Dyrektor IIiGC, Dziekan KAE dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH w Komitecie Naukoznawstwa PAN

Informacja
Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 66/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. powołało członków Komitetu Naukoznawstwa na kadencję 2023-2026.
W składzie Komitetu znalazła się Dyrektor IIiGC i Dziekan KAE dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH.
.