Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez pracowników Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

2023

Prof. Andrzej Sobczak na liście „Digital Shapers”

Fundacja Digital Poland ogłosiła tegoroczną listę „Digital Shapers”, czyli 15 liderów polskiej sceny cyfrowej, a jednym z wyróżnionych jest dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej.

Lista „Digital Shapers” to15 liderów polskiej sceny cyfrowej, którzy „dzięki wizjonerskiej odwadze do eksperymentowania przyśpieszają rozwój cyfrowej gospodarki w Polsce”. W gronie laureatów i laureatek znalazł się dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, oraz kilkoro absolwentów i absolwentek naszej uczelni: Karol Górnowicz, Adam Niewiński, Jacek Świderski i Małgorzata Walczak.

Prof. Paulina Roszkowska w Women in FinTech Powerlist 2022

dr hab. Paulina Roszkowska, prof. SGH z IIiGC została wyróżniona w kategorii Industry & Knowledge Champions w Women in FinTech Powerlist 2022
​Prof. Paulina Roszkowska została doceniona jako Associate Professor of Finance w Hult International Business School oraz Bayes Business School i znalazła się na liście Women in FinTech Powerlist 2022 w kategorii Industry & Knowledge Champions. 

Nagroda Dziekana SM dla absolwentki kierunku e-Biznes

Tegoroczną laureatką Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została Weronika Wojewódzka, absolwentka kierunku e-Biznes. Kapituła doceniła bardzo wysoką średnią oraz pracę dyplomową pt. „Rola treści w pozycjonowaniu stron internetowych”, przygotowaną po kierunkiem dr. hab. Tymoteusza Doligalskiego, prof. SGH, kierownika Zakładu e-Biznesu.
​Fundatorem Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego jest firma należąca do Klubu Partnerów SGH – Bank Pekao S.A. W jego imieniu symboliczny czek podczas graduacji w SGH 17 grudnia wręczył Artur Brudnicki, dyrektor Biura Marketingu Internetowego, który ze strony banku był również recenzentem nagrodzonej pracy.

 
Odznaczenia dla pracowników IIiGC

​Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w dniu 12.10.2022 r. odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia zasłużonym pracownikom i wykładowcom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wręczył je minister Piotr Ćwik w asyście rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Wśród odznaczonych byli dwaj pracownicy Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej:

  • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za dokonania w sferze rozwoju nauki
  • dr Rafał Raczko został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę


Studentki z SGH wygrały konkurs z marketingu internetowego

Tegoroczną edycję konkursu Global Online Marketing Academic Challenge (GOMAC) wygrała drużyna studentek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

​Joanna Alberska, Paulina Figarska i Patrycja Polak są studentkami SGH, a Dorota Trochimiak jest studentką na UKSW. Opiekunem zespołu był dr hab. Tymoteusz Doligalski z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Zespół przygotował kampanię dla DEVMATCH – młodej, polskiej firmy z sektora elastycznej rekrutacji w IT. Kampania trwała pięć tygodni i obejmowała działania w Google Ads oraz w mediach społecznościowych, a także tworzenie i dystrybucję treści marketingowych.

Wyróżnienia dla prac magisterskich napisanych w KAE w III ogólnopolskim konkursie „Data Science Masters”

Mgr Michał Puchalski i mgr Marlena Stanek wyróżnieni w III ogólnopolskim konkursie „Data Science Masters” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych, organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

​Absolwenci SGH otrzymali wyróżnienia w kategorii „Zastosowania”:

  • mgr Michał Puchalski za pracę „Modelowanie podobieństw między zdjęciami potraw a przepisami kulinarnymi”, opiekun naukowy: dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
  • mgr Marlena Stanek za pracę „Wykorzystanie metod data mining w celu wspomagania oszacowania parametrów projektów informatycznych”, opiekun naukowy: dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH.


Prof. Beata Czarnacka-Chrobot członkiem redakcji JCIS

Dziekan KAE dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH dołączyła do Editorial Board czasopisma „Journal of Computer Information Systems”
​Informacje o czasopiśmie: Journal of Computer Information Systems Editorial Board (tandfonline.com)

 

2021

Laureatki 10 edycji konkursu DIMAQ UNI na pracę dyplomową z e-marketingu

Dwie absolwentki SGH zostały laureatkami 10. edycji konkursu organizowanego wspólnie przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego:

  • Joanna Syta to absolwentka kierunku e-biznes i zwyciężczyni w kategorii prac magisterskich za pracę „Zachowania nabywcze młodych kobiet w środowisku e-commerce” pod kierunkiem dr Elżbiety Wąsowicz-Zaborek z Katedry Biznesu Międzynarodowego SGH.
  • Małgorzata Kośla to absolwentka Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy zwyciężczyni w kategorii prac podyplomowych za pracę Perspektywy rozwojowe sprzedaży internetowej w kategoriach dóbr szybko zbywalnych pod kierunkiem dr Jacka Wójcika z Zakładu e–Biznesu, Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH.

