XVI Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów

Informacja
Zapraszamy do zgłaszania prac na Konkurs Młodych Mistrzów organizowany w ramach XXX Forum Teleinformatyki pt. „ePolska po XXX latach. System informacyjny państwa vs sztuczna inteligencja” , które odbędzie się w dniach 19-20 września 2024 r. Zgłoszenia należy przesyłać do 26 lipca 2024 r.

W tym roku zostanie przeprowadzona 16. edycja Konkursu. Zapraszamy opiekunów naukowych i prowadzących koła naukowe do zgłaszania prac konkursowych. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci studiów I, II i III stopnia na dzień zgłoszenia pracy konkursowej przygotowanej zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

 

Po uruchomieniu linku zostanie wyświetlona strona, na której należy założyć nowe konto użytkownika (odrębne konto dla autora pracy lub danego zespołu) i wyświetlić formularz do wprowadzenia danych. Jako załączniki do formularza należy przekazać prezentację, zgodną z szablonem Konkursu (maksymalnie 10 slajdów w PowerPoint) oraz dodatkowy opis tekstowy (maksymalnie 2 strony tekstu w MS Word).

.