FREEMOVER

Studenci SGH, oprócz możliwości skorzystania z oferty programów wymiany koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) i innych instytucji międzynarodowych mogą także wyjeżdżać na studia za granicę w trybie indywidualnym – tzw. Freemover.

Po złożeniu wymaganych dokumentów oraz pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana mobilność taką można zrealizować z możliwością przepisania uzyskanych za granicą punktów kredytowych do programu studiów w naszej uczelni.

Wszystkie informacje dotyczące obowiązków związanych z wyjazdami studentów jako freemoverów można znaleźć w sekcji Procedury wyjazdowe.

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Nadiya Skyba
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: nskyba@sgh.waw.pl