 

Dr Paulina Roszkowska nominowana do nagrody EFMA 2021

 

Osoby z IIiGC w komitecie programowym KM Conference 2021


Prof. Beata Czarnacka-Chrobot i prof. Michał Goliński członkami komitetu programowego KM Conference 2021

​KM Conference jest coroczną konferencją organizowaną przez międzynarodowe stowarzyszenie International Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM) dotyczącą tematyki teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania wiedzą. Prof. Beata Czarnacka-Chrobot  oraz prof. Michał Goliński są członkami komitetu programowego KM Conference od kilku lat.

Dr Piotr Filipkowski w programie Komisji Fulbrighta

Dr Piotr Filipkowski w programie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. “Cybersecurity in universities - study visits to the U.S.”
​Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie. Od ponad 75 lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta pokazuje jak wielka siła do zmiany tkwi w środowiskach akademickich. Wymiana, wiedzy i umiejętności, inwestowanie w edukację, prowadzą do zmian światopoglądu całych społeczeństw i w efekcie do globalnej stabilności i pokoju.

Nagroda Rektora SGH dla prof. A Kobylińskiego

​W październiku 2020 roku przyznano nagrodę Rektora SGH prof. Andrzejowi Kobylińskiemu za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.​

 

Nagrody w XXIII Edycji Konkursu NTIE

Nagrody w XXIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej 2020 zostały przyznane w grupie prac magisterskich:

  • 1. miejsce: Paulina Danikiewicz, „W stronę nierównowagi informacyjnej – pozycja rynkowa konsumenta w gospodarce danych”. Promotor: prof. Michał Goliński
  • 2. miejsce - Ex equo: Cezary Duda, „Estonia jako wzorzec cyfrowej transformacji”. Promotor: prof. Michał Goliński
  • 2. miejsce - Ex equo:Piotr Klejnowski: „Budowa strategii SEO jako kluczowy element marketingu internetowego przedsiębiorstwa”. Promotor: prof. Andrzej Sobczak


Nagroda dla prof. Andrzeja Sobczaka w kategorii Ambasador ICT w Obszarze Nauki i Edukacji

​Prof. Andrzej Sobczak został laureatem nagrody 12. Forum Gospodarczego TIME w kategorii Ambasador ICT w Obszarze Nauki i Edukacji za działania promujące zastosowanie sztucznej inteligencji oraz cyfryzację biznesu.

 

2019

Nagroda Rektora SGH dla dr. Piotra Filipkowskiego

Dr Piotr Filipkowski w październiku 20219 r. uzyskał nagrodę indywidualną za osiągnięcie organizacyjne w zakresie sprawnego funkcjonowania SGH.
 

II miejsce dla pracy licencjackiej w konkursie NTIE 2019

XXII była kolejną edycją corocznego Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Autorem promowanej przez dr. Jędrzeja Wieczorkowskiego nagrodzonej pracy pt. „Koncepcja systemu informacyjnego dla zastosowania modeli data mining w działaniach marketingu internetowego” jest student SGH Jakub Bartosiewicz.

 

Prof. Michał Goliński w jury konkursu NEW@POLAND 2019

Prof. Michał Goliński członkiem jury konkursu NEW@POLAND 2019, organizowanego przez Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych LEWIATAN, Warszawa, wrzesień 2019.
​Nagroda NEW@POLAND przyznawana jest przez Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan w ramach działalności prowadzonej na rzecz propagowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologicznej innowacyjności w Polsce. 

 

Najlepsza prelekcja wygłoszona na IX Forum Architektury IT dla prof. Andrzeja Sobczaka

Nagrodzona prelekcja pt: „Demokratyzacja IT – źródło innowacji czy bólu głowy architekta” została wygłoszona na IX Forum Architektury IT zorganizowanym przez ComputerWorld / IDG Poland.​

 

Dr P. Polak oraz dr J. Wieczorkowski w komitecie ICEEG 2019

Dr Przemysław Polak oraz dr Jędrzej Wieczorkowski członkami komitetu organizacyjnego ICEEG 2019
​Organizatorem 3rd International Conference ICEEG 2019 on E-Business and Internet (E-commerce, E-Business and E-Government) jest INSEEC Business School, Lyon, Francja.

 

Prof. Beata Czarnacka-Chrobot ponownie w KN PAN

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych, uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 lutego 2019 r., została powołana na członka Komitetu Naukoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych w kadencji 2019-2022.
Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnieć dla dobra kraju, m.in. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych.

