-gołąb, WP Nr 13 (2011).

Mgr Marta Styrc, Ryzyko rozpadu pierwszych małżeństw w Polsce-znaczenie cech indywidualnych, małżeństwa i otoczenia, WP Nr 12 (2011).

Dr Monika Mynarska, Kiedy mieć dziecko ? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie, WP Nr 11 (2011).

Mgr Anna Baranowska, Premarital conceptions and their resolution. The decomposition of trends in rural and urban areas in Poland 1985-2009, WP Nr 10 (2011).

Prof. dr hab. Adam Szulc, Empirical versus policy equivalence scales: matching estimation, WP Nr 9 (2011)

Dr Anna Matysiak i Grzegorz Wrona, Regulacje prawne tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce, WP Nr 8 (2010).

Dr Anna Matysiak i dr Monika Mynarska, Women’s determination to combine childbearing and paid employment: How can a qualitative approach help us understand quantitative evidence?, WP Nr 7 (2010).

Mgr Paweł Strzelecki, Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035, WP Nr 6 (2010).

Mgr Anna Baranowska, Family formation and subjective well-being. A literature overview, WP Nr 5 (2010).

Dr Dorota Węziak-Białowolska, Kapitał społeczny w Polsce - propozycja pomiaru i wyniki, WP Nr 4 (2010).

Dr Anna Matysiak i dr Monika Mynarska, Diffusion of cohabitation in Poland, WP Nr 3 (2010)

Dr Wiktoria Wróblewska, Stan zdrowia w Polsce: rola czynników ekonomiczno-społecznych i stylu życia. Ocena na podstawie wskaźnika SRH i PAR, Tablice, WP Nr 2 (2010).

Prof. dr hab. Adam Szulc, Social Policy and Poverty: Checking The Efficiency of The Social Assistance System in Poland, WP Nr 1 (2009).

.