Pracowniczki KAE wśród nowych członków Rady Naukowej IBE

Informacja
Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH i dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH zostały powołane do Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.

Posiedzenie odbyło się 17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie Minister Barbara Nowacka wręczyła powołania nowym członkom Rady.

.