Konferencje Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

2024

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2024 

Operacyjne i strategiczne konsekwencje i prognozy zarządcze cyfryzacji procesów biznesowych 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 28 - 29 listopada 2024 r. 

Link do strony

2022

Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci    

konferencja organizowana przez SGH we współpracy z DELab UW w dniu 7 grudnia 2022 r.

Opis konferencji​

Platformom cyfrowym wystarczyło 20 lat, aby stać się hubami cyfrowej gospodarki. Ułatwiły użytkownikom na całym świecie komunikację, współpracę i handel. Dostarczyły narzędzi usprawniających pracę i zapewniających rozrywkę. Diametralnie zmieniły funkcjonowanie rynków, firm oraz państw. Podporządkowały sobie przedsięwzięcia z różnych branż, skazując je na funkcjonowanie w swoich ekosystemach.

Pomimo istotnej roli platform we współczesnej gospodarce, samo pojęcie platformy bywa różnie definiowane. Platforma - w ujęciu nauk ekonomicznych - umożliwia swoim użytkownikom podejmowanie wzajemnych interakcji oraz tworzy wartość dla nich z wykorzystaniem efektu sieciowego. Platformami są zatem społeczności, pośrednicy internetowi, rynki elektroniczne, media społecznościowe, światy wirtualne itp. Takie rozumienie platformy odmienne jest od ujęcia wywodzącego się z nauk technicznych, zgodnie z którym jest nią produkt, na bazie którego rozwijane są produkty komplementarne.​

Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących platform cyfrowych, szczególnie w poniższych obszarach: modele biznesu platform cyfrowych, funkcjonowanie użytkowników platform w ich ekosystemach, wpływ platform na funkcjonowanie rynków i społeczeństw. Tym samym zakres tematyczny konferencji obejmuje, ale nie wyczerpuje, poniższe zagadnienia.

Modele biznesu platform cyfrowych

 • logika tworzenia i przejmowania wartości
 • architektura platform
 • rozwój relacji z interesariuszami
 • zarządzanie efektem sieciowym
 • klasyfikacje platform
 • ewolucja platform 
 • wycena platform

Funkcjonowanie w ekosystemach platform cyfrowych

 • zachowania konsumentów na platformach cyfrowych
 • strategie sprzedawców, dostawców, twórców
 • budowa marki z wykorzystaniem platform cyfrowych
 • platformizacja organizacji w obszarze marketingu, finansów, HR, łańcuchów dostaw
 • internacjonalizacja działalności z wykorzystaniem platform cyfrowych 
 • koopetycja użytkowników platform

Wpływ platform na funkcjonowanie rynków i społeczeństw

 • platformy a rozwój społeczno-gospodarczy
 • zaburzenie funkcjonowania rynków (market disruption) 
 • platformy a zmiana struktury rynków
 • ​ekspansja platform na nowe obszary​
 • wpływ platform na innowacyjność 
 • platformy a funkcjonowanie systemów społecznych
 • GAFA, BAT, …
 • regulacje platform

Planowanym efektem konferencji - oprócz dyskusji naukowej - jest monografia pt. Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci. Monografia zostanie wydawana w Oficynie Wydawniczej SGH (20 pkt. za rozdział) i dystrybuowana jako plik pdf w trybie swobodnego dostępu. Planowane jest również wydanie anglojęzycznej wersji monografii.

Rada programowa

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH (przewodniczący)
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, DELab (wiceprzewodnicząca)
 • dr hab. Michał Goliński, prof. SGH (wiceprzewodniczący)
 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, SGH
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH​
 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH


Seminarium z Adamem Żaczkiem - 17.05.2022, godz. 13.30

Seminarium z Adamem Żaczkiem pod hasłem: czy studenci SGH mogą zostać profesjonalnymi programistami odbyło się w dniu 17 maja 2022 o godzinie 13.30 w Auli B w budynku głównym i w MS Teams.
​Od Edisona przez Krzemowa Dolinę po globalny startup - spotkanie z 25-letnim absolwentem studiów ekonomicznych, Adamem Żaczkiem, twórcą rozpoznawalnej w świecie programistów platformy CodeAlly - Developer talents platform, który postarał się odpowiedzieć na pytanie czy studenci SGH mogą zostać profesjonalnymi programistami i co zrobić, żeby zaistnieć w środowisku programistycznym. 

 

2021

Pierwsze międzynarodowe seminarium dydaktyczne nt. Business Intelligence oraz Data Science​

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wraz z Partnerami z Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier zorganizował w dniu 16.04.2021 r. na platformie Microsoft Teams otwarte międzynarodowe seminarium dydaktyczne poświęcone tematyce Business Intelligence oraz Data Science. Podczas seminarium eksperci dyskutowali na temat priorytetów nauczania w dziedzinie Business Intelligence oraz Data Science wobec wyzwań wynikających ze zdalnego nauczania. 

