Badania naukowe prowadzone w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Obszary badawcze Instytutu obejmują: transformację cyfrową, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, big data, fintech, automatykę i robotyzację.

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej prowadzi badania w zakresie szeroko rozumianej informatyki gospodarczej. Misją Instytutu, jako jednego z wiodących ośrodków zajmujących się informatyką gospodarczą w Polsce, jest publikowanie wyników badań prowadzonych w Instytucie oraz naukowych jednostkach partnerskich, nauczanie na wszystkich poziomach kształcenia wyższego, współpraca z jednostkami administracji publicznej i organizacjami gospodarczymi oraz prowadzenie studiów podyplomowych.

Badania w Instytucie skupione są wokół czterech głównych filarów i realizowane są w zakładach: technologii informatycznych, zarządzania informatyką, gospodarki cyfrowej oraz e-biznesu. Pracownicy zatrudnieni w tych zakładach mają uznaną pozycję nie tylko w Polsce, ale również w świecie.

Badania prowadzone w Instytucie są związane z istotnymi potrzebami i wyzwaniami gospodarki. Badania te obejmują zastosowania technologii informacyjnych (IT) w organizacjach, w tym przede wszystkim budowę i wdrażanie systemów informatycznych oraz analizę ich wpływu na funkcjonowanie organizacji.

Podejmowane prace badawcze związane są ze złożonymi problemami w obszarze metodyk i zastosowań w ekonomii środków i narzędzi techniki komputerowej. Tak więc w centrum zainteresowań badawczych Instytutu są dwa przenikające się obszary. Z jednej strony sfera budowy, czyli opracowywania nowych systemów informatycznych w organizacjach, obejmująca ich analizę, projektowanie, implementację, testowanie, wdrażanie i eksploatację. Z drugiej strony – sfera zarządzania, czyli ogół działań, które pozwalają organizacji na osiąganie jej celów, dzięki skutecznemu wykorzystaniu IT. Obszary badawcze Instytutu obejmują m.in.: transformację cyfrową, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, big data, fintech, automatykę i robotyzację.

.