Edward C. Prescott

Edward C. Prescott, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 r. Otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z Finnem E. Kydlandem z Norwegii. Dzięki ich badaniom powstała tak zwana "teoria niespójności polityki w czasie". Głównym przesłaniem tej teorii jest stwierdzenie, że żadna polityka nie może być efektywna, jeśli prowadzący ją rząd jest niewiarygodny. Innym nagrodzonym obszarem zainteresowań laureatów z 2004 roku jest cykl koniunkturalny. Analiza cyklu koniunkturalnego przez Finna Kydlanda i Edwarda Prescotta zapoczątkowała powstanie dynamicznych modeli makroekonomicznych.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 26 grudnia 1940 roku w USA. Miejsce pracy naukowej: Department of Economy, W.P. Carrey School of Business, Arizona State University. Zatrudniony jest także w Federal Reserve Bank w Minneapolis. Prace Edwarda Prescotta nie tylko spowodowały zmiany w badaniach ekonomicznych, ale miały także wyraźny wpływ na politykę gospodarczą, w szczególności w zakresie polityki pieniężnej. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 2004 roku, nosił tytuł „The transformation of macroeconomic research” („Transformacja badań makroekonomicznych”).

Publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO