X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2024

Konferencja
Operacyjne i strategiczne konsekwencje i prognozy zarządcze cyfryzacji procesów biznesowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 28 - 29 listopada 2024 r.

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki oraz zaproszonych praktyków specjalizujących się w zastosowaniach informatyki w szeroko pojętym świecie biznesu i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań nad wykorzystaniem technologii informatycznych do wspomagania zarządzania w organizacjach oraz transformacją cyfrową w gospodarce i społeczeństwie. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

.