 

II miejsce dla pracy doktorskiej w XXII Edycji Konkursu NTIE 2019

III miejsce w XXII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2018 przyznane zostało pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Sobczaka przez Marcina Ludzia pt. „Projektowanie architektury informatycznej miasta”

Prof. A. Sobczak laureatem VII edycji nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Nagroda im. prof. Remigiusza Kaszubskiego przyznawana jest przez Związek Banków Polskich za popularyzowanie metod automatyzacji i robotyzacji biznesu.

Prof. B. Czarnacka-Chrobot w jury Innovators under 35 MIT TR

Innovators Under 35 to prestiżowy, cieszący się uznaniem na całym świecie konkurs dla młodych innowatorów technologicznych, organizowany od 1999 roku przez MIT Technology Review, którego głównym celem jest promowanie nowatorskich pomysłów i pracy najbardziej utalentowanych młodych wynalazców, wizjonerów, pionierów, przedsiębiorców i liderów, którzy rewolucjonizują świat poprzez technologię, przełamując, dzięki swoim wybitnym osiągnięciom, status quo i wywierając pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo.

​W 2018 roku przedstawiono ponad 1000 projektów, z których wyłoniono 35 laureatów. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 4 grudnia 2018 r. w Paryżu.

MIT Technology Review to niezależne czasopismo wydawane przez Massachusetts Institute of Technology (MIT). Założone w 1899 roku, jest najstarszym czasopismem technologicznym na świecie. Jego misją jest promowanie wiedzy o nowych technologiach i analizowanie ich gospodarczych, społecznych i politycznych implikacji. Jest czytane przez ponad dwa miliony czytelników na całym świecie - międzynarodowych liderów w dziedzinie badań i rozwoju ze świata technologii i biznesu.

 

Nagroda dla prof. Jerzego Surmy w konkursie Economicus 2018

Nagroda dla prof. Jerzego Surmy w konkursie Economicus 2018
Najlepszy polski poradnik ekonomiczno-biznesowy, miejsce pierwsze: prof. Jerzy Surma, „Cyfryzacja życia w erze Big Data. Człowiek. Biznes. Państwo”

 

Studia podyplomowe „Inżynieria danych – Big Data” uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.

Z III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w 2018r., studia podyplomowe „Inżynieria danych – Big Data”, prowadzone przez Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, uzyskały już po raz trzeci certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.
W programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności kształcenia spełniające w sposób wyróżniający kryterium innowacyjności i modelu dydaktycznego, akcentującego rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, odpowiadające wymaganiom pracodawców, realizowane według autorskich programów kształcenia, co sprzyja kreowaniu kapitału intelektualnego o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy. Dla SP „Inżynieria danych – Big Data” ocena zakończyła się znakomitym wynikiem, który potwierdza zaangażowanie w realizację kształcenia według nowoczesnych i innowacyjnych standardów akademickich, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

W tej edycji konkursu SP „Inżynieria danych – Big Data” otrzymały dodatkowo „Laur Innowacji” – nadzwyczajne wyróżnienie przyznawane tym spośród certyfikowanych w powyższym programie kierunkom studiów, które wdrożyły najbardziej nowatorskie i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierające proces dydaktyczny.​

Dr Anna Rokicka-Broniatowska członkiem Komitetu Programowego Konferencji UNIWERSYTET WIRTUALNY

Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka - to coroczne wydarzenie skupiające  czołowych specjalistów z dziedziny e-learningu, cyfrowej dydaktyki, nowych narzędzi i technologii dla edukacji. Z inicjatywą organizacji corocznej Konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” wystąpił w 2001 roku Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. Organizowana jest ona cyklicznie przez cztery wiodące warszawskie uczelnie: Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI)

 

Dr P. Polak i dr J. Wieczorkowski w komitecie programowym KM Conference 2018 r.

KM Conference jest coroczną konferencją organizowaną przez międzynarodowe stowarzyszenie International Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM) dotyczącą tematyki teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania wiedzą.

 

Dr Paweł Rubach w zespole realizującym grant ScanSAT

​Scanway we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zrealizowała projekt budowy najdokładniejszego w historii Polski satelity do obserwacji Ziemi. Dr Paweł Rubach współpracował z firmą Scanway Sp z.o.o. w latach 2017-2019.

 

II miejsce w Konkursie NTIE na najlepsze prace dyplomowe w 2018 roku

​XXII była kolejną edycją corocznego Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Autorką promowanej przez dr Krystynę Polańską nagrodzonej pracy pt. „Strategie działania w ekosystemach biznesu internetowych agencji turystycznych” jest studentka SGH Paula Kucharska.

 

2018 Best 40 Under 40 Professors dla dr Pauliny Roszkowskiej

Jest to międzynarodowa nagroda przyznawana przez Poets & Quants dla 40 najlepszych profesorów szkół biznesu na świecie poniżej 40 roku życia.

.