Kwartalne omówienie wyników badań IRG SGH

KONIUNKTURA W GOSPODARCE. IV KWARTAŁ 2023.
(na podstawie badań metodą testu koniunktury przeprowadzonych w październiku i listopadzie)

Koniunktura w gospodarce polskiej na początku czwartego kwartału 2023 r. pogorszyła się. Zarówno barometr koniunktury IRG SGH (BARIRG), jak i wskaźniki koniunktury w: przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu i sektorze bankowym, zmniejszyły swoje wartości w skali kwartału. Wzrosła tylko wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych. W skali roku odnotowano wzrosty wartości wszystkich wskaźników składowych, jak i samego barometru. Nastroje przedsiębiorców i konsumentów poprawiły się. U uczestników działalności gospodarczej pojawiły się pierwsze symptomy powrotu optymizmu.

.