Seminarium otworzył Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, prof. Robert Kruszewski, który w przemówieniu inauguracyjnym podkreślił, jak ważna jest interdyscyplinarna i międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie. 
Część merytoryczną seminarium rozpoczął prof. William van der Aalst z Politechniki Akwizgrańskiej (RWTH Aachen University), który wygłosił wykład dotyczący process mining. Process mining jest szczególnie istotny w przemyśle 4.0 oraz w robotic process automation. Spojrzenie na tą dziedzinę z wewnątrz środowiska naukowego, które zapoczątkowało te badania było bardzo cennym głosem na seminarium. 
Drugi wykład wygłosił Marcin Kaźmierczak z Google Cloud Poland, który przedstawił otwarty przed paroma dniami Region Google Cloud Warszawa​ i jego ofertę wsparcia dydaktycznego dla uczelni regionu.  
W kolejnych wystąpieniach przedstawiciele uczelni biorących udział w seminarium przedstawili swoje doświadczenia z realizacji dydaktyki w temacie seminarium. Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH reprezentowali dr Przemysław Szufel, dr Karol Przanowski i dr Sebastian Zając. 
Wymiana doświadczeń dotycząca metod nauczania, środowiska technicznego wspierającego zdalne nauczanie, wykorzystywanych aplikacji, studiów przypadku jak i samego zakresu merytorycznego zajęć dała impuls rozwojowy dla planowanych dalszych działań. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje w gronie eksperckim, których celem będzie wypracowanie formuły dalszej współpracy. ​

2020

Informatyka w perspektywie „Przemysł 4.0” 

11 grudnia 2020 r. w SGH odbyło się seminarium pt. Informatyka w perspektywie „Przemysł 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli dr inż. Andrzej Kamiński (aktualnie bez afiliacji, do 2019 r. pracownik Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH), a także dr inż. Katarzyna Skroban (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej). Dyskusję moderował dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH (Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE SGH).
 

2019

 • Konferencja BAKCYL 2019 - Budowa zaawansowanych kompetencji cyfrowych pracowników - modele i narzędzia - 12.12.2019 - Warszawa SGH​
 • Konferencja DARWIN 2019 - Demokratyzacja Automatyzacji i Robotyzacji w kreowaniu i absorbcji innowacji cyfrowych - 4.07.2019 - Warszawa SGH
 • Strategie E-Biznesu - 15.05.2019 - Warszawa SGH 20​18
 • TIAPISZ «18 - X edycja konferencji​ - 13-14 grudnia 2018 - Warszawa SGH
 • AURORA 2018 - Ogólnopolskie seminarium „Automatyzacjia i Robotyzacja Rachunkowości” - 20.09.2018 - Warszawa SGH
 • RAKIETA 2018 - Ogólnopolskie seminarium „Robotyzacjia procesów, automatyzacja kognitywna, inteligencja rozszerzona” - 04.07.2018 - Warszawa SGH
 • INFO 2018 -  XII konferencja - 21 maja 2018 - Olsztyn

20​17

 • TIAPISZ «17 - IX edycja konferencji - 13 grudznia 2017 - Warszawa SGH
 • SPARTA IV - Ogólnopolskie seminarium - 20 czerwca 2017 - Warszawa SGH
 • SPARTA III - Ogólnopolskie seminarium - 30 maja 2017 - Warszawa SGH
 • SPARTA II - Ogólnopolskie seminarium - 26 kwietnia 2017 - Warszawa SGH
 • SPARTA I - Ogólnopolskie seminarium - 22 marca 2017 - Warszawa SGH
 • INFO 2017 -  XI konferencja - 20-21 czerwca 2017 - Olsztyn

2​0​16

 • INFO 2016 -  X konferencja - 20-21.06.2016 r. Olsztyn
 • TIAPISZ «16 - konferencja - grudzień 2016 r. - Warszawa SGH
 • Seminarium e-Biznesu
 • Seminarium „Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektów”​

20​15

 • TIAPISZ «15 - VII edycja - 10.12.2015 r. Warszawa
 • IWSM-Mensura 2015 - 5-7.10.2015 Kraków
 • INFO 2015 - IX konferencja - 22.06.2015 r. Olsztyn

201​​4

 • TIAPISZ «14 - VI edycja - 11.12.2014 r. Warszawa - materiały pokonferencyjne Roczniki KAE zeszyt 38/2015
 • INFO 2014 - VIII konferencja - 15.09.2014 r. Olsztyn - materiały pokonferencyjne Roczniki KAE zeszyt 36/2015

201​3

 • Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów IT w sektorze publicznym? 13.06.2013 Warszawa, SGH
 • BIR 2013 - 5-7.10.2013 Warszawa - materiały konferencyjne wydane w serii LNBIP 158 Springer
 • TIAPISZ «13 - V edycja - 5.12.2013 r. Warszawa -  materiały pokonferencyjne Roczniki KAE zeszyt 33/2014 oraz 35/2014
.